Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara

Na jakim etapie jest Twoja szkoda?

Newsy

Wysokość zadośćuczynienia nie zależy od daty wypadku

W przypadku kolizji z obcokrajowcem należy przede wszystkim spisać kilka danych: numer rejestracyjny, markę pojazdu, numer Zielonej Karty z datą jej ważności lub numer polisy OC, jeżeli pojazd sprawcy jest z kraju EOG, Andory, Serbii lub Szwajcarii oraz nazwę ubezpieczyciela, który wydał polisę lub certyfikat Zielonej Karty. W wypadku gdzie nikt ni...
W przypadku kolizji z obcokrajowcem należy przede wszystkim spisać kilka danych: numer rejestracyjny, markę pojazdu, numer Zielonej Karty z datą jej ważności lub numer polisy OC, jeżeli pojazd sprawcy jest z kraju EOG, Andory, Serbii lub Szwajcarii oraz nazwę ubezpieczyciela, który wydał polisę lub certyfikat Zielonej Karty. W wypadku gdzie nikt ni...

Wysokość zadośćuczynienia nie zależy od daty wypadku

Newsy

Jak zachować się po kolizji z obcokrajowcem?

~14 godzin temu

W przypadku kolizji z obcokrajowcem należy przede wszystkim spisać kilka danych: numer rejestracyjny, markę pojazdu, numer Zielonej Karty z datą jej ważności lub numer polisy OC, jeżeli pojazd sprawcy jest z kraju EOG, Andory, Serbii lub Szwajcarii oraz nazwę ubezpieczyciela, który wydał polisę lub certyfikat Zielonej Karty. W wypadku gdzie nikt ni...
W przypadku kolizji z obcokrajowcem należy przede wszystkim spisać kilka danych: numer rejestracyjny, markę pojazdu, numer Zielonej Karty z datą jej ważności lub numer polisy OC, jeżeli pojazd sprawcy jest z kraju EOG, Andory, Serbii lub Szwajcarii oraz nazwę ubezpieczyciela, który wydał polisę lub certyfikat Zielonej Karty. W wypadku gdzie nikt ni...

Wypadek w Polsce, sprawca z zagranicy – liczba kolizji niepokojąco wzrasta

~2 dni temu

Kierowcy z zagranicy są sprawcami ponad 3,3 proc. zdarzeń drogowych w Polsce. W 2016 r. spowodowali ok. 14,7 tys. wypadków i kolizji, co w stosunku do roku poprzedzającego stanowi wzrost aż o 22 proc. W ubiegłym roku poszkodowanym wypłacono świadczenia na łączną kwotę ponad 106 mln zł. Najwięcej zdarzeń na polskich drogach spośród obcokrajowców spo...
Kierowcy z zagranicy są sprawcami ponad 3,3 proc. zdarzeń drogowych w Polsce. W 2016 r. spowodowali ok. 14,7 tys. wypadków i kolizji, co w stosunku do roku poprzedzającego stanowi wzrost aż o 22 proc. W ubiegłym roku poszkodowanym wypłacono świadczenia na łączną kwotę ponad 106 mln zł. Najwięcej zdarzeń na polskich drogach spośród obcokrajowców spo...

Polisa na urlop za granicą

10.08.2017

Ustawa o usługach turystycznych w przypadku wyjazdów zagranicznych nakłada na ich organizatorów obowiązek ubezpieczenia turystów w zakresie kosztów leczenia za granicą, jak i następstw nieszczęśliwych wypadków. Wyjeżdżający na wakacje z biurem podróży mają zapewnione tylko standardowe ubezpieczenie kosztów leczenia. Należy sprawdzać, czy zakres pol...
Ustawa o usługach turystycznych w przypadku wyjazdów zagranicznych nakłada na ich organizatorów obowiązek ubezpieczenia turystów w zakresie kosztów leczenia za granicą, jak i następstw nieszczęśliwych wypadków. Wyjeżdżający na wakacje z biurem podróży mają zapewnione tylko standardowe ubezpieczenie kosztów leczenia. Należy sprawdzać, czy zakres pol...

Wyłudzania odszkodowań

7.08.2017

W 2015 roku towarzystwa ubezpieczeniowe wykryły ponad 13 tys. prób wyłudzenia odszkodowania, głównie z polis OC i AC.  Bardzo często można spotkać się ze stanowiskiem ubezpieczycieli, którzy twierdzą, że szkoda nie powstała na skutek okoliczności podanych w zgłoszeniu. Pamiętajmy jednak, że w takiej sytuacji TU zobowiązane jest przedstawić nam szcz...
W 2015 roku towarzystwa ubezpieczeniowe wykryły ponad 13 tys. prób wyłudzenia odszkodowania, głównie z polis OC i AC.  Bardzo często można spotkać się ze stanowiskiem ubezpieczycieli, którzy twierdzą, że szkoda nie powstała na skutek okoliczności podanych w zgłoszeniu. Pamiętajmy jednak, że w takiej sytuacji TU zobowiązane jest przedstawić nam szcz...

Nieznani sprawcy -powód zwolnienia z odpowiedzialności za szkodę?

3.08.2017

Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch  zakładu, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, choćby osoba ta nie została zidentyfikowana – taką uchwałę podjął...
Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch  zakładu, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, choćby osoba ta nie została zidentyfikowana – taką uchwałę podjął...

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminMiałeś kolizję jadąc rowerem? Co z odszkodowaniem?

Odszkodowanie za fotelik samochodowy po kolizji drogowej

Odszkodowanie za przestój uszkodzonego pojazdu

Wyczerpana suma gwarancyjna

Ostrzelany autobus – co z odszkodowaniem?

Zgoda sądu na zawarcie ugody w imieniu małoletniego dziecka

Kamery w samochodzie coraz popularniejsze

Bierne oczekiwanie poszkodowanego oznacza szybsze przedawnienie jego roszczeń

Amortyzacja części- jeden ze sposobów zaniżania odszkodowania przez ubezpieczycieli

Komisja lekarska po wypadku – jak wygląda i czy jest konieczna, aby uzyskać odszkodowanie?

Faktyczna naprawa a odszkodowanie

Pokaż więcej

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -