Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara

Na jakim etapie jest Twoja szkoda?

Newsy

Ubytek wartości pojazdu

M.S.

Obecnie za jazdę po ścieżce rowerowej na rolkach grozi mandat karny w wysokości 50 zł. W świetle przepisów prawa o ruchu drogowym rolkarze są pieszymi, którzy, podobnie jak inni piesi, mają obowiązek poruszać się po chodnikach i nie mogą korzystać z dróg dla rowerów. Obecnie podejmowane są działania mające na celu zmienić ten stan prawny i umożl...
Obecnie za jazdę po ścieżce rowerowej na rolkach grozi mandat karny w wysokości 50 zł. W świetle przepisów prawa o ruchu drogowym rolkarze są pieszymi, którzy, podobnie jak inni piesi, mają obowiązek poruszać się po chodnikach i nie mogą korzystać z dróg dla rowerów. Obecnie podejmowane są działania mające na celu zmienić ten stan prawny i umożl...

Ubytek wartości pojazdu

https://pixabay.com/pl/naprawy-samochod%C3%B3w-362150/

Newsy

Rolkarze na ścieżki rowerowe

M.S.~2 dni temu

Obecnie za jazdę po ścieżce rowerowej na rolkach grozi mandat karny w wysokości 50 zł. W świetle przepisów prawa o ruchu drogowym rolkarze są pieszymi, którzy, podobnie jak inni piesi, mają obowiązek poruszać się po chodnikach i nie mogą korzystać z dróg dla rowerów. Obecnie podejmowane są działania mające na celu zmienić ten stan prawny i umożl...
Obecnie za jazdę po ścieżce rowerowej na rolkach grozi mandat karny w wysokości 50 zł. W świetle przepisów prawa o ruchu drogowym rolkarze są pieszymi, którzy, podobnie jak inni piesi, mają obowiązek poruszać się po chodnikach i nie mogą korzystać z dróg dla rowerów. Obecnie podejmowane są działania mające na celu zmienić ten stan prawny i umożl...

Rekomendacje dotyczące likwidowania szkód niemajątkowych

Ł.Gr.14.07.2016

Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła "Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych." Rekomendacje do pobrania bezpośrednio ze strony KNF.
Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła "Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych." Rekomendacje do pobrania bezpośrednio ze strony KNF.

Bezpieczne EURO 2016

Ł.Gr.31.05.2016

Już 10. czerwca rozpoczyna się EURO 2016 we Francji. Wszyscy kibice, którzy wybierają się tam wspierać naszą drużynę powinni pamiętać o zaopatrzeniu się w EKUZ - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kibicie zmotoryzowani powinni także przyswoić sobie podstawowe przepisy francuskiego ruchu drogowego.
Już 10. czerwca rozpoczyna się EURO 2016 we Francji. Wszyscy kibice, którzy wybierają się tam wspierać naszą drużynę powinni pamiętać o zaopatrzeniu się w EKUZ - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kibicie zmotoryzowani powinni także przyswoić sobie podstawowe przepisy francuskiego ruchu drogowego.

Przy podwójnym OC ubezpieczyciele zapłacą propoporcjonalnie

A.S.16.05.2016

W dniu 13.05.2016 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę (III CZP 16/16), z której wynika, że w przypadku posiadania przez sprawcę jednocześnie dwóch polis OC, ubezpieczyciel wypłacający odszkodowanie poszkodowanemu posiada roszczenie regresowe o część wypłaconej kwoty od drugiego towarzystwa udzielającego ochrony.
W dniu 13.05.2016 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę (III CZP 16/16), z której wynika, że w przypadku posiadania przez sprawcę jednocześnie dwóch polis OC, ubezpieczyciel wypłacający odszkodowanie poszkodowanemu posiada roszczenie regresowe o część wypłaconej kwoty od drugiego towarzystwa udzielającego ochrony.

KNF chce utworzyć tabelę odszkodowań w szkodach osobowych

S..12.05.2016

Komisja Nadzoru Finansowego powołała zespół, który ma zająć się stworzeniem tabeli mającej na celu ujednolicenie likwidacji szkód osobowych i jednocześnie określać wysokość odszkodowania należnego w przypadku śmierci, czy kalectwa w wypadku samochodowym.
Komisja Nadzoru Finansowego powołała zespół, który ma zająć się stworzeniem tabeli mającej na celu ujednolicenie likwidacji szkód osobowych i jednocześnie określać wysokość odszkodowania należnego w przypadku śmierci, czy kalectwa w wypadku samochodowym.

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminJakimi dokumentami pracownik ma wykazać utratę dochodu związaną z wypadkiem?

https://pixabay.com/pl/lista-kontrolna-sprawd%C5%BA-pomy%C5%9Bl-o-1266989/

Rekomendacje KNF próbą ujednolicenia likwidacji szkód niemajątkowych

https://www.flickr.com/photos/davedugdale/5099605109/

Uzyskaj pełne akta swojej szkody

https://www.flickr.com/photos/axle81401/4665139896/

Co grozi za jazdę bez pasów bezpieczeństwa

seatbelt-629230_640

Renta wyrównawcza za utracone zarobki

https://pixabay.com/pl/euro-wydaje-pieni%C4%85dze-finanse-870757/

Doradca Odszkodowawczy – nowy zawód

images (1)

Czy wzywać Policję?

iStock_000030703546XXLarge

Wypadek za granicą – gdzie zgłosić szkodę?

http://pixabay.com/pl/europa-bander%C4%85-europejskiej-558828/

Ubezpieczenie autocasco a uderzenie w wiadukt

http://pixabay.com/pl/massachusetts-niebo-chmury-most-81901/

Zlikwiduj szkodę dwa razy

Car Accident

Ubezpieczyciel musi zapłacić jeżeli poszkodowany potrzebował pojazd zastępczy

https://pixabay.com/pl/pieni%C4%85dze-euro-zysk-waluty-dolara-1015277/
Pokaż więcej

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -