Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Marciszonek

Czy można odziedziczyć prawo do zadośćuczynienia?

AUTOR: Anna Marciszonek


DATA: 24.08.2021


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

Wyobraźmy sobie taką sytuację: małżeństwo w wypadku samochodowym straciło syna. Następnie skierowało do Sądu powództwo o zadośćuczynienie za krzywdę. W toku procesu jeden z małżonków umarł. Czy w takiej sytuacji roszczenia zmarłego przepadają? Czy ktokolwiek ma prawo dochodzić tej części zadośćuczynienia, o którą występował zmarły? Jakie prawa mają w takich i podobnych sytuacjach spadkobiercy zmarłego?

Czy można odziedziczyć prawo do zadośćuczynienia?

Charakter prawa do zadośćuczynienia 

Zadośćuczynienie ma osobisty charakter, co oznacza że jest ono ściśle związane z osobą poszkodowanego – ma wynagrodzić jego cierpienia i jego krzywdę. Osobisty charakter tego prawa oznacza także ograniczenia w zakresie jego zbywalności oraz dziedziczenia. Co do zasady roszczenie o zadośćuczynienie wygasa z chwilą śmierci poszkodowanego. Do spadku nie należą bowiem prawa i obowiązki zmarłego związane z jego osobą, chyba że takie dziedziczenie dopuszcza ustawodawca. Zgodnie jednak z art. 445 § 3 k.c. „Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego”.

Zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny

Zadośćuczynienie może przysługiwać zarówno w związku z doznanymi obrażeniami ciała, ale także w związku ze stratą najbliższego członka rodziny. Sąd Najwyższy w uchwale z 12.12.2013 r. (sygn. akt: III CZP 74/13) wskazał, że art. 446 § 4 k.c. stanowiący podstawę do dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć najbliższej osoby nie kreuje nowego dobra osobistego, które miałoby podlegać odmiennej regulacji niż wszystkie inne dobra osobiste. Dlatego też roszczenie to jest dziedziczne zgodnie z regulacją przewidzianą w art. 445 § 3 k.c., podobnie jak prawo do zadośćuczynienia za krzywdę związaną z doznanymi w wypadku obrażeniami ciała. 

Przesłanki dziedziczenia roszczenia o zadośćuczynienia

Warto jednak podkreślić, że roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców wyłącznie w przypadku określonym w art. 445 § 3 KC – czyli tylko wówczas:

– gdy zostało uznane na piśmie (np. decyzja ubezpieczyciela o przyznaniu określonej w niej kwoty)

– albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

Podsumowując

W przedstawionym na wstępie stanie faktycznym roszczenia przysługujące zmarłemu w toku procesu małżonkowi przejdą w drodze dziedziczenia na spadkobierców. Spadkobiercy więc będą mieli prawo do kontynuowania procesu i dochodzenia roszczeń. Należy jednak mieć na uwadze, że w sytuacji, gdyby małżonkowie nie zdążyli skierować sprawy do sądu i jeszcze na etapie przedsądowym jeden z małżonków by zmarł, roszczenie to nie byłoby już dziedziczone.  

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Czego nie pisać w odwołaniu do ubezpieczyciela?

socialmediasl444

Rodzice nie upilnowali dziecka, dziecko nie otrzyma zadośćuczynienia

Kolarskie ubezpieczenie