Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Maciej Wojciechowski

Czy kwoty otrzymane z prywatnej polisy wpływają na wysokość świadczeń należnych od ubezpieczyciela sprawcy (z OC)?

Maciej Wojciechowski

AUTOR: Maciej Wojciechowski


DATA: 6.10.2021


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym, zgłosiłeś szkodę z prywatnego ubezpieczenia i uzyskałeś należne Ci kwoty. Z uwagi na fakt, że nie byłeś sprawcą wypadku, zgłosiłeś też roszczenia z ubezpieczenia sprawcy w zakresie OC. Ten jednak odmawia zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania, powołując się na wypłaty z Twojej polisy. Czy słusznie?

Xaltum, Odszkodowania

Skąd ten problem?

Powyżej opisana sytuacja to codzienność dla osób poszkodowanych w wypadkach. Ubezpieczyciel sprawcy stara się maksymalnie obniżyć wypłacane kwoty albo całkowicie uniknąć obowiązku ich zapłaty. 

Ubezpieczyciele nierzadko twierdzą, że skoro otrzymałeś już wypłatę z prywatnej polisy, to nie przysługuje Ci żądanie zapłaty od ubezpieczyciela sprawcy. 

Bierzemy pod lupę niniejsze zagadnienie i udzielamy odpowiedzi na podstawowe pytania.

Co z zadośćuczynieniem?

Wypłata środków z prywatnej polisy nie ma wpływu na wysokość zadośćuczynienia należnego od ubezpieczyciela.

Sądy konsekwentnie powtarzają w wyrokach, że wypłata z prywatnej polisy przysługuje niezależnie od wysokości poniesionej szkody i pozostaje bez związku z odpowiedzialnością sprawcy zdarzenia.

Skoro zawarłeś umowę ubezpieczenia o ustalonej treści, zgodnie z którą w przypadku odniesienia obrażeń przysługuje Ci ustalona w umowie kwota, masz prawo ją uzyskać. 

Zatem jeśli regularnie opłacałeś składki na ubezpieczenie prywatne i otrzymałeś z tego tytułu świadczenia, nie możesz ponosić negatywnych skutków w postaci ograniczenia wypłaty przez ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. 

Przeciwny pogląd prowadzi do pokrzywdzenia osób, które z uwagi na troskę o własne zdrowie wykupiły dodatkowe ubezpieczenie i odniosły obrażenia wskutek działania osoby trzeciej.

A co z odszkodowaniem za koszty leczenia?

Inaczej sprawa ma się z kosztami leczenia, poniesionymi w związku z wypadkiem. W takim przypadku bowiem nie jest możliwe dwukrotne pokrycie kosztów związanych z procesem powrotu do zdrowia.

Odszkodowanie za tego rodzaju koszty zakłada, że ma ono pokryć Twoją stratę, związaną z koniecznością opłacenia leczenia. Jeśli zatem koszty leczenia zostały pokryte z ubezpieczenia prywatnego, to Twoja strata została już zrekompensowana. 

Nie jest zatem możliwe, by w ramach pokrycia szkody doszło do uzyskania kwoty wyższej, niż faktycznie wydana na leczenie. Doprowadziłoby to do uzyskania kwoty przekraczającej wydaną sumę, co zaprzecza idei odszkodowania.

Odpowiednia ocena roszczeń kluczem do sukcesu

Pozornie prosta problematyka może tym samym przysporzyć ból głowy poszkodowanym  i prowadzić do wątpliwości co do należnych im kwot. 

Dlatego odpowiednie przygotowanie do prowadzenia sporu z ubezpieczycielem jest kluczowe, jeśli chcesz uzyskać całość należnych Ci sum.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...