Partner
merytoryczny
portalu

Ogłoszenie
zamieszcza

Xaltum Odszkodowania

Mój problem to

 • Zaniżone
  odszkodowanie
 • Odmowa
  wypłaty
 • Opóźnienie
  w wypłacie

Co się wydarzyło?

 • Kolizja / wypadek
 • Kradzież
 • Inne zdarzenie

Co robimy?

 • Organizujemy opinię rzeczoznawcy dot. wysokości szkody częściowej lub całkowitej
 • Egzekwujemy Twoje odszkodowanie, do końca!
 • Jeżeli wolisz, możemy odkupić od Ciebie prawa do odszkodowania
 • Gromadzimy niezbędną dokumentację
 • Organizujemy opinię rzeczoznawcy dot. wartości Twojego auta
 • Egzekwujemy Twoje odszkodowanie, do końca!
 • Gromadzimy niezbędną dokumentację
 • Organizujemy opinię rzeczoznawcy dot. wysokości szkody częściowej lub całkowitej
 • Egzekwujemy Twoje odszkodowanie, do końca!
 • Gromadzimy niezbędne dokumenty
 • Organizujemy opinię rzeczoznawcy dot. rekonstrukcji kolizji, korelacji uszkodzeń lub wysokości szkody
 • Egzekwujemy Twoje odszkodowanie, do końca!
 • Gromadzimy niezbędne dokumenty dot. własności pojazdu oraz polisę AC i OWU
 • Organizujemy opinię rzeczoznawcy dot. wartości auta
 • Egzekwujemy Twoje odszkodowanie, do końca!
 • Wskazujemy odpowiedzialnego za szkodę
 • Organizujemy opinię rzeczoznawcy dot. wysokości szkody
 • Egzekwujemy Twoje odszkodowanie, do końca!
 • Gromadzimy niezbędne dokumenty
 • Dyscyplinujemy ubezpieczyciela w celu niezwłocznej likwidacji szkody
 • Egzekwujemy Twoje odszkodowanie, do końca!
 • Gromadzimy niezbędne dokumenty
 • Dyscyplinujemy ubezpieczyciela w celu niezwłocznej likwidacji szkody
 • Egzekwujemy Twoje odszkodowanie, do końca!
 • Gromadzimy niezbędne dokumenty
 • Dyscyplinujemy ubezpieczyciela w celu niezwłocznej likwidacji szkody
 • Egzekwujemy Twoje odszkodowanie, do końca!

Ile to kosztuje?

 • Nic, do czasu wypłaty odszkodowania
 • Nasze wynagrodzenie to określona w umowie część odzyskanych dla Ciebie pieniędzy
 • Nic, do czasu wypłaty odszkodowania
 • Nasze wynagrodzenie to określona w umowie część odzyskanych dla Ciebie pieniędzy
 • Nic, do czasu wypłaty odszkodowania
 • Nasze wynagrodzenie to określona w umowie część odzyskanych dla Ciebie pieniędzy
 • Nic, do czasu wypłaty odszkodowania
 • Nasze wynagrodzenie to określona w umowie część odzyskanych dla Ciebie pieniędzy
 • Nic, do czasu wypłaty odszkodowania
 • Nasze wynagrodzenie to określona w umowie część odzyskanych dla Ciebie pieniędzy
 • Nic, do czasu wypłaty odszkodowania
 • Nasze wynagrodzenie to określona w umowie część odzyskanych dla Ciebie pieniędzy
 • Nic, do czasu wypłaty odszkodowania
 • Nasze wynagrodzenie to określona w umowie część odzyskanych dla Ciebie pieniędzy
 • Nic, do czasu wypłaty odszkodowania
 • Nasze wynagrodzenie to określona w umowie część odzyskanych dla Ciebie pieniędzy
 • Nic, do czasu wypłaty odszkodowania
 • Nasze wynagrodzenie to określona w umowie część odzyskanych dla Ciebie pieniędzy

Jeśli jesteś zainteresowany pieniędzmi, które się tobie należą
zostaw kontakt do siebie

lub zadzwoń

61 222 54 47


Xaltum Odszkodowania