Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Jagoda Kina

Sąd Najwyższy rozstrzygnął, kto zapłaci za zanieczyszczenie jezdni !

Jagoda Kina

AUTOR: Jagoda Kina


DATA: 18.02.2022


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Nie ma wątpliwości, że skutkiem wielu wypadków komunikacyjnych jest zanieczyszczenie, a często też uszkodzenie jezdni, co rodzi koszty związane z uprzątnięciem drogi. Zagadnienie związane z tym, kto powinien pokryć powstałe koszty wywołało wątpliwości w strukturach sądów powszechnych. Wszelkie rozbieżności w tym zakresie rozstrzygnął Sąd Najwyższy, podejmując uchwałę z dnia 20 stycznia 2022 r., w której wskazano, że „Sprawca wypadku drogowego i ubezpieczyciel, z którym sprawca wypadku jest związany umową ubezpieczenia OC, odpowiadają wobec zarządcy drogi za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniami jezdni płynami silnikowymi”

Dotychczasowa linia orzecznicza 

Do tej pory stanowiska sądów powszechnych nie były zgodne. Jedne wyroki obarczały odpowiedzialnością odszkodowawczą sprawców inne zarządców drogi, na której doszło do zdarzenia. To drugie stanowisko spotkało się z dezaprobatą środowiska prawniczego. Sądy bowiem uzależniały odpowiedzialność cywilną zarządców dróg od posiadania pieniędzy koniecznych do realizacji zadań własnych. Przede wszystkim to, że obowiązkiem zarządcy drogi jest dbanie o stan nawierzchni, nie może automatycznie oznaczać, iż nie może dochodzić odszkodowania za pracę, którą musiał wykonać wskutek wypadku, a więc za szkodę, którą poniósł.

Zagadnienie trafiło do SN 

Spór w tym zakresie postanowił przeciąć Sąd Okręgowy w Opolu, który rozpatrując apelację ubezpieczyciela od wyroku Sądu I instancji zasądzającego od pozwanego towarzystwa kwotę kilku tysięcy złotych powziął wątpliwości, jaki podmiot winien ponieść te koszty: zarządca drogi czy sprawca wypadku. W związku z powyższym SO  skierował do Sądu Najwyższego pytanie prawne: „czy sprawca wypadku komunikacyjnego i jego zakład ubezpieczeń odpowiadają za szkodę wyrządzoną zarządcy drogi przez zanieczyszczenie jezdni płynami silnikowymi ?”

Jak wskazywał w pytaniu Sąd Okręgowy „Przedstawione zagadnienie prawne ma duże znaczenie dla praktyki sądowej, a jego rozstrzygnięcie może wpłynąć na liczbę spraw kierowanych do sądów”. W odpowiedzi Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 stycznia 2022 r. podjął uchwałę o następującej treści:

„Sprawca wypadku komunikacyjnego i zakład ubezpieczeń, z którym sprawca wypadku jest związany umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów, odpowiadają wobec zarządcy drogi za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniami drogi płynami silnikowymi” (sygn. akt III CZP 9/22, wcześniej III CZP 93/20).

Komentarz prawnika 

Sąd Najwyższy dokonał prawidłowej i trafnej oceny, uznając, że to właśnie sprawca wypadku winien ponieść wszelkie skutki zdarzenia, ujmowane szeroko, nie dotyczące wyłącznie odpowiedzialności wobec pozostałych uczestników kolizji. Przede wszystkim należy podkreślić, że literalna treść art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych stanowi przecież, iż ubezpieczyciel odpowiada za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdu, której następstwem jest uszkodzenie mienia, przez co również należy rozumieć zniszczenie infrastruktury drogowej.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...