Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Ratujesz pojazd przed kolizją drogową a znajdujący się w nim towar przed uszkodzeniem? Masz prawo do odszkodowania!

DATA: 5.12.2014


KATEGORIA: Dla przewoźników


Drukuj

Nie tylko zderzenie się z innym pojazdem mechanicznym albo zwierzęciem daje możliwość żądania wypłaty odszkodowania. Zjechanie na barierki ochronne umieszczone przy jezdni, dokonane w celu uniknięcia kolizji drogowej, również może być uznane za wypadek i stanowić podstawę do wypłaty odszkodowania.

W wyroku z dnia 04.11.2014 r. (sygn. akt: XIII Ga 199/14) Sąd Okręgowy w Łodzi, nie podzielając stanowiska ubezpieczyciela odmawiającego wypłaty odszkodowania, zasądził na rzecz powodów (ubezpieczających) odszkodowanie z tytułu poniesionych przez nich kosztów związanych z ratowaniem towaru przed uszkodzeniem. Powyższe rozstrzygniecie zapadło w sprawie, w której strony procesu łączyła umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z działalnością gospodarczą powodów jako przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym. Wskazana umowa rozszerzała zakres ubezpieczenia m.in. o zwrot kosztów podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu, który uległ wypadkowi, jeżeli było to konieczne i uzasadnione celem ratowania przewożonego towaru. W dniu 20.02.2012 r. kierowca samochodu powodów, chcąc uniknąć zderzenia z sarną, która nagle wybiegła na jezdnię, ocierając się o barierki ochronne zjechał do przydrożnego rowu. Ciągnik siodłowy wraz z naczepą ułożył się rowie w taki sposób, że jego przechylenie groziło niebezpieczeństwem przewrócenia się pojazdu i uchodzenia znajdującego się w nim towaru. Pojazd powodów został wyciągnięty z rowu za pomocą specjalistycznego sprzętu, w związku z czym powodowie wezwali ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania za poniesione w tym celu koszty. Ubezpieczyciel odmówił wskazanej wypłaty.

Z uwagi na stanowisko ubezpieczyciela ubezpieczający skierowali sprawę na drogę postępowania sądowego. Sąd I instancji oddalił powództwo wskazując, iż w przedstawionych okolicznościach nie doszło do wypadku (np. zderzenia środka transportu ze zwierzęciem). Powodowie nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem wnieśli apelację.

Sąd II instancji przychylił się do stanowiska powodów i uwzględnił apelację w całości. Sąd ten stwierdził, iż z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż doszło do wypadku w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia, zgodnie z którymi „wypadek środka transportu” oznacza zderzenie środka transportu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami, przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz środka transportu, jego wywrócenie lub spadnięcie. Sąd Okręgowy podkreślił, iż Sąd I instancji w rażąco dowolny sposób pominął okoliczność, iż pojazd powodów uderzył w barierki ochronne znajdujące się na autostradzie, a ponadto, że wskutek zjechania z drogi doszło do spadnięcia pojazdu do rowu. Zdaniem Sądu Okręgowego, obie wskazane okoliczności należało zakwalifikować jako wypadek środka transportu uzasadniający wypłatę stosownego odszkodowania.

Na podstawie analizy ww. rozstrzygnięcia należy dojść do wniosku, że wypadek środka transportu może mieć miejsce również wtedy, gdy kierowca chcąc ominąć przeszkodę na drodze (np. inny pojazd, zwierzę bądź osobę), wjeżdża do rowu i uszkadza pojazd na skutek otarcia o barierki ochronne.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Ubezpieczenie autocasco a uderzenie w wiadukt

Przewoźnik zapłaci za skradziony towar nawet gdy oszust podszyje się pod policjanta