Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Kary za brak OC

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 5.12.2014


KATEGORIA: UFG


Drukuj

Jeżeli posiadacz pojazdu nie ma ważnego ubezpieczenia OC ppm może zostać obciążony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny karą za brak OC.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy do kategorii ubezpieczeń obowiązkowych. Oczywistym zatem jest, że w przypadku niedopełnienia ciążącego obowiązku prawnego, posiadacz pojazdu zostanie ukarany. Oprócz kary za brak OC, w przypadku wyrządzenia szkody „nieubezpieczonym pojazdem” posiadacz może także być zobowiązany do zwrotu wypłaconego poszkodowanemu przez UFG odszkodowania, o czym szczegółowo w artykule Właściciel pojazdu nieubezpieczonego odpowiada nawet, gdy nie jest sprawcą.

W jaki sposób Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może dowiedzieć się o tym, że nie ma OC?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może powziąć wiedzę o fakcie braku OC np. od funkcjonariuszy Policji, którzy przeprowadzają bądź to rutynową kontrolę, bądź zatrzymali kierowcę z uwagi na przekroczenie prędkości czy naruszenie innych przepisów. Może zdarzyć się także sytuacja, że o braku OC UFG dowie się na skutek rutynowego sprawdzania informacji o polisach OC przekazywanych przez ubezpieczycieli do UFG.

Jakie kary za brak OC?

Wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie stawki te uzależnione są też od kategorii pojazdów. I tak:

– dla samochodów osobowych kara stanowi równowartość dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę;

– dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów kara stanowi równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

– dla pozostałych pojazdów kara stanowi równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kwoty wyliczane w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia zaokrągla się do pełnych 10 zł.

Nie bez znaczenia pozostaje jednak długość okresu, w którym posiadacz nie ma ubezpieczenia OC. Jeżeli okres ten nie jest zbyt długi, kary te są umniejszone. Kara wyniesie 100% opłaty, gdy okres pozostawania posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej przekracza 14 dni. Gdy okres ten nie przekracza 14 dni, kara wynosi 50% opłaty, natomiast gdy okres nie przekracza 3 dni, kara wynosi 20% opłaty.

Kto odpowiada za brak OC, gdy nabywca nie wykupił ubezpieczenia OC?

W sytuacji, gdy pojazd został sprzedany (a w chwili sprzedaży posiadał ważne ubezpieczenie OC), to na nabywcy ciąży obowiązek „przedłużenia” ubezpieczenia. Jeżeli w takiej sytuacji zbywca zostanie wezwany do zapłaty kary, wystarczy przedstawić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu odpowiednią dokumentację potwierdzającą tę okoliczność (dowód zbycia, dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC, obowiązującej do dnia sprzedaży pojazdu).

Obowiązek uiszczenia kary za brak OC należy spełnić w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku niedotrzymania ww. terminu, UFG skieruje sprawę na drogę administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Karambol

Skąd UFG wie o braku OC

Mobilna pomoc od UFG