Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Ratujesz pojazd przed kolizją drogową a znajdujący się w nim towar przed uszkodzeniem? Masz prawo do odszkodowania!

DATA: 5.12.2014


KATEGORIA: Dla przewoźników


Drukuj

Nie tylko zderzenie się z innym pojazdem mechanicznym albo zwierzęciem daje możliwość żądania wypłaty odszkodowania. Zjechanie na barierki ochronne umieszczone przy jezdni, dokonane w celu uniknięcia kolizji drogowej, również może być uznane za wypadek i stanowić podstawę do wypłaty odszkodowania.

W wyroku z dnia 04.11.2014 r. (sygn. akt: XIII Ga 199/14) Sąd Okręgowy w Łodzi, nie podzielając stanowiska ubezpieczyciela odmawiającego wypłaty odszkodowania, zasądził na rzecz powodów (ubezpieczających) odszkodowanie z tytułu poniesionych przez nich kosztów związanych z ratowaniem towaru przed uszkodzeniem. Powyższe rozstrzygniecie zapadło w sprawie, w której strony procesu łączyła umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z działalnością gospodarczą powodów jako przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym. Wskazana umowa rozszerzała zakres ubezpieczenia m.in. o zwrot kosztów podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu, który uległ wypadkowi, jeżeli było to konieczne i uzasadnione celem ratowania przewożonego towaru. W dniu 20.02.2012 r. kierowca samochodu powodów, chcąc uniknąć zderzenia z sarną, która nagle wybiegła na jezdnię, ocierając się o barierki ochronne zjechał do przydrożnego rowu. Ciągnik siodłowy wraz z naczepą ułożył się rowie w taki sposób, że jego przechylenie groziło niebezpieczeństwem przewrócenia się pojazdu i uchodzenia znajdującego się w nim towaru. Pojazd powodów został wyciągnięty z rowu za pomocą specjalistycznego sprzętu, w związku z czym powodowie wezwali ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania za poniesione w tym celu koszty. Ubezpieczyciel odmówił wskazanej wypłaty.

Z uwagi na stanowisko ubezpieczyciela ubezpieczający skierowali sprawę na drogę postępowania sądowego. Sąd I instancji oddalił powództwo wskazując, iż w przedstawionych okolicznościach nie doszło do wypadku (np. zderzenia środka transportu ze zwierzęciem). Powodowie nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem wnieśli apelację.

Sąd II instancji przychylił się do stanowiska powodów i uwzględnił apelację w całości. Sąd ten stwierdził, iż z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż doszło do wypadku w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia, zgodnie z którymi „wypadek środka transportu” oznacza zderzenie środka transportu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami, przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz środka transportu, jego wywrócenie lub spadnięcie. Sąd Okręgowy podkreślił, iż Sąd I instancji w rażąco dowolny sposób pominął okoliczność, iż pojazd powodów uderzył w barierki ochronne znajdujące się na autostradzie, a ponadto, że wskutek zjechania z drogi doszło do spadnięcia pojazdu do rowu. Zdaniem Sądu Okręgowego, obie wskazane okoliczności należało zakwalifikować jako wypadek środka transportu uzasadniający wypłatę stosownego odszkodowania.

Na podstawie analizy ww. rozstrzygnięcia należy dojść do wniosku, że wypadek środka transportu może mieć miejsce również wtedy, gdy kierowca chcąc ominąć przeszkodę na drodze (np. inny pojazd, zwierzę bądź osobę), wjeżdża do rowu i uszkadza pojazd na skutek otarcia o barierki ochronne.

Newsy

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Ubezpieczenie autocasco a uderzenie w wiadukt

Przewoźnik zapłaci za skradziony towar nawet gdy oszust podszyje się pod policjanta