Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Maciej Wojciechowski

Ubezpieczyciel przestał wypłacać Tobie rentę? Sprawdź, czy masz prawo do dalszych świadczeń

Maciej Wojciechowski

AUTOR: Maciej Wojciechowski


DATA: 10.10.2019


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Osoby, które doznały szkody w wyniku wypadku jeszcze w latach dziewięćdziesiątych spotkać się mogą z sytuacją, w której ubezpieczyciel sprawcy zaprzestaje wypłaty renty w związku z wyczerpaniem zakresu jego odpowiedzialności. Czy to oznacza trwałą utratę renty?

odszkodowanie

Nowa ustawa szansą dla poszkodowanych

Sytuacja, w której ubezpieczyciel przestaje wypłacać kolejne transze tytułem renty jest szczególnie uciążliwa dla poszkodowanych. Z uwagi na niemożliwość podjęcia pracy, kwoty te częstokroć stanowiły ich podstawowe źródło utrzymania i środki konieczne do prowadzenia leczenia bądź rehabilitacji.

Tymczasem niskie sumy gwarancyjne (stanowiące górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela) przewidziane w odniesieniu do wypadków sprzed 1 stycznia 2006 r. (kwota maksymalnie 350 tyś euro przy obecnych 5,21 mln euro, a zatem suma niemalże 15 razy niższa) sprawiały, że po ich wyczerpaniu poszkodowani byli w znacznie gorszej sytuacji niż ci, którzy doznali wypadku po tej dacie.

W dniu 27 września 2019 r. weszły w życie przepisy umożliwiające takim poszkodowanym uzyskanie dalszych świadczeń. Ustawa o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. sprawia, że pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej możliwe jest dalsze uzyskiwanie przez nich renty.

 

 W jaki sposób ubiegać się o dalszą rentę?

Wprowadzona ustawa precyzyjnie określa kiedy poszkodowany może ubiegać się o dalszą rentę. By skutecznie wystąpić z żądaniem, spełnione muszą zostać następujące warunki:

    1. wypadek miał miejsce przed 1 stycznia 2006 r.;
    2. suma wypłaconych przez ubezpieczyciela kwot wyczerpała sumę gwarancyjną (350 tyś. euro);

Roszczenia powinny zostać zgłoszone do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń, który dotychczas wypłacał rentę na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia przekazuje akta sprawy do UFG, który w terminie 30  dni od otrzymania pełnej dokumentacji sprawy zobowiązany jest do rozpoczęcia wypłaty świadczeń.

Możliwe jest przy tym dochodzenie renty tylko za okresy przypadające po wejściu w życie nowych przepisów – niemożliwe jest zatem dochodzenie renty za okres przed 28.09.2019 r. która nie była wypłacana w związku z wyczerpaniem sumy gwarancyjnej.

 

Rzecznik Finansowy pochwala nowe przepisy

Zmieniająca się sytuacja i warunki gospodarcze sprawiają, że koszty życia rosną, zaś poszkodowani przed 1 stycznia 2006 r. byli dotychczas w zdecydowanie gorszej sytuacji niż inni uprawnieni do otrzymania renty. Dzięki uchwaleniu nowych przepisów ich sytuacja ulegnie znacznej poprawie.

Rzecznik Finansowy wyraził zadowolenie w związku z przyznaniem poszkodowanym nowych uprawnień. „Cieszę się z tej regulacji, bo nasza instytucja od wielu lat zabiegała o stworzenie mechanizmu, który pozwoli zapewnić poważnie poszkodowanym w wypadkach gwarancję wsparcia finansowego z ubezpieczenia OC komunikacyjnego pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej” – mówi Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

 

Konieczna jest inicjatywa poszkodowanych

Sam fakt wejścia w życie nowych przepisów nie sprawia jednocześnie, że poszkodowanym automatycznie zostaną przyznane kolejne kwoty tytułem renty. To od ich inicjatywy i zgłoszenia roszczeń zależy, czy otrzymają należne im środki. Aby jak najszybciej skorzystać z korzystnych zmian w prawie, uzasadnione jest zatem niezwlekanie oraz zgłoszenie żądania już teraz.

 

kredyt frankowy

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie