Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Co to jest i jaką rolę pełni OWU?

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 16.10.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Zapewne większość z nas często nie zwraca uwagi na to co podpisuje, albo zapoznaje się z jakimś dokumentem pobieżnie. Jednym z takich dokumentów może być OWU czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dlaczego warto postępować odmiennie ? Ponieważ, w OWU zawarte są istotne informacje dotyczące polisy, która chcemy zawrzeć. Tym samym nieznajomość OWU może sprawić, że ubezpieczenie które nas pierwotnie interesowało nie spełni swojej roli. Co więc zawiera OWU ? I na co zwrócić w nim uwagę ?

OWU –pojęcie

Z tym terminem zawsze mamy do czynienia przy okazji zawierania umowy ubezpieczenia. Ogólne Warunki Ubezpieczenia są przedstawionym przez ubezpieczyciela wzorcem umowy,  który wiąże obie strony, wskazując ich prawa i obowiązki, określają sposób ustalenia i wypłaty świadczenia. Dlatego należy pamiętać, że podpisując umowę ubezpieczenia akceptujemy OWU, które stanowią jej integralną część.

Co zawiera OWU

Typowe OWU zawiera:

  • definicje pojęć – czyli wyjaśnienie wszystkich pojęć jakie zostały użyte w OWU np. szkoda częściowa,
  • przedmiot, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  • obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela tj. informacje dotyczące zasad  opłacania składki, zgłoszenia szkody, czy wypłaty świadczenia oraz bardzo istotne zapisy dotyczące wyłączenia odpowiedzialności. 

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy

Celem zakładu ubezpieczeń nie jest oferowanie nam produktu, który zadowoli tylko klienta, pamiętajmy o tym, że zwierana umowa ma stanowić przede wszystkim  jego zysk, dlatego  przed podpisaniem umowy musimy zachować czujność i działać starannie, dlatego też:

  • nie podejmujmy decyzji o zwarciu umowy na pierwszym spotkaniu,
  • rozważmy propozycje kilku ubezpieczycieli,
  • zapoznajmy się uważnie z treścią wszystkich dostępnych materiałów (OWU jest dostępne na stronach internetowych ubezpieczycieli),
  • jeżeli treść zapisów jest dla nas niezrozumiała skorzystajmy z pomocy profesjonalistów- prawników. 

OWU a uregulowania prawne

Należy mieć też na uwadze iż polskie prawo przewiduje zasadę kontroli treści ogólnych warunków ubezpieczeń. Zgodnie z art. 385 § 2 zd. 1 k.c. „wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta”. Ponadto, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,  zawiera w tym zakresie odrębne przepisy i tak  zgodnie z art. 15 ust. 5 wspomnianej ustawy, „postanowienia umowy ubezpieczenia, ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych wzorców umowy sformułowane niejednoznacznie interpretuje się na korzyść ubezpieczajcego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia”.

Co to oznacza ? W przypadku gdy umowa ubezpieczenia reguluje prawa i obowiązki stron w sposób odmienny niż czynią to OWU, postanowienia umowy z reguły będą miały pierwszeństwo przed zapisami OWU. Przepisy prawa wymagają, by postanowienia OWU były sformułowane w sposób zrozumiały i jednoznaczny, a wszelkie niejednoznaczności tłumaczyć na korzyść klienta ubezpieczyciela. Ponadto, postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w przeciwnym wypadku są nieważne.

Podsumowanie

W stosowanych przez zakłady ubezpieczeń wzorcach umów ubezpieczeń  na  życie oferowanych konsumentom zawarte są  liczne postanowienia umowne, których treść w sposób często wręcz rażący narusza interesy klientów ubezpieczycieli, kształtując ich prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Wzorce umowne nie są przejrzyste tj. formułowane w sposób niejasny, mało czytelny choćby w samej swej formie poprzez liczne odesłania do innych artykułów czy też posługiwanie się niejednolitą terminologią.

W konsekwencji niezrozumiały język, nie zachęca do szczegółowej analizy, należy jednak mieć na uwadze, że choć  prawo chroni w takiej sytuacji konsumenta, bowiem postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na jego korzyść, w interesie nas samych powinniśmy zadbać i przeanalizować  OWU przed zawarciem umowy, co pozwoli uniknąć ewentualnej  długiej i kosztownej drogi sądowej wynikającej z różnej interpretacji czy też niezrozumienia postanowień zawartej przez nas umowy.

 

kredyt frankowy

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...