Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Marta Pniewska-Kaczmarek

Sprawca nie miał OC, zbiegł z miejsca wypadku – kto wypłaci odszkodowanie?

Marta Pniewska-Kaczmarek

AUTOR: Marta Pniewska-Kaczmarek


DATA: 16.05.2019


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Codziennie na polskich drogach dochodzi do wielu wypadków, w przypadku części z nich sprawca nie posiada ważnego ubezpieczenia OC lub ucieka z miejsca zdarzenia. W takich sytuacjach żaden ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłacić odszkodowania za spowodowaną przez nich szkodę. Czy w związku z tym poszkodowani zostają pozbawieni prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia?

Odszkodowanie, OC, Xaltum

Brak OC a odszkodowanie

Brak OC nie oznacza braku odszkodowania za szkodę w pojeździe czy świadczeń za szkodę na osobie. Jeśli sprawca wypadku jest znany, ale w chwili zdarzenia nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC, to UFG jest podmiotem zobowiązanym do wypłacenia należnych poszkodowanemu świadczeń.

Po zakończeniu tzw. postępowania likwidacyjnego UFG ma prawo regresu do sprawcy wypadku i właściciela pojazdu, celem uzyskania zwrotu wypłaconych na rzecz poszkodowanego świadczeń. Więcej informacji na temat regresu znajdziesz tutaj: https://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl/kiedy-ubezpieczyciel-ma-regres-kierowcy/2014/12/17/

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia

Jeżeli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, również UFG będzie zobowiązany do naprawienia szkody, w pełnej wysokości za szkody na osobie a z pewnymi ograniczeniami w przypadku szkody w pojeździe. Odszkodowanie za szkody majątkowe zostanie wypłacone bowiem tylko wtedy, jeżeli wypadek pociąga za sobą śmierć poszkodowanego bądź rozstrój zdrowia poszkodowanego dłuższy niż 14 dni. Nawet, gdy powyższy warunek jest spełniony, wypłacone świadczenie za szkody majątkowe zostanie pomniejszone o równowartość 300 euro. Ograniczenie to wynika z faktu, iż sprawca wypadku nie jest znany, a tym samym UFG nie ma do kogo zwrócić się o regres wypłaconego świadczenia.

odszkodowania, Xaltum

 

Jak uzyskać odszkodowanie z UFG i jakich formalności dopełnić?

Jeżeli znalazłeś się  w jednej z wyżej wymienionych sytuacji, aby otrzymać odszkodowanie od UFG musisz dokonać zgłoszenia szkody za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującego obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. (Pamiętaj, że żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.) Wybrane towarzystwo przeprowadza postępowanie likwidacyjne, w ramach którego ustala: odpowiedzialność cywilną sprawcy, rozmiar szkody oraz zasadność wniesionych roszczeń. Po ustaleniu powyższych informacji towarzystwo ubezpieczeń przesyła dane do UFG, który ma z kolei 30 dni na wydanie decyzji, licząc od daty otrzymania akt szkody. Jeżeli jednak w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności UFG lub wysokości świadczenia decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty powinna zostać wydana w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Bezsporna część świadczenia powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

Jeżeli chcemy zgłosić do UFG szkodę na mieniu np. uszkodzenie samochodu ale jednocześnie posiadamy polisę AC, to odszkodowanie zostanie wypłacone właśnie polisy AC. UFG zrekompensuje natomiast dodatkowe koszty, takie jak zniżki utracone z AC czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku. Dzięki temu wypłata odszkodowania z ubezpieczenia AC, nie będzie miał wpływu na waszą historię ubezpieczeniową.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie