Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Kiedy ubezpieczyciel ma regres do kierowcy?

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 17.12.2014


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Nie zawsze wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela zwalnia kierowcę od odpowiedzialności za wypadek. Jeśli do powstania szkody doszło w okolicznościach uzasadniających przypisanie kierowcy winy umyślnej lub szczególnego zaniedbania, ubezpieczyciel może domagać się zwrotu kwoty wypłaconej na rzecz poszkodowanego.

Prawo ubezpieczyciela do zwrotnego dochodzenia od kierowcy wypłaconego odszkodowania (regres) reguluje art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zgodnie z tym przepisem, kierujący może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za wypadek, jeżeli:

  • spowodował szkodę umyślnie;
  • spowodował szkodę w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających;
  • wszedł w posiadanie pojazdu na skutek przestępstwa;
  • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem – chyba że chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za przestępcą;
  • zbiegł z miejsca zdarzenia.

Czy musi być związek przyczynowy

Prawo ubezpieczyciela do skorzystania z regresu co do zasady nie jest uzależnione od wystąpienia związku przyczynowego pomiędzy zaniedbaniem sprawcy szkody a wypadkiem. Roszczenie regresowe powstaje bowiem z samego faktu, że kierowca dopuścił się pewnych negatywnych zachowań (np. prowadził pod wpływem alkoholu czy bez wymaganych uprawnień). Tylko w razie umyślnego wyrządzenia szkody zachowanie sprawcy musi stanowić przyczynę wypadku. Nie można bowiem karać kierowcy za sam zamiar celowego wywołania szkody u innej osoby, jeżeli mimo wszystko do zdarzenia doszło z innego powodu (np. kierowca chciał najechać pieszego, ale w międzyczasie doszło do awarii hamulców w jego pojeździe).

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień

Wśród przesłanek regresu ubezpieczeniowego wskazanych w art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK na szczególną uwagę zasługuje wyrządzenie szkody bez posiadania uprawnień wymaganych do kierowania pojazdem mechanicznym. Często w gospodarstwach rolnych dochodzi do wypadków z udziałem ciągników rolniczych, gdzie ciągnikiem kieruje osoba nie posiadająca prawa jazdy. Najczęściej jest to członek rodziny właściciela ciągnika, który w trakcie wykonywania czynności w gospodarstwie ma podjechać tylko krótki odcinek z jednego miejsca na drugie w czasie gdy właściciel np. rozładowuje przyczepę lub podpina do ciągnika maszynę gospodarską. Jeżeli w takiej sytuacji dojdzie do wyrządzenia szkody, ubezpieczyciel co prawda wypłaci ofierze wypadku odszkodowanie z OC ppm, ale jednocześnie wystąpi do członka rodziny właściciela ciągnika o zwrot wypłaconej sumy. Zgłaszanie szkody stanie się zatem nieopłacalne z punktu widzenia interesów rodziny.

Ucieczka z miejsca zdarzenia

Kontrowersje wokół regresu ubezpieczeniowego dotyczą też zbiegu sprawcy z miejsca zdarzenia. Ocena, czy w danym przypadku doszło do ucieczki kierowcy wymaga szczegółowego przeanalizowania okoliczności wypadku. Nierzadko zdarza się bowiem, że kierowcy oddalają się z miejsca zdarzenia twierdząc, że po prostu nie zauważyli powstałego uszkodzenia – zwłaszcza w przypadku tzw. szkód parkingowych. Na podstawie nagrań z monitoringu okazuje się jednak, że doprowadzili do uszkodzenia cudzego samochodu. Podobnie w przypadku lekkiego potrącenia pieszego, gdy kierowca widząc brak widocznych obrażeń u poszkodowanego, odjeżdża (często za zgodą poszkodowanego) bez wzywania Policji. W takiej sytuacji ubezpieczyciele często nabierają podejrzeń, iż kierujący pojazdem znajdował się pod wpływem alkoholu, co oznacza spełnienie kolejnej przesłanki umożliwiającej skierowanie do sprawcy szkody roszczenia regresowego.

Kto musi udowodnić

Roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń stosownie do art. 6 k.c. musi zostać udowodnione przez ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel musi wykazać zarówno okoliczności zawinionego zachowania kierowcy, jak i rozmiar zawinienia. Zasada regulująca rozkład ciężaru dowodu powinna być tutaj zachowana.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...