Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Kupując auto zawsze sam sprawdzaj OC

DATA: 22.01.2015


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Jeżeli sprzedawca pojazdu posiada umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zobowiązany przekazać nabywcy pojazdu potwierdzenie jej zawarcia. Co w sytuacji, gdy sprzedawca pojazdu nie poinformuje nabywcy o tym, że tę umowę już wypowiedział?

W certyfikatach potwierdzających zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych widnieje okres objęcia ochroną ubezpieczeniową. Zanim wyjedzie się „w drogę” należy zawsze i niezależnie od tego, co wskazuje certyfikat i co mówi sprzedawca pojazdu, uzyskać niezwłocznie i bezpośrednio od ubezpieczyciela dodatkowe potwierdzenie istnienia w ogóle i okresu umowy ubezpieczenia OC. Na podstawie samego certyfikatu nie sposób bowiem ustalić, czy umowa ubezpieczenia nie została wypowiedziana przez sprzedawcę pojazdu, czy też może nie obowiązuje z innych przyczyn. Na nabywcę pojazdu przechodzą wprawdzie uprawnienia i obowiązki zbywcy wynikające z jego umowy OC, ale jeżeli sprzedawca wypowiedział tę umowę już wcześniej – konsekwencje tego ponosi także nabywca pojazdu. Tym samym może się okazać, że nabywca pojazdu nie jest objęty umową ubezpieczenia w ogóle lub, że ta ochrona wygasa np.: kilka dni po nabyciu pojazdu.

Jednoznaczne stanowisko Sądu

„To na nabywcy pojazdu spoczywa obowiązek sprawdzenia we własnym zakresie, czy jego zbywca zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC na okres obejmujący także datę nabycia pojazdu. Niedopełnienie tego obowiązku przez poprzedniego posiadacza, bez względu na okoliczności, zobowiązuje nabywcę do zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Do czasu zawarcia stosownej umowy, powinien on powstrzymać się od jazdy nabytym pojazdem.” (z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 31.10.2014 r., sygn. akt: II Ca 817/14, opubl.: http://orzeczenia.ms.gov.pl). Sąd Okręgowy uzasadniając dalej swoje stanowisko wskazał, że brak zapewnienia, a nawet zapewnienie o istnieniu ważnego OC przez sprzedawcę w żadnym wypadku nie zwalnia nabywcy pojazdu z zadbania o sprawdzenie tej kwestii we własnym zakresie. Zdaniem Sądu, jeżeli nabywca tego nie czyni, wykazuje się lekkomyślnością i brakiem należytej staranności dbania o własne interesy.

Konsekwencje są spore

W omawianej sytuacji, nabywca pojazdu, który wyrządza szkodę i nie posiada ważnego OC, poniesie osobiście odpowiedzialność za jej skutki. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który w takich wypadkach wypłaca poszkodowanym należne im świadczenia, ma regres do nieubezpieczonego sprawcy szkody o ich odzyskanie. Pomimo tego, że działanie sprzedawcy, który nie informuje nabywcy pojazdu o wypowiedzeniu umowy OC wydaje się wątpliwe etycznie, taka okoliczność nie stanowi skutecznej podstawy dla dochodzenia od sprzedawcy przez nabywcę pojazdu kwot, jakie ten ostatni musiał zapłacić UFG. Co oczywiste, każdy przypadek jest oceniany przez Sąd indywidualnie i badane są okoliczności stanu faktycznego danej, konkretnej sprawy. Z pewnością jednak korzystniej dla nabywcy pojazdu jest od razu sprawdzić w zakładzie ubezpieczeń ważność umowy OC i ewentualnie podjąć odpowiednie kroki, niż narażać się na ponoszenie kosztów odszkodowań i ewentualnych procesów sądowych z tym związanych.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...