Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Kiedy spedytor jest spedytorem, a kiedy przewoźnikiem

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 3.12.2014


KATEGORIA: Dla przewoźników


Drukuj

Spedycja obejmuje szerszy zakres czynności niż tylko fizyczny przewóz towaru. Jeśli spedytor wyłącznie przewozi towar, szkoda podlega naprawieniu z ubezpieczenia OC przewoźnika, a nie OC spedytora.

Wielu spedytorów ogranicza się do zawarcia tylko umowy ubezpieczenia OCS, rezygnując z ubezpieczenia OCP. Powoduje to, że w razie zaistnienia szkody w powierzonym towarze i zakwestionowania przez ubezpieczyciela rodzaju zlecenia, nie otrzymują należnego odszkodowania. Uznając spedytora za przewoźnika ubezpieczyciel odmawia udzielenia ochrony z polisy OCS. W takiej sytuacji konieczne jest odtworzenie rzeczywistego zakresu czynności, których wykonania podjął się spedytor i dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

Czym jest spedycja

Umowa spedycji – w przeciwieństwie do umowy przewozu – nie polega na bezpośrednim przewiezieniu przesyłki z miejsca na miejsce. Świadczenie spedytora polega na fachowym zorganizowaniu przewozu, tj. na podjęciu takich czynności, które doprowadzą do wysyłki lub odbioru towaru. Chodzi tu zwłaszcza o wyszukanie odpowiedniego przewoźnika, wynegocjowanie z nim stawki frachtowej, ustalenie warunków przewozu.

Kiedy mamy do czynienia ze spedycją

Aby wykazać, że dana umowa ma charakter spedycji trzeba rozpatrzeć łącznie dwie przesłanki: po pierwsze przesłankę obiektywną – czy usługa spedytora ma charakter pomocniczy w stosunku do przewozu, a po drugie przesłankę subiektywną – czy spedytor oraz jego zleceniodawca zgodnie kwalifikują umowę jako spedycję. W myśl bowiem art. 65 § 2 k.c., w umowach liczy się przede wszystkim zgodny zamiar i cel stron, a nie nazwa czy tytuł umowy. I tak o zamiarze stron traktowania umowy jako spedycji może świadczyć m. in.:

  • wskazanie w treści zlecenia, że przewóz ma się odbyć w imieniu nadawcy albo w imieniu spedytora (umowa przewozu nie przewiduje takiego rozróżnienia),
  • wprowadzenie do zlecenia wymogu, aby zleceniobiorca posiadał ubezpieczenie OCS,
  • prowadzenie przez spedytora negocjacji z dalszym przewoźnikiem co do terminu załadunku i wysokości stawki frachtowej,
  • brak posiadania przez spedytora własnych aut, które nadawałyby się do wykonania przewozu (np. chłodnie);

Kiedy mamy do czynienia z przewozem

Z kolei o zamiarze stron kwalifikowania umowy jako przewozu może świadczyć:

  • umieszczenie spedytora w liście przewozowym,
  • ustalenie wynagrodzenia spedytora poprzez wskazanie stawki frachtowej, a nie wynagrodzenia za spedycję,
  • wcześniejsza współpraca spedytora ze zleceniodawcą spedycyjnym w charakterze przewoźnika.

Zgodna wola stron traktowania umowy jako spedycji zawsze ma pierwszeństwo przed  oceną tej umowy tylko w oparciu o nazwę. Nawet jeśli zlecenie zostało określone jako transportowe, przedsiębiorca może domagać się odszkodowania z OC spedytora.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Ubezpieczenie autocasco a uderzenie w wiadukt

Przewoźnik zapłaci za skradziony towar nawet gdy oszust podszyje się pod policjanta