Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Rynkowy ubytek wartości pojazdu – co to takiego?

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 7.12.2014


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Rynkowy ubytek wartości pojazdu jest dodatkowym odszkodowaniem obok tego, wypłacanego z tytułu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, przywracającej pojazd do stanu sprzed wypadku. Zgodnie z zasadą pełnej kompensacji szkody, odszkodowanie z tego tytułu jest zatem wypłacane obok odszkodowania za szkodę w pojeździe.

Czym jest rynkowy ubytek wartości?

Rynkowy ubytek wartości pojazdu jest utratą wartości pojazdu z tytułu wystąpienia uszkodzenia o charakterze kolizyjnym. Stanowi on różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu przed uszkodzeniem, a jego wartością rynkową z uwzględnieniem naprawy powypadkowej. Oczywistym bowiem jest, że pomimo naprawy pojazdu zgodnie z technologią producenta, traci on na wartości z uwagi na jego „powypadkowość”.

Przesłanki wypłaty odszkodowania

Odszkodowanie z tytułu rynkowego ubytku wartości pojazdu obwarowane jest pewnymi przesłankami ogólnymi. Przede wszystkim może być ustalone co do zasady w przypadku pierwszego uszkodzenia pojazdu, w sytuacji, gdy naprawa jest ekonomicznie i technicznie uzasadniona. Naprawa musi być wykonana zgodnie z technologią producenta. Odszkodowanie z tego tytułu nie zostanie natomiast wypłacone, gdy utrata wartości nastąpiła przez nieprzestrzeganie zaleconej technologii naprawy, przez wady wykonawcze czy stosowanie zastępczych metod naprawy oraz materiałów i części zamiennych nieoryginalnych.

Z pewnością przesłanką negatywną dla wypłaty odszkodowania z tytułu rynkowego ubytku wartości pojazdu nie jest wypłata na rzecz poszkodowanego odszkodowania za szkodę w pojeździe. Sąd Najwyższy jednoznacznie podkreślił w uchwale z dnia 12.10.2001 r. (sygn. akt: III CZP 57/01), że odszkodowanie z tytułu rynkowego ubytku wartości pojazdu należne jest obok odszkodowania za szkodę w pojeździe, a nie zamiast tego odszkodowania. Odszkodowanie za szkodę w pojeździe daje możliwość przywrócenia pojazdowi sprawności technicznej. Natomiast odszkodowanie z tytułu rynkowego ubytku wartości pojazdu ma zrekompensować poszkodowanemu to, że jego pojazd przedstawia mniejszą wartość niż przed wypadkiem.

Przyjęło się, że minimalną wartość rynkowego ubytku wartości pojazdu stanowi kwota 200 złotych. Zatem określenie rynkowego ubytku wartości pojazdu w kwocie niższej jest jednoznaczne z brakiem rynkowego ubytku wartości pojazdu. Istotne przy tym jest, że rynkowy ubytek wartości maleje wraz z okresem użytkowania pojazdu, z uwagi na jego ogólnie rozumiane zużycie.

Wreszcie rynkowy ubytek wartości jest zróżnicowany dla poszczególnych rodzajów pojazdów, o czym szczegółowo będzie mowa w artykule Ubytek wartości pojazdu a kategoria pojazdu.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...