Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Maciej Wojciechowski

Czy można domagać się od ubezpieczyciela zaliczki tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia?

Maciej Wojciechowski

AUTOR: Maciej Wojciechowski


DATA: 14.10.2020


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Niejednokrotnie zdarza się, że po wypadku ubezpieczyciel wstrzymuje wypłatę zadośćuczynienia z uwagi na zawiły charakter sprawy, bądź też wypłatę odszkodowania, gdy konieczne jest podjęcie pilnego leczenia osoby poszkodowanej. Czy w takiej sytuacji można żądać wypłaty zaliczki tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia?

Ubezpieczyciel opóźnia wypłatę? Żądaj wypłaty kwoty bezspornej!

Choć zazwyczaj przebieg zdarzenia i odpowiedzialność za szkodę nie budzą wątpliwości, zdarza się także, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy (np. w związku z przedłużającym się postępowaniem karnym) ubezpieczyciel wstrzymuje się z zajęciem stanowiska i wypłatą należnych sum.

W takim przypadku możesz zażądać wypłaty kwoty bezspornej – wspomnianej w tytule zaliczki. Dzięki temu otrzymasz część należnych Ci środków jeszcze przed formalnym zakończeniem postępowania, zaś o pozostałe kwoty będziesz mógł się upomnieć po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości w sprawie.

Konieczne jest podjęcie leczenia – wnioskuj o zaliczkę!

Rzeczywistość osób poszkodowanych w wyniku wypadków w Polsce, nawet przed zaistnieniem sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 oraz ograniczeniem dostępu do lekarzy, często rysowała się w czarnych barwach. Choć pilnie wymagają oni leczenia, z uwagi na dostępność terminów zmuszeni są do długiego oczekiwania na zabiegi.

Jak już informowaliśmy w publikacji: http://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl/zwrot-kosztow-prywatnego-leczenia-z-oc- pm/2016/08/10/) – ubezpieczyciele powinny przy tym pokryć także koszty prywatnego leczenia.

Zgodnie z art. 444 §1 Kodeksu cywilnego, zobowiązany do naprawienia szkody – a zatem także ubezpieczyciel – powinien na żądanie poszkodowanego wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. Oznacza to, że także zaliczka na poczet kosztów leczenia, poza już uiszczonymi kosztami, powinna zostać wypłacona przez ubezpieczyciela.

Oznacza to, że możesz żądać wypłaty kwoty tytułem zaliczki na poczet leczenia powypadkowego. Co istotne, wypłata zaliczki nie ogranicza prawa do zgłoszenia dalszych roszczeń, na przykład w sytuacji, w której koszty leczenia przekroczyły sumę wypłaconą tytułem zaliczki.

Pełna dokumentacja to podstawa

By skutecznie żądać zaliczki na koszty leczenia, pamiętaj o przedstawieniu ubezpieczycielowi:

  1. pełnej dokumentacji medycznej – wraz z wskazaniem konieczności wykonania zabiegu jak również przewidywanego terminu zabiegu w ramach NFZ;
  2. informacji z portalu: http://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ o terminach leczenia w placówkach medycznych położonych w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania;
  3. informacji z prywatnej placówki medycznej, w której wskazany zostanie w szczególności termin zabiegu oraz wysokość kosztów, jakie się z nim wiążą;
  4. skonkretyzowanego żądania w zakresie zaliczki na poczet kosztów leczenia.

Masz prawo do walki w sądzie

Pamiętaj – jeśli otrzymane od ubezpieczyciela sumy nie pokrywają w całości poniesionych kosztów i zostały w niesłuszny sposób ograniczone – masz prawo dochodzić pozostałych roszczeń w sądzie. Istotne jednak, by odpowiednio przygotować się do sprawy sądowej, co znacznie zwiększy szanse wygranej.

Newsy

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Nᴀ ᴜᴄʜᴡᴀᴌᴇ̨ ᴡ sᴘʀᴀᴡɪᴇ ᴢᴀᴅᴏśᴄ́ᴜᴄᴢʏɴɪᴇɴɪᴀ ᴅʟᴀ ᴏsᴏ́ʙ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋᴏ ᴘᴏsᴢᴋᴏᴅᴏᴡᴀɴᴇɢᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴄᴢᴇᴋᴀᴍʏ....

26.05.2021

Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...
Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały w sprawie zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych...

11.01.2021

Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...
Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie