Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Maciej Wojciechowski

Czy można domagać się od ubezpieczyciela zaliczki tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia?

Maciej Wojciechowski

AUTOR: Maciej Wojciechowski


DATA: 14.10.2020


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Niejednokrotnie zdarza się, że po wypadku ubezpieczyciel wstrzymuje wypłatę zadośćuczynienia z uwagi na zawiły charakter sprawy, bądź też wypłatę odszkodowania, gdy konieczne jest podjęcie pilnego leczenia osoby poszkodowanej. Czy w takiej sytuacji można żądać wypłaty zaliczki tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia?

Ubezpieczyciel opóźnia wypłatę? Żądaj wypłaty kwoty bezspornej!

Choć zazwyczaj przebieg zdarzenia i odpowiedzialność za szkodę nie budzą wątpliwości, zdarza się także, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy (np. w związku z przedłużającym się postępowaniem karnym) ubezpieczyciel wstrzymuje się z zajęciem stanowiska i wypłatą należnych sum.

W takim przypadku możesz zażądać wypłaty kwoty bezspornej – wspomnianej w tytule zaliczki. Dzięki temu otrzymasz część należnych Ci środków jeszcze przed formalnym zakończeniem postępowania, zaś o pozostałe kwoty będziesz mógł się upomnieć po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości w sprawie.

Konieczne jest podjęcie leczenia – wnioskuj o zaliczkę!

Rzeczywistość osób poszkodowanych w wyniku wypadków w Polsce, nawet przed zaistnieniem sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 oraz ograniczeniem dostępu do lekarzy, często rysowała się w czarnych barwach. Choć pilnie wymagają oni leczenia, z uwagi na dostępność terminów zmuszeni są do długiego oczekiwania na zabiegi.

Jak już informowaliśmy w publikacji: http://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl/zwrot-kosztow-prywatnego-leczenia-z-oc- pm/2016/08/10/) – ubezpieczyciele powinny przy tym pokryć także koszty prywatnego leczenia.

Zgodnie z art. 444 §1 Kodeksu cywilnego, zobowiązany do naprawienia szkody – a zatem także ubezpieczyciel – powinien na żądanie poszkodowanego wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. Oznacza to, że także zaliczka na poczet kosztów leczenia, poza już uiszczonymi kosztami, powinna zostać wypłacona przez ubezpieczyciela.

Oznacza to, że możesz żądać wypłaty kwoty tytułem zaliczki na poczet leczenia powypadkowego. Co istotne, wypłata zaliczki nie ogranicza prawa do zgłoszenia dalszych roszczeń, na przykład w sytuacji, w której koszty leczenia przekroczyły sumę wypłaconą tytułem zaliczki.

Pełna dokumentacja to podstawa

By skutecznie żądać zaliczki na koszty leczenia, pamiętaj o przedstawieniu ubezpieczycielowi:

  1. pełnej dokumentacji medycznej – wraz z wskazaniem konieczności wykonania zabiegu jak również przewidywanego terminu zabiegu w ramach NFZ;
  2. informacji z portalu: http://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ o terminach leczenia w placówkach medycznych położonych w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania;
  3. informacji z prywatnej placówki medycznej, w której wskazany zostanie w szczególności termin zabiegu oraz wysokość kosztów, jakie się z nim wiążą;
  4. skonkretyzowanego żądania w zakresie zaliczki na poczet kosztów leczenia.

Masz prawo do walki w sądzie

Pamiętaj – jeśli otrzymane od ubezpieczyciela sumy nie pokrywają w całości poniesionych kosztów i zostały w niesłuszny sposób ograniczone – masz prawo dochodzić pozostałych roszczeń w sądzie. Istotne jednak, by odpowiednio przygotować się do sprawy sądowej, co znacznie zwiększy szanse wygranej.

Newsy

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały w sprawie zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych...

11.01.2021

Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...
Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Sąd Najwyższy ponownie zajmie się kwestią zadośćuczynienia dla osób bliskich poszkodowanego

8.10.2020

Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...
Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie

Sprawdź czy należy Ci się dopłata – przeprowadzimy dla Ciebie darmową analizę!Dopłaty do odszkodowań z OC

Ubezpieczyciele bardzo często wypłacają zbyt niskie kwoty odszkodowania za uszkodzony pojazd. Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowania za uszkodzony pojazd zarówno od ubezpieczyciela sprawcy wypadku (OC) jak i Twojego ubezpieczyciela (AC).