- OdszkodowaniaMotoryzacyjne.pl - https://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl -

Czy można domagać się od ubezpieczyciela zaliczki tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia?

Ubezpieczyciel opóźnia wypłatę? Żądaj wypłaty kwoty bezspornej!

Choć zazwyczaj przebieg zdarzenia i odpowiedzialność za szkodę nie budzą wątpliwości, zdarza się także, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy (np. w związku z przedłużającym się postępowaniem karnym) ubezpieczyciel wstrzymuje się z zajęciem stanowiska i wypłatą należnych sum.

W takim przypadku możesz zażądać wypłaty kwoty bezspornej – wspomnianej w tytule zaliczki. Dzięki temu otrzymasz część należnych Ci środków jeszcze przed formalnym zakończeniem postępowania, zaś o pozostałe kwoty będziesz mógł się upomnieć po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości w sprawie.

Konieczne jest podjęcie leczenia – wnioskuj o zaliczkę!

Rzeczywistość osób poszkodowanych w wyniku wypadków w Polsce, nawet przed zaistnieniem sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 oraz ograniczeniem dostępu do lekarzy, często rysowała się w czarnych barwach. Choć pilnie wymagają oni leczenia, z uwagi na dostępność terminów zmuszeni są do długiego oczekiwania na zabiegi.

Jak już informowaliśmy w publikacji: http://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl/zwrot-kosztow-prywatnego-leczenia-z-oc- pm/2016/08/10/ [1]) – ubezpieczyciele powinny przy tym pokryć także koszty prywatnego leczenia.

Zgodnie z art. 444 §1 Kodeksu cywilnego, zobowiązany do naprawienia szkody – a zatem także ubezpieczyciel – powinien na żądanie poszkodowanego wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. Oznacza to, że także zaliczka na poczet kosztów leczenia, poza już uiszczonymi kosztami, powinna zostać wypłacona przez ubezpieczyciela.

Oznacza to, że możesz żądać wypłaty kwoty tytułem zaliczki na poczet leczenia powypadkowego. Co istotne, wypłata zaliczki nie ogranicza prawa do zgłoszenia dalszych roszczeń, na przykład w sytuacji, w której koszty leczenia przekroczyły sumę wypłaconą tytułem zaliczki.

Pełna dokumentacja to podstawa

By skutecznie żądać zaliczki na koszty leczenia, pamiętaj o przedstawieniu ubezpieczycielowi:

  1. pełnej dokumentacji medycznej – wraz z wskazaniem konieczności wykonania zabiegu jak również przewidywanego terminu zabiegu w ramach NFZ;
  2. informacji z portalu: http://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ [2] o terminach leczenia w placówkach medycznych położonych w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania;
  3. informacji z prywatnej placówki medycznej, w której wskazany zostanie w szczególności termin zabiegu oraz wysokość kosztów, jakie się z nim wiążą;
  4. skonkretyzowanego żądania w zakresie zaliczki na poczet kosztów leczenia.

Masz prawo do walki w sądzie

Pamiętaj – jeśli otrzymane od ubezpieczyciela sumy nie pokrywają w całości poniesionych kosztów i zostały w niesłuszny sposób ograniczone – masz prawo dochodzić pozostałych roszczeń w sądzie. Istotne jednak, by odpowiednio przygotować się do sprawy sądowej, co znacznie zwiększy szanse wygranej.