Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Mobilna pomoc od UFG

DATA: 12.01.2015


KATEGORIA: UFG


Drukuj

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny idąc „z duchem czasu” tworzy aplikacje na urządzenia przenośne typu smart (np.: telefony, tablety), które mają przede wszystkim pomagać uczestnikom zdarzeń drogowych. Już od ponad roku funkcjonuje aplikacja instalowana na takich urządzeniach umożliwiająca sprawdzenie OC – „UFG Baza”. W ostatnim czasie UFG udostępnił także aplikację umożliwiającą „dokumentowanie” zdarzeń drogowych.

„Na wypadek”, to nazwa bezpłatnej aplikacji, której pobranie jest możliwe bezpośrednio ze strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Działanie aplikacji jest w pełni skoordynowane z bazą informacji o umowach ubezpieczenia prowadzoną przez UFG. Przede wszystkim, aplikacja umożliwia wprowadzenie przez użytkownika danych swojego pojazdu (lub pojazdów) poprzez zeskanowanie kodu QR z dowodu rejestracyjnego. Automatycznie uzyskuje się wtedy informacje o zawartych umowach ubezpieczenia, a aplikacja przypomina m.in. o zbliżającym się terminie ich wygaśnięcia.

„Na wypadek” zdarzenia drogowego

Stworzona aplikacja jest bardzo pomocnym narzędziem w razie różnych zdarzeń drogowych. Zawiera propozycje wariantów postępowań na wypadek zdarzeń bez udziału innych podmiotów, jak i w razie kolizji lub wypadków z udziałem pojazdów, czy zwierząt. Aplikacja umożliwia także precyzyjne ustalenie miejsca szkody dzięki zastosowaniu GPS. Jeżeli umowa ubezpieczenia przewiduje opcję „assistance”, to „Na wypadek” ustala numer telefonu pod jakim istnieje możliwość uzyskania takiej pomocy. Poza tym, wystarczy zeskanować kod QR z dowodu rejestracyjnego pojazdu sprawcy, a potrzebne dane – w tym numer polisy OC – zostaną automatycznie udostępnione z bazy UFG. Aplikacja „Na wypadek” zawiera także opcję wykonania i przyporządkowania do sprawcy lub poszkodowanego fotografii uszkodzonych pojazdów. Tak sporządzony „protokół” ze zdarzenia można zapisać i przesłać w korespondencji e-mail na dowolny adres.

Z tym, że…

Pomimo dość kompleksowego podejścia do problematyki „dokumentowania” zdarzeń drogowych za pośrednictwem aplikacji należy pamiętać, że „Na wypadek” nie zastępuje pisemnego oświadczenia sprawcy zdarzenia o jego okolicznościach. W sytuacji więc, gdy Policja nie jest wzywana na miejsce zdarzenia, należy zawsze uzyskać takie oświadczenie od sprawcy wraz z jego danymi osobowymi. Niezależnie od tego, obie aplikacje od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czyli „Na wypadek”, jak i wcześniejszą „UFG Baza” należy oceniać bardzo pozytywnie.

Newsy

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały w sprawie zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych...

11.01.2021

Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...
Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Sąd Najwyższy ponownie zajmie się kwestią zadośćuczynienia dla osób bliskich poszkodowanego

8.10.2020

Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...
Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Karambol

Skąd UFG wie o braku OC

Kary za brak OC