- OdszkodowaniaMotoryzacyjne.pl - https://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl -

Mobilna pomoc od UFG

„Na wypadek”, to nazwa bezpłatnej aplikacji, której pobranie jest możliwe bezpośrednio ze strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Działanie aplikacji jest w pełni skoordynowane z bazą informacji o umowach ubezpieczenia prowadzoną przez UFG. Przede wszystkim, aplikacja umożliwia wprowadzenie przez użytkownika danych swojego pojazdu (lub pojazdów) poprzez zeskanowanie kodu QR z dowodu rejestracyjnego. Automatycznie uzyskuje się wtedy informacje o zawartych umowach ubezpieczenia, a aplikacja przypomina m.in. o zbliżającym się terminie ich wygaśnięcia.

„Na wypadek” zdarzenia drogowego

Stworzona aplikacja jest bardzo pomocnym narzędziem w razie różnych zdarzeń drogowych. Zawiera propozycje wariantów postępowań na wypadek zdarzeń bez udziału innych podmiotów, jak i w razie kolizji lub wypadków z udziałem pojazdów, czy zwierząt. Aplikacja umożliwia także precyzyjne ustalenie miejsca szkody dzięki zastosowaniu GPS. Jeżeli umowa ubezpieczenia przewiduje opcję „assistance”, to „Na wypadek” ustala numer telefonu pod jakim istnieje możliwość uzyskania takiej pomocy. Poza tym, wystarczy zeskanować kod QR z dowodu rejestracyjnego pojazdu sprawcy, a potrzebne dane – w tym numer polisy OC – zostaną automatycznie udostępnione z bazy UFG. Aplikacja „Na wypadek” zawiera także opcję wykonania i przyporządkowania do sprawcy lub poszkodowanego fotografii uszkodzonych pojazdów. Tak sporządzony „protokół” ze zdarzenia można zapisać i przesłać w korespondencji e-mail na dowolny adres.

Z tym, że…

Pomimo dość kompleksowego podejścia do problematyki „dokumentowania” zdarzeń drogowych za pośrednictwem aplikacji należy pamiętać, że „Na wypadek” nie zastępuje pisemnego oświadczenia sprawcy zdarzenia o jego okolicznościach. W sytuacji więc, gdy Policja nie jest wzywana na miejsce zdarzenia, należy zawsze uzyskać takie oświadczenie od sprawcy wraz z jego danymi osobowymi. Niezależnie od tego, obie aplikacje od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czyli „Na wypadek”, jak i wcześniejszą „UFG Baza” należy oceniać bardzo pozytywnie.