Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Co z wrakiem pojazdu po szkodzie całkowitej?

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 8.01.2015


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Po otrzymaniu odszkodowania z tytułu szkody całkowitej to poszkodowany decyduje, co dalej zrobić z uszkodzonym pojazdem. Ubezpieczyciel nie musi odebrać wraku, ale może pomóc poszkodowanemu przy jego odsprzedaży.

Odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej wylicza się przez ustalenie wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym (przed wypadkiem) oraz wartości wraku. Poszkodowanemu przysługuje różnica pomiędzy tymi dwoma kwotami. Ubezpieczyciel ustalając wysokość szkody nie jest zobowiązany do przejęcia wraku od poszkodowanego oraz pośrednictwa przy jego odsprzedaży. Wrak jest własnością poszkodowanego i to on decyduje, co zrobi z nim po wypadku. Pojazd może zostać sprzedany, naprawiony albo zezłomowany.

Co może zrobić ubezpieczyciel

Poszkodowany może jednak zwrócić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o pomoc w zagospodarowaniu wraku. Podstawą takiego działania ubezpieczyciela jest art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń może przejmować i zbywać przedmioty i prawa nabyte w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciele najczęściej wystawiają auto na specjalistycznej platformie internetowej, gdzie różni kupujący mogą składać oferty jego zakupu. Jeśli wraku nie uda się sprzedać za cenę ustaloną na aukcji, można domagać się od ubezpieczyciela dopłaty brakującej kwoty. Wartość wraku powinna bowiem odpowiadać realiom rynkowym, tj. kwocie za jaką rzeczywiście poszkodowany jest w stanie sprzedać uszkodzony pojazd przy zachowaniu należytej staranności.

Skutki niezagospodarowania wraku

Zagospodarowanie wraku ma istotne znaczenie ponieważ sam fakt, że pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy, nie zwalnia poszkodowanego z obowiązku ponoszenia opłat związanych z jego posiadaniem. Przede wszystkim chodzi tu o składkę za ubezpieczenie OC. Poszkodowany może uniknąć zapłaty składki tylko poprzez zbycie wraku lub jego demontaż. Zgodnie z ustawą z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, likwidacja pojazdu może być dokonana wyłącznie w autoryzowanych stacjach demontażu. Likwidacja taka uprawnia właściciela pojazdu do jego wyrejestrowania. Przy wyrejestrowaniu właściwy organ sprawdza czy pojazd miał opłacone ubezpieczenie OC. Nieokazanie ważnej polisy OC skutkuje powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który może nałożyć na poszkodowanego karę finansową.

 

odszkodowania, Xaltum

Newsy

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Sąd Najwyższy ponownie potwierdza, że ubezpieczyciel powinien zwrócić poszkodowanemu lub nabywcy wierzytelności koszty e...

3.09.2019

Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...
Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...

28.08. dzień walki z zanieczyszczeniami powietrza – będą kontrole

28.08.2019

W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  
W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  

Pomagając można przyczynić się do powstania szkody

22.08.2019

Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...
Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie