Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Brak badania nie znaczy brak odszkodowania

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 6.02.2015


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Odmowa wypłaty odszkodowania z powodu braku ważnego badania technicznego jest uzasadniona tylko wtedy, gdy stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody.

W Polsce obowiązek dokonywania okresowego badania technicznego pojazdu spoczywa na właścicielach pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów oraz przyczep (art. 81 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym). Okresowe badanie techniczne przeprowadza się corocznie w uprawnionych do tego stacjach diagnostycznych. Niekiedy właściciele pojazdów zapominają jednak o terminowym przeprowadzeniu badania. Jeśli w tym okresie dojdzie do kolizji drogowej, może pojawić się problem z uzyskaniem odszkodowania.

Pułapki w ubezpieczeniu AC

Praktycznie każde ubezpieczenie AC zawiera klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe podczas kierowania pojazdem nieposiadającym ważnego badania technicznego, jeśli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg okresowego dokonywania takiego badania. Ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania nawet, gdy od daty wygaśnięcia ważności badania minął zaledwie jeden dzień. Celem takiego wyłączenia jest uniknięcie odpowiedzialności za szkody, które mogły powstać na skutek niedbalstwa ubezpieczonego. Nie zawsze jednak brak ważnego badania technicznego jest równoznaczny z brakiem ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela jest skuteczne tylko wówczas, gdy stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody. Wynika to z reguły adekwatnego związku przyczynowego obowiązującej w prawie ubezpieczeń majątkowych. Dla odmowy wypłaty odszkodowania nie wystarczy zatem ustalenie, że poszkodowany prowadził pojazd bez ważnego badania technicznego, lecz konieczne jest stwierdzenie, że wypadek był skutkiem złego stanu tego pojazdu. Ciężar udowodnienia tego faktu w całości spoczywa na ubezpieczycielu (art. 6 k.c.).

Klauzule niedozwolone

Jeśli w ogólnych warunkach ubezpieczenia AC nie znajduje się informacja na temat związku przyczynowego pomiędzy brakiem badania technicznego a wypadkiem, postanowienie umowne wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela z tego powodu kwalifikuje się jako klauzula niedozwolona. W rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK taka klauzula widnieje pod nr 2560. Skutkiem uznania postanowienia za klauzulę niedozwoloną jest całkowity zakaz jego stosowania wobec ubezpieczonych. W takim przypadku przyjmuje się, że umowa ubezpieczenia AC została zawarta bez tego postanowienia i nie jest ono wobec stron wiążące.

Newsy

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Sąd Najwyższy ponownie potwierdza, że ubezpieczyciel powinien zwrócić poszkodowanemu lub nabywcy wierzytelności koszty e...

3.09.2019

Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...
Tym razem na wniosek Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy rozstrzygnął , że „Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczo...

28.08. dzień walki z zanieczyszczeniami powietrza – będą kontrole

28.08.2019

W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  
W ramach akcji walki z zanieczyszczeniami powietrza, na ulicach pojawią się funkcjonariusze kontrolujący m.in. jakość spalin. Przy okazji, kontroli może zostać poddany także ogólny stan techniczny pojazdu, co może pozwolić na wyeliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających nie tylko środowisku, ale także bezpieczeństwu.  

Pomagając można przyczynić się do powstania szkody

22.08.2019

Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...
Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie