Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

To musi być w pozwie

DATA: 11.02.2015


KATEGORIA: Proces sądowy


Drukuj

Podejmując decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego należy pamiętać, że pozew, to pismo inicjujące proces, którego konieczne elementy formalne wynikają wprost z obowiązujących przepisów, a ich niedochowanie może spowodować, że pozew będzie nieskuteczny. Tym samym, przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego trzeba zapoznać się przede wszystkim z odpowiednimi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, które pokrótce zostaną omówione w niniejszym artykule.

Rzecz podstawowa – pozew musi zawierać oznaczenie Sądu, do którego jest kierowany. Nadto, inicjujący proces – powód będący osobą fizyczną powinien wskazać swoje imię, nazwisko oraz PESEL lub NIP i adres pod którym będzie odbierał korespondencję w sprawie. Gdy natomiast powodem jest inny podmiot (np.: spółka): nazwę, NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz adres pod jaki mają być doręczane dalsze pisma. Z pozwu musi wynikać tak samo jasno i wyraźnie oznaczenie przeciwnika procesowego – pozwanego i jego adres dla doręczeń. Jeżeli powód jest reprezentowany przez radcę prawnego lub adwokata – także jego oznaczenie zawarte jest w pozwie i wtedy Sąd korespondencję w sprawie doręcza na adres pełnomocnika.

Żądanie pozwu i dowody oraz opłata sądowa

Z treści pozwu musi wynikać wprost żądanie, jakiego powód domaga się od pozwanego w związku z procesem. Przykładowo, jeżeli jest to oznaczona kwota pieniężna – należy wskazać jej wysokość i dodatkowo, jeżeli pozwany już opóźnia się z jej zapłatą (a tak jest przecież najczęściej) należy także żądać od pozwanego odsetek za opóźnienie w zapłacie. Powód musi także zaprezentować Sądowi w pozwie tytułem czego domaga się określonego pozwem żądania. W tym celu trzeba zwięźle przedstawić opis stanu faktycznego sprawy oraz dowody na poparcie okoliczności z niego wynikających, które są w sprawie istotne. Przykładowo:

  • jeżeli dowodami są konkretne dokumenty – należy je załączyć do pozwu,
  • jeżeli dowodem mają być zeznania świadka – należy wskazać jego imię, nazwisko i adres, a jeżeli nie są one powodowi znane – wyjaśnić Sądowi dlaczego (np.: dane świadka mogą być w wyłącznym posiadaniu pozwanego),
  • jeżeli w sprawie konieczne jest uzyskanie wiadomości specjalnych z jakiejś dziedziny – należy to w pozwie wskazać i zawnioskować o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w tym zakresie (np.: w zakresie kalkulacji kosztów naprawy pojazdu).

W sprawach cywilnych obwiązuje zasada tzw. „prekluzji procesowej”, zgodnie z którą już na etapie składania pozwu należy przedstawić Sądowi wszelkie znane twierdzenia i dowody pod rygorem utraty możliwości ich wskazywania na późniejszym etapie sporu. Do pozwu należy także załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej, której wysokość jest zależna od rodzaju i wartości przedmiotu sporu (w sprawach o zapłatę jest to najczęściej 5% żądanej pozwem kwoty, a więcej o opłatach sądowych można dowiedzieć się z artykułu Koszty sprawy sądowej).

Złożenie pozwu do Sądu wraz z odpowiednią ilością odpisów

Po przygotowaniu i własnoręcznym podpisaniu pozwu przez powoda oraz skompletowaniu załączników należy sporządzić tyle jego dodatkowych odpisów, ilu jest pozwanych w sprawie. Przykładowo, jeżeli jest dwóch pozwanych – pozew do Sądu należy złożyć w trzech egzemplarzach (jeden dla Sądu i po jednym dla każdego pozwanego). Pozew wraz z odpisami należy złożyć w biurze podawczym Sądu lub wysłać listem poleconym.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Status materialny nie jest barierą dla wygrania sprawy przed sądem

Czy świadek musi stawić się w sądzie?

Diabeł nie zawsze tkwi w kluczyku