Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

VAT a wysokość odszkodowania

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 28.10.2015


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Kiedy odszkodowanie może być umniejszone o wartość podatku VAT? Czy poszkodowany przedsiębiorca ma prawo do odszkodowania w kwocie brutto? Czy istnieją tylko dwie alternatywy: brutto bądź netto?

Dotychczasowe zasady.

Do końca marca 2014 r. podatnik VAT wykorzystujący pojazd, chociażby częściowo, na cele służbowe otrzymywał odszkodowanie za jego uszkodzenie w kwocie netto. Umniejszanie odszkodowania o wartość podatku VAT jest możliwe o czym przesądził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22.04.1997 r., III CZP 14/97: „odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT na skutek zniszczenia rzeczy, ustalone według ceny rzeczy, nie obejmuje podatku VAT mieszczącego się w tej cenie, w zakresie, w jakim poszkodowany może obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu rzeczy”.

Przeważnie zasada ta nie budzi większych wątpliwości. Zdarza się jednak, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w kwocie netto, gdy tylko ustali, że poszkodowany jest przedsiębiorcą. Tymczasem nie każdy przedsiębiorca jest podatnikiem podatku VAT. Co więcej, nie każdy pojazd należący do podatnika podatku VAT jest przez niego wykorzystywany na cele służbowe. Ubezpieczyciel może więc ograniczyć swoje świadczenie dopiero wtedy, gdy wykaże, że poszkodowany ma prawo obniżenia należnego podatku VAT o kwotę tego podatku zawartą w kosztach naprawy.

Zmiany w odliczaniu podatku VAT.

W wyniku zmian w przepisach podatkowych obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. zasady te uległy modyfikacji. Obecnie możliwość odliczenia całego podatku VAT mają jedynie Ci podatnicy tego podatku, którzy wykorzystują dany pojazd wyłącznie na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz spełniają dodatkowe, bardzo rygorystyczne wymagania (m. in. prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu używania pojazdu, zgłoszenie pojazdu do Urzędu Skarbowego na specjalnym formularzu VAT-26). Nowelizacja przewiduje, iż pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, wykorzystywane zarówno w celach prywatnych, jak i służbowych podlegają odliczeniu w wysokości 50% kwoty wykazanej w fakturze. Ograniczenie to znajduje zastosowanie także do kosztów eksploatacji samochodu, w tym kosztów jego napraw.

Wobec zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, obecnie możliwe są 3 sytuacje. Mianowicie, odszkodowanie za szkodę w pojeździe może być:

  1. obniżone o 100 % podatku VAT – gdy poszkodowany jest płatnikiem tego podatku i wykorzystuje pojazd wyłącznie na cele służbowe;
  2. obniżone o 50% podatku VAT – gdy poszkodowany jest płatnikiem tego podatku i wykorzystuje pojazd częściowo na cele służbowe, a częściowo na cele prywatne;
  3. ustalone w kwocie brutto – gdy poszkodowany nie jest płatnikiem podatku VAT, bądź też posiada ten status, ale wykorzystuje pojazd wyłącznie na cele prywatne.

 

Newsy

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...