Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Ubytek wartości pojazdu

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 29.07.2016


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Otrzymałeś odszkodowanie odpowiadające kosztom naprawy pojazdu? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o dodatkowe świadczenie z tytułu rynkowego ubytku wartości pojazdu.

Dodatkowe roszczenie

Bardzo często, sama naprawa pojazdu nie rekompensuje w pełni poniesionej szkody. Nawet profesjonalnie naprawione auto będzie mniej warte, niż pojazd bezwypadkowy. Wbrew ustawowemu obowiązkowi, ubezpieczyciele przeważnie nie informują poszkodowanych, iż przysługuje im z tego tytułu odrębne, dodatkowe roszczenie. Tymczasem, „odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie” –  tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12.10.2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01).

 Czy dotyczy to wszystkich pojazdów?

W praktyce wysokość tego roszczenia wyliczają specjaliści za pomocą programu eksperckiego Info – Ekspert. Posługują się oni instrukcją autorstwa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych Ekspertmot. Zgodnie z nią, ubytek wartości pojazdu dotyczy:

samochodów osobowych i terenowych:

– o maksymalnie 6 – cio letnim okresie eksploatacji (przy czym, im nowszy pojazd, tym wyższy spadek jego wartości);

– w których uszkodzone zostały lakierowane, metalowe elementy nadwozia (w wypadku samochodu z ramą dotyczy to zarówno nadwozia – kabiny kierowcy, jak i ramy).

Jeżeli uszkodzone zostały jedynie elementy wyposażenia nadwozia, zespoły mechaniczne lub elektryczne, pojazd taki nie podlega szacowaniu rynkowego ubytku wartości.

motocykli:

– o maksymalnie 3 – letnim okresie eksploatacji;

– gdy zachodzi konieczność wymiany lub prostowania ramy nośnej, naprawy elementów oblachowania, zbiornika paliwa lub lakierowanych osłon.

W wypadku uszkodzenia jedynie zespołów mechanicznych, osprzętu elektrycznego lub gdy wystarczająca jest tylko wymiana elementów nadwozia, pojazd taki nie podlega szacowaniu rynkowego ubytku wartości.

samochodów ciężarowych do 3,5 tony:

– o maksymalnie 4 – letnim okresie eksploatacji;

– serwisowanych, bez wcześniejszych uszkodzeń i napraw nadwozia;

– w których uszkodzone zostało nadwozie, rama lub zabudowa ładunkowa.

Nie dotyczy to jednak uszkodzeń elementów odejmowalnych oraz zespołów mechanicznych i elektrycznych.

samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony:

– o maksymalnie 3 – letnim okresie eksploatacji;

– serwisowanych, bez wcześniejszych uszkodzeń i napraw nadwozia;

– gdy zachodzi konieczność wymiany lub naprawy ramy albo naprawy lub wymiany elementów nieodejmowalnych kabiny kierowcy lub zabudowy ładunkowej.

Wszystkie wymienione wyżej pojazdy muszą być utrzymane w dobrym stanie technicznym, a ponadto roszczenie związane z ubytkiem wartości pojazdu przysługuje tylko w wypadku pierwszego ich uszkodzenia.

Dodatkowe przesłanki.

Po pierwsze, omawiane roszczenie dotyczy tylko szkód likwidowanych z ubezpieczenia OC sprawcy. Nie przysługuje ono przy ubezpieczeniu autocasco.

Po drugie, można go dochodzić tylko w wypadku tzw. szkody częściowej (więcej na ten temat w artykule Co to jest szkoda częściowa?).

Po trzecie, wyliczony ubytek wartości pojazdu musi przekroczyć kwotę 200 zł.

Na koniec warto dodać, iż ubezpieczyciel nie może bronić się argumentem, iż suma kosztów naprawy oraz kwoty odpowiadającej ubytkowi wartości pojazdu przekroczy wartość pojazdu sprzed szkody (innymi słowy, iż wysokość odszkodowania przekroczyłaby wysokość szkody). Odszkodowania za rynkowy ubytek wartości pojazdu nie uwzględnia się bowiem przy ocenie, czy w danym wypadku wystąpiła tzw. szkoda całkowita.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...