Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Szkoda na osobie – czego może domagać się poszkodowany?

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 3.07.2015


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

W wypadku komunikacyjnym poszkodowany może doznać obrażeń ciała i urazów wymagających leczenia. Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu w związku z doznanymi urazami?

Zadośćuczynienie

W przypadku szkody na osobie, poszkodowanemu przede wszystkim przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie pełni funkcję kompensacyjną, bowiem przyznana suma pieniężna ma stanowić przybliżony ekwiwalent doznanej krzywdy. Poszkodowany powinien otrzymać od osoby odpowiedzialnej za szkodę sumę pieniężną, o tyle w konkretnych okolicznościach odpowiednią, ażeby mógł za jej pomocą zatrzeć lub co najmniej złagodzić odczucie krzywdy i odzyskać równowagę psychiczną.

Odszkodowanie

Zgodnie z kodeksem cywilnym, w przypadku poniesienia szkody poszkodowanemu obok zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przysługuje także roszczenie o zwrot wszelkich wynikłych w związku ze szkodą kosztów. Pod pojęciem „wszelkie wynikłe w związku ze szkodą koszty” kryją się przede wszystkim koszty związane z leczeniem następstw wypadku, ale także koszty przygotowania do innego zawodu, transportu, zwrot utraconych zarobków czy też zwiększone potrzeby.

Do kosztów związanych z leczeniem następstw wypadku zalicza się m.in. koszt zakupu leków, sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego, koszty wizyt u lekarzy. Koszty transportu obejmują zarówno koszty transportu poszkodowanego na wizyty lekarskie, ale także koszty dojazdów najbliższych osób do szpitala celem odwiedzenia poszkodowanego. Aby domagać się zwrotu kosztów, należy co do zasady przedstawić dowody ich poniesienia. I tak w przypadku kosztów leczenia, będą to paragony, faktury czy rachunki, w przypadku kosztów transportu, zestawienie przedstawiające ilość przebytych pojazdem kilometrów, a w przypadku utraconych dochodów, najczęściej wystarczy odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy czy zaświadczenie z ZUSu. Z kolei koszty związane ze zwiększonymi potrzebami (tzw. koszty opieki) dotyczą poświęconego poszkodowanemu czasu w celu udzielenia mu pomocy m.in. przy toalecie, poruszaniu się, ale także przy sprzątaniu czy robieniu zakupów. Co istotne, poszkodowany może domagać się ich zwrotu nawet, jeżeli opiekę sprawowała najbliższa osoba, a więc jeżeli ich formalnie nie poniósł. Trzeba jednak wykazać ile czasu taka osoba poświęciła na wykonywanie poszczególnych czynności.

Warto wskazać, że poza powyżej wymienionymi kosztami, poszkodowanemu przysługuje także prawo domagania się zwrotu wartości uszkodzonych w wypadku rzeczy i chodzi tu nie tylko o ubrania, które uległy zniszczeniu w dniu wypadku, ale także okulary czy telefon.

Renta

Poza tzw. jednorazowymi świadczeniami, poszkodowanemu przysługuje także roszczenie o rentę – jeżeli doszło do długotrwałego ograniczenia możliwości zarobkowych bądź długotrwałego zwiększenia potrzeb.

Należy także pamiętać, że na poszkodowanym ciąży obowiązek wykazania, że doszło do powstania szkody czy to majątkowej czy niemajątkowej.

Newsy

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...