Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Psycholog – czy jest niezbędny w postępowaniu sądowym?

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 21.12.2015


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

W sprawach o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych po śmierci najbliższego członka rodziny (art. 448 k.c.) często na etapie postępowania sądowego wnioskuje się o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego - psychologa/psychiatry. Niektóre sądy dopuszczają ww. dowód, inne oddalają. Czy w tego typu sprawach dowód z opinii biegłego jest w ogóle niezbędny?

Zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c.

Jeżeli następstwem wypadku, mającego miejsce przed 03.08.2008 r. była śmierć najbliższego członka rodziny, to uprawniony ma możliwość dochodzenia zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c., a nie na podstawie art. 446 § 4 k.c. (który wszedł w życie właśnie 03.08.2008 r.). Stąd też na podstawie art. 448 k.c. najbliższy członek rodziny zmarłego może domagać się zadośćuczynienia za doznaną na skutek naruszenia jego dóbr osobistych krzywdę.

Co jest więc przedmiotem dowodu w postępowaniu sądowym?

Aby uznać zasadność roszczeń wynikających z art. 448 k.c. należy wykazać przede wszystkim, iż na skutek czynu niedozwolonego doszło do naruszenia dobra osobistego członka rodziny osoby zmarłej. Obecnie praktycznie jednomyślnie przyjmuje się, że dobrem osobistym są więzi rodzinne, prawo do życia w prawidłowo funkcjonującej rodzinie, prawo do posiadania małżonka/dziecka/obojga rodziców, itp.

Czy niezbędne jest przeprowadzenie dowodu z opinii psychologa/psychiatry

Dowód z opinii biegłego psychologa/psychiatry, jak każdy dowód z opinii biegłego jest dopuszczany w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Taką wiadomością specjalną – w przypadku biegłego psychologa/psychiatry – jest stwierdzenie szeroko rozumianego rozstroju zdrowia psychicznego, w tym m.in.ustalenie rodzaju zaburzeń psychicznych, ich rozmiaru, dokonanie oceny uszczerbku na zdrowiu.

Należy zatem zastanowić się czy w sprawie, w której przedmiotem jest zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych pojawiają się w ogóle jakieś wiadomości specjalne, które wymagałyby dopuszczenia dowodu z opinii biegłego sądowego? Wydaje się, że nie.

W ww. sprawach rozstrój zdrowia psychicznego nie jest kluczowy, bowiem – jak już zostało to wskazane powyżej – nie rozstrój zdrowia świadczy o obowiązku rekompensaty. Dobrem osobistym, którego naruszenie wymaga rekompensaty jest m.in. prawdo do życia w rodzinie, szeroko rozumiane więzi rodzinne. Co do zasady nie ma tu zatem znaczenia krzywda w rozumieniu medycznym, a zatem i brak wiadomości specjalnych, co do których miałby wypowiedzieć się biegły sądowy.

Zdaje się także, że i sądy powszechne w przeważającej mierze stoją na podobnym stanowisku. W orzecznictwie podkreśla się bowiem, iż dowód z opinii biegłego psychologa jest w tego typu sprawach całkowicie zbędny. Sądy zaznaczają, że w takich sprawach nie występuje trwały uszczerbek na zdrowiu, uwzględniany przy zadośćuczynieniu za krzywdę, będącą następstwem uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Kryterium bólu jest więc nieprzydatne, a poza tym odczuwanie bólu nie wymaga dowodu. Zadośćuczynienie ma rekompensować nie tyle doznany ból spowodowany śmiercią osoby bliskiej lecz przedwczesną utratę członka rodziny. Sądy idąc dalej wskazują nadto, że przeprowadzenie takiego dowodu nie tylko zmierza do nieuzasadnionego przedłużenia postępowania, ale też w sposób nieuprawniony narusza intymność i prywatność uprawnionych.

W związku z powyższym uznać należy, że dowód z przesłuchania uprawnionego, jak również ewentualnie dowód ze świadków powinien być wystarczającym dowodem dla wykazania zasadności roszczeń wynikających z art. 448 k.c. Dla dochodzących zadośćuczynienia oznacza to częstokroć znaczne skrócenie postępowania sądowego.

 

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...