Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Katarzyna Sobańska

Czy odszkodowanie od Ubezpieczyciela może zostać zajęte przez komornika?

AUTOR: Katarzyna Sobańska


DATA: 17.03.2021


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Ograniczenia wprowadzone w stanie pandemii mające na celu zwalczanie i zapobieganie COVID-19 spowodowały liczne problemy gospodarcze. Aktualnie ilość egzekucji komorniczych wzrasta, choć nie zawsze egzekucje te bywają skuteczne. Czy komornik może zająć środki na naszym rachunku bankowym pochodzące z ubezpieczeń osobowych i majątkowych?

Xaltum, szkoda osobowa

Zgodnie z art. 831 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji świadczenia z tytułu ubezpieczeń osobowych, a więc takich, których przedmiotem jest życie czy zdrowie człowieka, jego zdolność do pracy, jak i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej, w skład których wchodzą ubezpieczenia komunikacyjne o charakterze przymusowym i dobrowolnym. Należności przysługujące dłużnikowi w ramach tych stosunków prawnych są zwolnione spod egzekucji w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości z 04.07.1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej. 

W świetle regulacji zawartych w obowiązującym obecnie akcie wykonawczym ww. świadczenia pieniężne nie podlegają egzekucji sądowej w 3/4 tych świadczeń. Oznacza to, że komornik sądowy może zająć na poczet prowadzonej egzekucji tylko 25% świadczenia wypłaconego przez ubezpieczyciela.

Wyjątki zawarte w rozporządzeniu 

Należy mieć na uwadze, że ograniczenie egzekucji nie znajduje zastosowania w przypadku egzekucji prowadzonej w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych oraz uregulowania zobowiązań tytułem niezapłaconej składki ubezpieczenia.  

Zgodnie z art. 832 kodeksu postępowania cywilnego odszkodowanie wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlega egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów.

Co w przypadku zajęcia przez komornika wszystkich środków z tytułu odszkodowania?

Komornik sądowy dokonując zajęcia środków na naszym rachunku bankowym zazwyczaj nie ma wiedzy o ich pochodzeniu. W niektórych sytuacjach przeprowadzenie egzekucji komorniczej skutkuje natychmiastowym zajęciem wszystkich środków. Dłużnik powinien w takiej sytuacji podjąć działania w celu wykazania, że doszło do bezprawnego zajęcia należności. Niezbędne jest niezwłoczne działanie, bezpośredni kontakt z  komornikiem, a w razie potrzeby skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. 

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...