Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Jackowska

Odpowiedzialność biegłego za złą opinię

Anna Jackowska

AUTOR: Anna Jackowska


DATA: 2.02.2021


KATEGORIA: Proces sądowy


Drukuj

Opinie biegłych sądowych są niejednokrotnie kluczowe przy rozstrzyganiu pewnych spraw sądowych. Nie wyobrażamy sobie bowiem chociażby sprawy o zadośćuczynienie czy sprawy o odszkodowanie za uszkodzony pojazd bez biegłego sądowego. W tych sprawach niezbędne są przecież wiadomości specjalne, których ani strony ani sąd nie posiadają. Czy biegli zawsze wydają prawidłowe opinie? Czy są oni nieomylni? Czy jeśli wydadzą nierzetelną opinię, co w konsekwencji doprowadzi do przegrania sprawy, można pociągnąć ich do odpowiedzialności? Jeśli tak to czy jest to odpowiedzialność nieograniczona?

Przesłanki odpowiedzialności biegłego

Odpowiedzialność biegłego sądowego kształtowana jest na zasadzie winy. Oznacza to, że aby pociągnąć biegłego sądowego do odpowiedzialności należy wykazać jego zawinione działanie, szkodę oraz związek pomiędzy zawinionym działaniem biegłego a szkodą. 

Odpowiedzialność ta nie jest więc nieograniczona. Wątpliwości pojawiły się jednak w zakresie przesłanki winy. W jaki sposób należy ją rozpatrywać? Kiedy możemy mówić o winie biegłego?

Wina biegłego musi być umyślna

Kwestią winy biegłego zajmowały się zarówno sądy I instancji, II instancji jak i Sąd Najwyższy. Jedna ze spraw dwukrotnie przeszła przez obie instancje na skutek uchylenia wyroku i przekazania do ponownego rozpoznania. W zależności od sądu, różne były opinie w przedmiocie rozumienia winy jako przesłanki odpowiedzialności biegłego sądowego. Wydaje się, że ostatecznie Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 15.01.2021 r., sygn. akt: V CSKP 201/21) przesądził, że aby mówić o odpowiedzialności biegłego, należy wykazać, że biegły sądowy dopuścił się winy umyślnej, czyli miał pełną świadomość, że jego opinia jest wadliwa, a pomimo tego podtrzymał tę opinię, wiedząc, że będzie ona stanowiła podstawę (błędnego) wyrokowania. 

Sąd Najwyższy w pierwszej kolejności wskazał, że żeby mówić o odpowiedzialności w tej konkretnej sprawie, należy zweryfikować czy biegłemu można przypisać przesłanki odpowiedzialności karnej. Sąd podkreślił, że nie można domniemywać odpowiedzialności karnej, bowiem prowadziłoby to do nieuzasadnionego zaostrzenia odpowiedzialności biegłego. Musi być to więc udowodnione, a zatem w tym zakresie musi być przeprowadzone rzetelne postepowanie dowodowe. Należy wykazać, że po pierwsze biegły miał świadomość że opinia jest wadliwa i po drugie miał świadomość jaki skutek wywoła ta wadliwa opinia. 

Sąd Najwyższy zaznaczył nadto, że o winie biegłego sądowego nie może świadczyć fakt, że akta na podstawie których biegły sporządza opinię są niepełne, tym bardziej jeśli biegły czyni zastrzeżenia w tym zakresie, podkreślając że dokumentacja jest niekompletna. 

Rygor odpowiedzialności, ale nie nieograniczonej

Orzeczenie to złagodziło więc rygorystycznie pojmowaną przez niektóre sądy odpowiedzialność biegłego sądowego, a przede wszystkim położyło nacisk na kwestie dowodowe. Biegli sądowi powinni więc sporządzać opinie rzetelnie i zgodnie z zasadą profesjonalizmy, ale jednocześnie nie powinni obawiać się spraw, których podstawą są wyimaginowane zarzuty.  

Newsy

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Nᴀ ᴜᴄʜᴡᴀᴌᴇ̨ ᴡ sᴘʀᴀᴡɪᴇ ᴢᴀᴅᴏśᴄ́ᴜᴄᴢʏɴɪᴇɴɪᴀ ᴅʟᴀ ᴏsᴏ́ʙ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋᴏ ᴘᴏsᴢᴋᴏᴅᴏᴡᴀɴᴇɢᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴄᴢᴇᴋᴀᴍʏ....

26.05.2021

Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...
Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Status materialny nie jest barierą dla wygrania sprawy przed sądem

Czy świadek musi stawić się w sądzie?

Diabeł nie zawsze tkwi w kluczyku