Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Tomasz Karlikowski

Nowe zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych

Tomasz Karlikowski

AUTOR: Tomasz Karlikowski


DATA: 30.03.2021


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Po kilku latach „analizowania tematu” oraz „prac legislacyjnych” mamy wreszcie uchwalone przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym ma na celu uporządkowanie dotychczasowego chaosu prawnego panującego w tym obszarze. W niniejszym artykule prezentujemy zasady poruszania się e-hulajnogami według nowo uchwalonych przepisów.

prawnicy odszkodowania

Blisko dwa lata temu w jednym z artykułów zwracaliśmy uwagę, że ruch e-hulajnogami i innymi podobnymi urządzeniami nie podlega żadnym szczególnym regulacjom. Urządzenia te nie spełniały definicji żadnego z wymienionych w prawie o ruchu drogowym pojazdów, co prowadziło do tak kuriozalnych wniosków, że użytkownicy e-hulajnóg traktowani byli jako piesi. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym zdefiniowała e-hulajnogę jako „pojazd  napędzany  elektrycznie,  dwuosiowy, z kierownicą,  bez  siedzenia  i  pedałów,  konstrukcyjnie  przeznaczony  do poruszania  się  wyłącznie  przez  kierującego  znajdującego  się  na  tym pojeździe”. Każde inne podobne urządzenie, nie będące e-hulajnogą, ustawa nazywa „urządzeniem transportu osobistego”. Nowe przepisy regulują, kto może ich używać, gdzie można nimi jeździć, a nawet, jak je parkować. 

Kto może kierować e-hulajnogą?

Po wejściu w życie nowych przepisów, e-hulajnogą będzie mógł jeździć każdy, kto ma ukończone 18 lat, bez żadnych dodatkowych warunków. Nie będzie potrzebne prawo jazdy ani ukończenie jakiegokolwiek kursu czy zdanie egzaminu. Nieletni w wieku 10-18 lat również będą mogli używać tych urządzeń, ale pod warunkiem posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Natomiast dzieci w wieku poniżej 10 lat będą mogły z nich korzystać wyłącznie w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Gdzie i jak szybko można jeździć e-hulajnogą?

E-hulajnogą należy co do zasady poruszać się po ścieżce rowerowej lub pasie wydzielonym dla rowerów, z prędkością nie większą niż 20 km/h. Jest to istotna i bardzo pożądana zmiana w stosunku do stanu poprzedniego. Do tej pory bowiem Policja traktowała użytkowników e-hulajnóg jako pieszych i wymuszała korzystanie przez nich wyłącznie z chodników i ścieżek dla pieszych, co stwarzało zagrożenie dla pieszych.

Jeżeli nie ma ścieżki rowerowej ani wydzielonego dla rowerów pasa, e-hulajnogą należy jechać po jezdni, o ile obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h, z tym, że e-hulajnogę nadal obowiązuje wówczas ograniczenie do 20 km/h. Dopiero, gdy nie ma ani ścieżki rowerowej lub pasa dla rowerów ani jezdni z ograniczeniem prędkości do 30 km/h, użytkownik e-hulajnogi będzie mógł się nią poruszać po chodniku. Musi wówczas zawsze ustępować pierwszeństwa pieszym i dostosować prędkość do prędkości pieszego. W praktyce oznacza to, że nie będzie można pieszych wyprzedzać, co skądinąd podważa sens poruszania się tym środkiem transportu po chodniku. Można to zobrazować w poniższej tabeli:

 

 

Inne ograniczenia

Nowe przepisy zabraniają ciągnięcia e-hulajnogą innego pojazdu oraz przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku. O ile ta pierwsza kwestia nie budzi kontrowersji, to druga jest złą wiadomością dla wszystkich, którzy lubili na e-hulajnodze odwozić dzieci do przedszkola lub jeździć na drobne zakupy. Już niedługo, będzie to karane mandatem w wysokości 100 zł. Zabronione będzie także korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego (chyba, że nie wymaga trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręce), a także kierowanie e-hulajnogą w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu albo innego podobnego środka.

Jak parkować?

 Ustawodawca nie zapomniał też o uregulowaniu zasad parkowania e-hulajnóg. Słusznie, gdyż do tej pory były one często porzucane w różnych miejscach. Co do zasady, będzie można je parkować tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Dopiero, gdy w danej okolicy nie będzie miejsc wyznaczonych, dopuszczalne będzie pozostawienie e-hulajnogi na chodniku, przy spełnieniu poniższych warunków:

– ustawienie e-hulajnogi jak najbliżej zewnętrznej (oddalonej od jezdni) krawędzi chodnika;

– ustawienie e-hulajnogi równolegle do krawędzi chodnika;

– pozostawienie co najmniej 1,5 m szerokości chodnika dla ruchu pieszych.

Zaparkowanie e-hulajnogi z naruszeniem powyższych zasad grozi usunięciem sprzętu na koszt właściciela i mandatem karnym w wysokości  100 zł.

E-hulajnogi nadal bez OC

Uchwalenie nowych przepisów jest niewątpliwie krokiem w dobrym kierunku, gdyż do tej pory ruch e-hulajnogami nie był regulowany przez żadne przepisy, co powodowało chaos i niepewność co do tego, co wolno a czego nie. Teraz sytuacja ta się zmieni, choć dopiero praktyka pokaże, czy ustawodawca wybrał najbardziej optymalne rozwiązania. Jedno jednak się nie zmienia – użytkownicy e-hulajnóg nadal nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Dlatego nasze wcześniejsze porady zamieszczone w ww. artykule, co do wykupu dobrowolnych ubezpieczeń, pozostają aktualne.

Newsy

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Nᴀ ᴜᴄʜᴡᴀᴌᴇ̨ ᴡ sᴘʀᴀᴡɪᴇ ᴢᴀᴅᴏśᴄ́ᴜᴄᴢʏɴɪᴇɴɪᴀ ᴅʟᴀ ᴏsᴏ́ʙ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋᴏ ᴘᴏsᴢᴋᴏᴅᴏᴡᴀɴᴇɢᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴄᴢᴇᴋᴀᴍʏ....

26.05.2021

Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...
Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...