Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Jacek Barczak

Marne odszkodowanie w najdroższym wariancie AC

Jacek Barczak

AUTOR: Jacek Barczak


DATA: 9.12.2015


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Ubezpieczenia autocasco funkcjonują na polskim rynku już wiele lat, a pomimo tego wciąż wielu ubezpieczonych otrzymuje odszkodowanie za szkodę częściową w wysokości niepozwalającej na rzetelną naprawę i to w sytuacji, gdy wykupili najdroższy wariant ubezpieczenia AC, zwany ‘ASO’, ‘serwisowy’, ‘warsztat’, ‘komfort’, itp.

Właściciele uszkodzonych aut mogą czuć się zdenerwowani tym, że zostali przez ubezpieczyciela potraktowani w sposób nieuczciwy, ponieważ otrzymali odszkodowanie, które może być niższe niż połowa kosztów naprawy w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów danej marki (ASO). Czy słusznie?

 

Diabeł tkwi w OWU

Choć mogłoby wydawać się inaczej, najczęściej sytuacje takie są efektem postanowień umów ubezpieczenia określających sposób ustalania odszkodowania, zapisanych przede wszystkim w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). I w tym właśnie aspekcie ujawnia się jedna z podstawowych różnic pomiędzy odszkodowaniem z OC i AC. Otóż, w dobrowolnym ubezpieczeniu AC strony, zawierając umowę, mają formalnie dużo swobody w określaniu sposobu wyliczenia odszkodowania, choć w praktyce ze swobody tej korzysta wyłącznie ubezpieczyciel ustalający jednostronnie treść OWU. Natomiast sposób ustalania odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego w całości uregulowany jest w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i nie możne on być zmieniony w umowie ubezpieczenia.

 

Jak to działa?

Oczywiście, każdy ubezpieczyciel oferuje klientom własne warunki ubezpieczenia, w tym różne warianty odnoszące się zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Jednakże, na podstawie analizy wielu OWU można stwierdzić, że ogromna większość ubezpieczycieli w najdroższym wariancie ubezpieczenia AC nie wypłaca odszkodowania uwzględniającego pełną wartość oryginalnych części zamiennych i stawek robocizny stosowanych w ASO, jeżeli ubezpieczony nie przedstawi faktur potwierdzających naprawę i wysokość poniesionych kosztów. W takim przypadku, tzn. przy kosztorysowym rozliczeniu, bez udokumentowania naprawy, OWU przewidują z reguły, że odszkodowanie oblicza się według tańszego wariantu ubezpieczenia, z zastosowaniem procentowego pomniejszenia wartości części (tzw. amortyzacji) lub części alternatywnych (tzw. zamienników) oraz przy uwzględnieniu średniej stawki za robociznę stosowanej przez warsztaty w miejscu zamieszkania ubezpieczonego.

W tym miejscu dostrzec należy kolejną istotną różnicę pomiędzy odszkodowaniem z AC i OC, która polega na tym, że przy obliczaniu odszkodowania OC ubezpieczyciel nie ma prawa żądać od poszkodowanego dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów, jak i nie ma prawa stosować różnych kryteriów obliczania wysokości odszkodowania przy rozliczeniu kosztorysowym i rachunkowym.

 

Co robić?

Wnioski na podstawie powyższego nasuwają takie, że jeżeli już kupujemy ubezpieczenie autocasco w najdroższym wariancie, to tylko z nastawieniem, że wszelkie ewentualne szkody będziemy naprawiać w porządnym warsztacie z zastosowaniem nowych i oryginalnych części zamiennych. Jeżeli natomiast nie zależy nam na takiej naprawie, to lepiej zaoszczędzić na składce i kupić AC w tańszym wariancie.

Więcej o odszkodowaniach za szkodę częściową w pojeździe z ubezpieczenia OC, jak i AC można przeczytać we wcześniejszych naszych artykułach:

Jak wyliczyć odszkodowanie za szkodę częściową?

Co to jest szkoda częściowa?

Wytyczne KNF dotyczące szkody częściowej

Faktury źródłowe w autocasco

Faktury źródłowe w OC

Części oryginalne czy części alternatywne w ubezpieczeniu OC?

Jacek Barczak

Jacek Barczak

Radca prawny. Wspólnik Kancelarii Barczak Rozpara

  Więcej artykułów tego autora
Więcej artykułów z tej kategorii

Newsy

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Nᴀ ᴜᴄʜᴡᴀᴌᴇ̨ ᴡ sᴘʀᴀᴡɪᴇ ᴢᴀᴅᴏśᴄ́ᴜᴄᴢʏɴɪᴇɴɪᴀ ᴅʟᴀ ᴏsᴏ́ʙ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋᴏ ᴘᴏsᴢᴋᴏᴅᴏᴡᴀɴᴇɢᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴄᴢᴇᴋᴀᴍʏ....

26.05.2021

Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...
Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...