Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Kierowco, nie daj się nabić w butelkę

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 22.09.2015


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Złodzieje samochodów nie przebierają w środkach – Policja alarmuje o coraz częstszych przypadkach kradzieży metodą „na stłuczkę”, „na koło” czy „na butelkę”. Z reguły przy takiej kradzieży kierowca razem z autem traci też kluczyki oraz dokumenty pojazdu. Czy mimo to może liczyć na odszkodowanie?

Złudne statystyki

Statystyki policyjne pokazują, że kradzież samochodów w Polsce maleje. Na przełomie ostatnich 15 lat zanotowano spadek blisko o 80 %. Jeszcze w 2000 r. rocznie ginęło ok. 70 tys. aut, a według najnowszych danych z 2014 r. liczba ta zmniejszyła się do ok. 14 tys.* Nadal najczęściej kradzione marki to auta niemieckie – Volkswagen oraz Audi. Mniejsza liczba kradzieży nie oznacza jednak wzrostu bezpieczeństwa na drogach. Zwiększa się bowiem pomysłowość i zuchwałość złodziei, którzy oprócz tradycyjnych metod zaboru pojazdu z parkingu albo garażu, zaczynają kraść auta bezpośrednio z drogi w obecności właścicieli.

Liczy się pomysł

Prym w ostatnim czasie wiodą kradzieże metodą „na butelkę”. Na czym to polega? Pod nieobecność kierowcy złodzieje wkładają między oponę a nadkole plastikową butelkę. Gdy kierowca rusza, już po chwili słyszy niepokojące dźwięki wydobywające się z pojazdu. Zatrzymuje auto, by sprawdzić co się dzieje, z reguły zostawiając we wnętrzu kluczyki oraz dokumenty. W tym czasie do samochodu wsiada złodziej i odjeżdża z piskiem opon, nim kierowca w ogóle zdąży zareagować. Oprócz metody z butelką sprawcy nadal chętnie korzystają też z metody „na koło” oraz „na stłuczkę”. Złodziej prowokuje kierowcę do zatrzymania auta wskazując na rzekomo przebitą oponę czy też delikatnie uderzając swoim pojazdem w auto ofiary. Podobnie jak w przypadku z butelką, zdezorientowany kierowca wysiada z auta, chcąc zobaczyć o co chodzi, a w tym czasie złodziej – często grożąc ofierze użyciem przemocy – dokonuje zaboru pojazdu. Cała akcja trwa kilkanaście sekund i nie sposób się przed nią obronić. Pojawia się pytanie czy kradzież w takich okolicznościach może mieć wpływ na odszkodowanie autocasco?

Wysiadłeś, ponieś konsekwencje

Po zgłoszeniu szkody kradzieżowej z ubezpieczenia AC poszkodowany standardowo zobowiązany jest przedłożyć ubezpieczycielowi komplet kluczyków oraz dokumentów pojazdu. Wynika to z ogólnych warunków ubezpieczenia, które kierowca akceptuje przystępując do umowy. Kierowca musi też opisać ubezpieczycielowi okoliczności wystąpienia kradzieży. Zakład ubezpieczeń z automatu odmówi wypłaty odszkodowania jeśli stwierdzi, że kierowca wysiadł z pojazdu pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik, bez uprzedniego zabezpieczenia ich przed dostępem osoby niepowołanej. Co jednak, gdy pozostawienie kluczyka w aucie było efektem fortelu złodziei samochodowych? Czy groźba użycia przemocy może tłumaczyć ubezpieczonego? W większości umów ubezpieczenia znajduje się klauzula o przyznaniu kierowcy prawa do odszkodowania, gdy pozostawienie w aucie kluczyków było następstwem użycia siły. Zdaniem towarzystw ubezpieczeniowych, rozbój musi jednak stanowić pierwotną przyczynę opuszczenia auta przez kierowcę. Jeśli z auta wyszliśmy z własnej woli, a dopiero potem nam grożono, nie przysługuje nam odszkodowanie. Takie stanowisko ubezpieczycieli jest niesprawiedliwe i krzywdzące dla ubezpieczonych.

Sąd Najwyższy w obronie kierowców

Zgodnie z treścią art. 827 k.c., wpływ na zakres ochrony ubezpieczeniowej autocasco powinno mieć tylko takie zachowanie ubezpieczonego, które nosi znamiona winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Ustalenie czy kierowca w danym przypadku zachował się rażąco niedbale, wymaga dokładnego rozważenia okoliczności kradzieży, w tym zwłaszcza szans na podjęcie reakcji obronnej, nagłości ataku, pomysłowości złodzieja. W wyroku z dnia 27.04.2001 r. (sygn. akt III CKN 300/00), Sąd Najwyższy uznał, że nie jest naruszeniem wymogu zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą sytuacja, gdy właściciel wysiadł z auta celem zamiany miejsc z rzekomym nabywcą pojazdu, pozostając cały czas w jego bezpośredniej bliskości i sprawując nad autem osobisty nadzór. Podobnie w wyroku z dnia 09.10.2002 r. (sygn. akt IV CKN 1421/00) Sąd Najwyższy stwierdził, że szczególnie zuchwała kradzież pojazdu strzeżonego osobiście przez znajdującego się przy nim posiadacza, powinna zostać objęta ubezpieczeniem autocasco. Sprawa dotyczyła kradzieży auta w chwili, gdy kierowca wyjeżdżając spod swojego miejsca pracy zatrzymał się, żeby otworzyć bramę. Sprawca kradzieży wyskoczył z krzaków znajdujących się obok tej bramy – kierowca auta zauważył go dopiero, gdy usłyszał jak auto rusza. Sąd stwierdził, że odmowa wypłaty odszkodowania w takim przypadku pozostawałaby w sprzeczności z funkcją ubezpieczenia autocasco oraz ogólnie stosowanymi zasadami posługiwania się pojazdami samochodowymi i przyznał właścicielowi prawo do odszkodowania.

Wystarczy zdrowy rozsądek

Pomysłowość złodziei samochodów nie przestaje zaskakiwać i obecnie nawet bezpośredni nadzór osobisty kierowcy nad pojazdem nie zabezpiecza bez reszty auta przed kradzieżą. Gdyby takie zabezpieczenie było możliwe, z pewnością spadłoby zainteresowanie ubezpieczeniem AC. Skoro kierowca zapłacił składkę, powinien otrzymać odszkodowanie kradzieżowe – chyba że rzeczywiście zostawił auto wraz z kluczykami w ruchliwym miejscu, nie zachowując podstawowych reguł rozwagi i rozsądku. Jeśli natomiast stał się ofiarą zorganizowanego fortelu szajki przestępczej, nie można pomijać tej okoliczności i powoływać się tylko na sztywne klauzule warunków ubezpieczenia. Zdrowy rozsądek oraz pamięć, że autocasco ma przede wszystkim chronić interes ubezpieczonego, a nie ubezpieczyciela, powinny wystarczyć dla uczciwych rozstrzygnięć.

* źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/98628,Skuteczna-walka-polskiej-Policji-z-przestepczoscia-samochodowa.html?search=76477980

Newsy

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Nᴀ ᴜᴄʜᴡᴀᴌᴇ̨ ᴡ sᴘʀᴀᴡɪᴇ ᴢᴀᴅᴏśᴄ́ᴜᴄᴢʏɴɪᴇɴɪᴀ ᴅʟᴀ ᴏsᴏ́ʙ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋᴏ ᴘᴏsᴢᴋᴏᴅᴏᴡᴀɴᴇɢᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴄᴢᴇᴋᴀᴍʏ....

26.05.2021

Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...
Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie