Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Jak prawidłowo sporządzić oświadczenie sprawcy szkody?

DATA: 30.01.2015


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Bezpośrednio po szkodzie należy wykonać czynności, które są kluczowe dla skutecznego dochodzenia odszkodowania. Często w przypadku mniej poważnych zdarzeń (np.: przy „stłuczce pojazdów”), których okoliczności nie budzą wątpliwości, sprawcy bezproblemowo przyznają się do winy za ich spowodowanie. Wtedy, dla możliwości dochodzenia odszkodowania powinno wystarczyć należycie sporządzone pisemne oświadczenie sprawcy szkody.

Wprawdzie wzywanie Policji nie jest obligatoryjne w sytuacjach mniej poważnych (gdy nie ma ofiar, gdy nie zostaje popełnione jakiekolwiek przestępstwo), ale zawsze wtedy, gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do okoliczności powstania szkody lub samego sprawcy, rekomenduje się obecność Policji na miejscu zdarzenia. Także wtedy, gdy sprawca nie poczuwa się do wyłącznej winy za zdarzenie i już od początku istnieją wątpliwości w tym zakresie, obecność Policji może okazać się niezbędna dla uzyskania odszkodowania. W artykule Czy wzywać Policję? szerzej przedstawiono tę problematykę. Przede wszystkim podkreślenia wymaga, że oprócz pisemnego oświadczenia sprawcy szkody, zaleca się sfotografowanie miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdów, które brały w nim udział.

Konieczne elementy oświadczenia sprawcy szkody

Jeżeli uczestnicy zdarzenia podejmują decyzję o tym, że Policja nie jest wzywana na miejsce szkody, w interesie poszkodowanego jest, aby oświadczenie sprawcy pozwoliło na uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela. Oświadczenie sprawcy szkody w swej treści:

  • musi obejmować wszystkie pojazdy, które brały udział w kolizji,
  • musi zawierać w miarę szczegółowy opis przebiegu zdarzenia z wyraźnym wskazaniem jego miejsca oraz daty i przybliżonej godziny zaistnienia.

Własnoręcznie podpisane przez sprawcę szkody oświadczenie musi także zawierać jego dane obejmujące:

  • imię, nazwisko, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy wraz ze wskazaniem kategorii i terminu jego ważności,

jak i dane pojazdu sprawcy i jego ubezpieczenie, czyli:

  • markę, model i numer rejestracyjny, dane właściciela (właścicieli) pojazdu jeżeli nie jest nim sprawca, a także
  • numer polisy OC wraz z nazwą ubezpieczyciela i okresem ubezpieczenia.

Z oświadczenia sprawcy szkody:

  • musi wynikać bezpośrednia przyczyna zdarzenia i wskazanie, że nastąpiło ono z jego niekwestionowanej winy, a także
  • kto został poszkodowany w zdarzeniu (imiona, nazwiska, adresy) i dane uszkodzonego pojazdu (marka, model, nr rejestracyjny).

Zaleca się także naszkicowanie przebiegu zdarzenia z uwzględnieniem kierunków poruszania się pojazdów i  opisem jak doszło do ich zderzenia. Bardzo ważne jest również określenie zakresu uszkodzeń pojazdów. Przykładowy druk oświadczenia sprawcy szkody o kolizji drogowej można pobrać tutaj: Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Poszkodowany musi po zdarzeniu dysponować oryginałem oświadczenia sprawcy szkody, które następnie przedkłada ubezpieczycielowi zgłaszając szkodę.

Inne, praktyczne rady

Przede wszystkim zaleca się, aby wszelkie dane sprawcy i pojazdów były spisywane do oświadczenia bezpośrednio z dokumentów, a nie „z pamięci” sprawcy lub innych uczestników zdarzenia. Gdy jest to możliwe, powinno się również dodatkowo sfotografować dowód osobisty oraz prawo jazdy sprawcy szkody, jak i dowód rejestracyjny pojazdu, którym kierował i certyfikat potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nadto należy pamiętać, że oświadczenie sprawcy szkody jest następnie weryfikowane przez ubezpieczyciela w toku postępowania likwidacyjnego pod kątem prawdziwości i kompletności zawartych w nim danych. Niestety, ale zdarza się, że pomimo swojego wcześniejszego oświadczenia, sprawca przedstawia ubezpieczycielowi inną wersję wydarzeń. Im więc dokładniej i „czytelniej” sporządzone oświadczenie sprawcy szkody, tym ubezpieczyciel powinien mieć mniej wątpliwości co do zasadności zgłoszonego roszczenia o odszkodowanie. Poza tym, jeżeli są jacyś świadkowie zdarzenia, dobrze jest uzyskać ich dane dla ewentualnego potwierdzenia przed ubezpieczycielem okoliczności zdarzenia.

odszkodowania, Xaltum

 

Może „Na wypadek” pomoże

Pomocna w zakresie „dokumentowania” zdarzenia drogowego jest bez wątpienia „Na wypadek”, czyli bezpłatna aplikacja na urządzenia przenośne typu „smart” (np.: telefony, tablety), której pobranie jest możliwe bezpośrednio ze strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jej praktyczne zastosowanie zostało opisane w artykule Mobilna pomoc od UFG. Aplikacja „Na wypadek” jest skoordynowana z bazą informacji UFG o pojazdach i zawartych umowach ubezpieczenia. Należy jednak zawsze pamiętać, że „Na wypadek” nie zastępuje pisemnego oświadczenia sprawcy szkody.

 

kredyt frankowy

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
Regulamin



Popularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...