Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Gdy pasażer wyrządza szkodę

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 20.01.2015


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Ubezpieczenie OC z reguły nie obejmuje szkód wyrządzonych przez pasażerów pojazdów. Warto jednak zadać pytanie, czy od tej zasady istnieją wyjątki?

Bardzo często pasażerowie pojazdu uderzają drzwiami w zaparkowany obok samochód. W takich sytuacjach, ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wskazują bowiem, że przysługuje ono tylko wtedy, gdy obowiązanym do naprawienia szkody jest kierujący, bądź posiadacz pojazdu, nie zaś jego pasażer. Z oczywistych względów, pasażer nigdy nie zostanie uznany za kierującego pojazdem. Niemniej, może się zdarzyć, że pasażer będzie jednocześnie posiadaczem pojazdu. Czy wówczas poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia OC?

Kiedy odpowiada posiadacz?
Posiadacz odpowiada za szkody wyrządzone ruchem pojazdu na zasadzie ryzyka, chyba że doszło do zderzenia poruszających się pojazdów (wtedy odpowiada na zasadzie winy). Przyjmuje się, że ruch pojazdu trwa także w okresie wsiadania i wysiadania z niego. Zatem uderzenie drzwiami w zaparkowany obok samochód, może być uznane za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdu.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka nie zachodzi jednak, w wypadku tzw. wyłącznej winy osoby trzeciej. Pasażerem, który wyrządzi szkodę podczas wysiadania z pojazdu, może być inna osoba, niż jego posiadacz (np. przewożony krewny, znajomy). Wówczas, osoba ta będzie ponosiła wyłączną winę za powstanie szkody. Odszkodowanie z OC komunikacyjnego nie będzie więc przysługiwać. Za osobę trzecią nie może być jednak uznany posiadacz pojazdu. Co więc w sytuacji, gdy to on wysiadając spowodował szkodę?

Dzierżenie
Posiadacz pojazdu może go oddać innej osobie w dzierżenie, samemu przyjmując rolę pasażera. Np. pracodawca poleca pracownikowi, aby ten zawiózł go samochodem firmowym na umówione spotkanie. Podobnie, gdy właściciel pojazdu (np. z uwagi na złe samopoczucie, chwilową niedyspozycję), prosi znajomego o pokierowanie pojazdem, podczas, gdy sam zajmuje miejsce pasażera. Jeżeli wysiadając z pojazdu, jego posiadacz spowoduje szkodę, to powinna ona zostać skompensowana z jego komunikacyjnego ubezpieczenia OC.

Współposiadanie
Pasażer pojazdu może być jego współposiadaczem. Np. gdy pojazd należy do wspólnego majątku małżonków albo jest przedmiotem współwłasności. Wówczas to, że drugi ze współposiadaczy kieruje pojazdem, nie oznacza, że pasażer z tego posiadania zrezygnował. Nadal zachowuje on władztwo nad rzeczą. Wydaje się, że w takiej sytuacji ubezpieczenie OC powinno obejmować odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez pasażera.

Oświadczenie, bądź notatka policyjna.
We wskazanych wyżej przykładach, kluczowe znaczenie będzie miała treść oświadczenia uczestników zdarzenia, bądź treść notatki policyjnej. Muszą one zawierać wszelkie dane, niezbędne do zidentyfikowania pasażera i jego stosunku do pojazdu. Warto też ustalić, czy pasażer ten posiada ubezpieczenie OC w życiu prywatnym i spisać dane dotyczące takiej polisy.

Newsy

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Nᴀ ᴜᴄʜᴡᴀᴌᴇ̨ ᴡ sᴘʀᴀᴡɪᴇ ᴢᴀᴅᴏśᴄ́ᴜᴄᴢʏɴɪᴇɴɪᴀ ᴅʟᴀ ᴏsᴏ́ʙ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋᴏ ᴘᴏsᴢᴋᴏᴅᴏᴡᴀɴᴇɢᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴄᴢᴇᴋᴀᴍʏ....

26.05.2021

Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...
Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...