Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Zlikwiduj szkodę dwa razy

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 22.03.2016


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Likwidacja szkody z ubezpieczenia autocasco nie pozbawia poszkodowanego możliwości późniejszego uzyskania odszkodowania z polisy OC sprawcy kolizji drogowej.

Niekiedy poszkodowany nie dysponuje dowodem, iż to inny uczestnik ruchu ponosi winę za spowodowanie wypadku. Dotyczy to sytuacji, gdy np. sprawca nie przyznaje się do winy, bądź prowadzone jest długotrwałe postępowanie karne. Ubezpieczyciel sprawcy odmawia wówczas wypłaty odszkodowania z OC PPM, do czasu ustalenia przebiegu kolizji.

Autocasco na ratunek

W takiej sytuacji poszkodowany może stosunkowo szybko i łatwo zlikwidować szkodę z ubezpieczenia AC. W ten sposób uzyska świadczenie bez konieczności długotrwałego oczekiwania na wyjaśnienie okoliczności wypadku. Zaoszczędzi  swój czas i nie poniesie nakładów związanych z ewentualnym wystąpieniem na drogę sądową, gdzie to na nim spoczywałby ciężar udowodnienia przebiegu i skutków wypadku. Należy jednak pamiętać, że przy likwidacji szkody z ubezpieczenia autocasco, poszkodowany z reguły nie uzyska pełnej rekompensaty doznanego uszczerbku. O wysokości należnego świadczenia decyduje bowiem wariant ubezpieczenia oraz treść postanowień OWU, które z reguły przewidują w tym zakresie liczne ograniczenia. Często nawet najdroższy wariant ubezpieczenia w cale nie gwarantuje naprawienia całej poniesionej szkody – o czym więcej pisaliśmy tutaj.

Nie można też zapominać o wzroście wysokości składki ubezpieczeniowej oraz tzw. konsumpcji sumy ubezpieczenia, czyli jej zmniejszeniu o wysokość każdorazowo  wypłaconego świadczenia. Zjawisku temu można co prawda zapobiec, ale wiąże się to z obowiązkiem zapłacenia dodatkowej składki. Niemniej, mając perspektywę nawet kilkunastomiesięcznego oczekiwania na wyjaśnienie okoliczności wypadku, likwidacja szkody z ubezpieczenia AC może okazać się jedynym racjonalnym wyjściem z sytuacji.

Druga likwidacja z OC

Likwidacja szkody z ubezpieczenia autocasco nie pozbawia poszkodowanego możliwości późniejszego uzyskania odszkodowania z polisy OC sprawcy kolizji drogowej. Jeżeli roszczenie się nie przedawniło, to poszkodowany może domagać się zapłaty odszkodowania pomniejszonego o wartość świadczenia już uzyskanego z ubezpieczenia autocasco. Dlatego, kiedy okoliczności zdarzenia zostaną już ostatecznie wyjaśnione i wina sprawcy nie będzie budzić wątpliwości,  należy ponownie zwrócić się o wypłatę odszkodowania z OC PPM. Tylko w ten sposób poszkodowany otrzyma pełną rekompensatę poniesionej szkody, gdyż reguły ustalania wysokości należnego świadczenia w przypadku ubezpieczenia autocasco i obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM znacząco się różnią – o czym można przeczytać m. in. tutaj.

Regres

Ponadto należy również dopilnować swojego ubezpieczyciela, który likwidował szkodę z ubezpieczenia autocasco, aby wystąpił do sprawcy szkody z tzw. regresem. Zgodnie bowiem z treścią art. 828 kodeksu cywilnego, co do zasady, z dniem wypłaty świadczenia z ubezpieczenia AC roszczenie poszkodowanego (ubezpieczającego) przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela (do wysokości zapłaconego odszkodowania). Jest to o tyle istotne, iż w wypadku skutecznego regresu zniwelowane zostaną wymienione wyżej negatywne konsekwencje likwidacji szkody z AC, takie jak podwyższenie wysokości składki ubezpieczeniowej. Instytucja regresu w żaden sposób nie zagraża też roszczeniu poszkodowanego do sprawcy szkody o zapłatę dalszej części odszkodowania, gdyż korzysta ono z pierwszeństwa zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...