Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Czego nie obejmuje Twoje OC?

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 12.01.2015


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Ubezpieczenie OC ppm nie pokrywa wszystkich szkód wynikłych z ruchu pojazdu mechanicznego. Z uwagi na ustawowe granice odpowiedzialności ubezpieczyciela, w pewnych sytuacjach musisz zapłacić za szkodę z własnej kieszeni.

Szkoda we własnym mieniu

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody polegające na uszkodzeniu mienia wyrządzone posiadaczowi pojazdu mechanicznego przez kierowcę. Chodzi tu np. o taką sytuację, gdy syn manewrując na podwórku pojazdem należącym do ojca doprowadzi do uszkodzenia drugiego samochodu, którego ojciec również jest właścicielem. Ojciec nie otrzyma wówczas odszkodowania z ubezpieczenia OC pojazdu, którym poruszał się syn, nawet jeśli nie miał żadnego wpływu na powstanie szkody. Może zgłosić szkodę jedynie z ubezpieczenia autocasco.

Szkoda w przewożonych rzeczach

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC nie przysługuje także za szkody powstałe w ładunku lub bagażu przewożonym odpłatnie na rzecz osoby trzeciej. Jeśli wskutek wypadku taki bagaż uległ zniszczeniu, poszkodowany może zgłosić roszczenia do przewoźnika na podstawie przepisów ustawy Prawo przewozowe, a nie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu OC. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, a sprawcą wypadku jest wyłącznie inny kierowca, który ze swojej winy uderzył w auto przewoźnika. Wówczas z jego ubezpieczenia OC szkoda w towarze może zostać naprawiona.

Utrata biżuterii lub gotówki

Ubezpieczyciel pojazdu nie odpowie również za szkodę polegającą na utracie gotówki, biżuterii czy papierów wartościowych, jakie były przewożone w aucie w chwili wypadku. Rozwiązanie to ma na celu ochronę zakładu ubezpieczeń przed zwiększonym ryzykiem ochrony dóbr szczególnie cennych lub unikatowych. Co ciekawe, w wyroku z dnia 16.08.1977 r. (sygn. akt: I CR 268/77) Sąd Najwyższy stwierdził, że wyłączenie to nie odnosi się do zegarka, nawet jeśli był bardzo wartościowy (np. w złotej kopercie). Wynika to z faktu, że pierwszoplanową funkcją zegarka jest funkcja użytkowa, a nie funkcja biżuteryjna.

Szkody w środowisku naturalnym

Polisa OC nie obejmie także szkód polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska. Wyciek substancji niebezpiecznych z auta może bowiem spowodować szkody bardzo dużych rozmiarów, którego to ryzyka ubezpieczyciele nie chcą na siebie przyjmować w ramach ubezpieczenia OC. Jeśli kierowca często przewozi tego rodzaju substancje powinien zatem rozważyć zawarcie dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia od szkód środowiskowych.

Granice kwotowe

Niezależnie od powyższych ograniczeń przedmiotowych, ubezpieczenie OC ppm ma też swoje granice kwotowe (tzw. suma gwarancyjna). I tak, w przypadku szkód na osobie ubezpieczyciel wypłaci co najwyżej 5 000 000 euro za skutki jednego wypadku komunikacyjnego, a w przypadku szkód w mieniu 1 000 000 euro – bez względu na liczbę poszkodowanych. Sumy te mogą wydawać się bardzo wysokie i praktycznie niemożliwe do przekroczenia, niemniej jednak w razie wypadków z udziałem autobusów lub zniszczenia budynku o dużej wartości, odpowiedzialność ubezpieczyciela może ulec wyczerpaniu. Wówczas poszkodowany będzie mógł domagać się pozostałego odszkodowania bezpośrednio od posiadacza pojazdu.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...