Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

PBUK – czym jest i czym się zajmuje?

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 12.01.2015


KATEGORIA: Szkoda zagraniczna


Drukuj

Warto wiedzieć, czym zajmuje się Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). W wielu wypadkach pomoże to szybko i sprawnie zlikwidować szkodę z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji.

Czym jest PBUK?

Jest to organizacja skupiająca zakłady ubezpieczeń, wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. PBUK to instytucja pozarządowa, która pełni ważną rolę w Systemie Zielonej Karty, w procesie likwidacji szkód powstałych za granicą oraz szkód powstałych w Polsce na skutek ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą.

Jaką pomoc można uzyskać w PBUK?

W wypadku szkody wyrządzonej przez obcokrajowca PBUK może pomóc w ustaleniu danych osobowych sprawcy szkody, wskazać numer rejestracyjny jego pojazdu albo udzielić informacji dotyczących dokumentu potwierdzającego zawarcie przez niego umowy ubezpieczenia OC. Dzięki zwróceniu się do PBUK możemy również zidentyfikować zakład ubezpieczeń obcokrajowca oraz ustanowionego przez niego w Polsce tzw. reprezentanta do spraw roszczeń. W niektórych wypadkach PBUK prowadzi również bezpośrednią likwidację szkody – zobacz: Wypadek za granicą, gdzie zgłosić szkodę?

Kiedy można pozwać PBUK?

Jeżeli do wypadku doszło na terenie Polski, a poszkodowanym jest obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, to odszkodowania można dochodzić bezpośrednio od PBUK, gdy pojazd sprawcy był zarejestrowany:

  1. w kraju członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, bądź Szwajcarii;
  2. w kraju, którego odpowiednia instytucja zawarła z PBUK stosowne porozumienie – informację na ten temat można uzyskać w PBUK.

Z kolei jeżeli do wypadku doszło za granicą, a poszkodowany ma miejsce zamieszkania, bądź siedzibę na terenie Polski, to odszkodowania można dochodzić bezpośrednio od PBUK, gdy:

  1. sprawca zawarł umowę ubezpieczenia z działającym w Polsce zakładem ubezpieczeń, który uległ likwidacji albo którego upadłość ogłoszono – jeżeli do wypadku doszło na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, bądź Szwajcarii;
  2. sprawca posiadał Zieloną Kartę wystawioną przez ubezpieczyciela działającego w Polsce, który uległ likwidacji albo którego upadłość ogłoszono – jeżeli do wypadku doszło na terenie kraju którego odpowiednia instytucja zawarła z PBUK stosowne porozumienie.

Newsy

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Nᴀ ᴜᴄʜᴡᴀᴌᴇ̨ ᴡ sᴘʀᴀᴡɪᴇ ᴢᴀᴅᴏśᴄ́ᴜᴄᴢʏɴɪᴇɴɪᴀ ᴅʟᴀ ᴏsᴏ́ʙ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋᴏ ᴘᴏsᴢᴋᴏᴅᴏᴡᴀɴᴇɢᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴄᴢᴇᴋᴀᴍʏ....

26.05.2021

Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...
Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Szkoda w pojeździe powstała w Niemczech

Wypadek w Polsce z obcokrajowcem – gdzie zgłosić szkodę?

Nielegalna wyższa składka OC za podróże po krajach UE