Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Uszkodzony dźwig budowlany

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 29.07.2020


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

320 tysięcy złotych zamiast 70 tysięcy. Szybko i bez sądu, biegłych oraz związanego z tym stresu i wydatków. To efekt likwidacji szkody w dźwigu budowlanym według wskazówek XALTUM. Analiza polisy, plan działania, zebranie dokumentacji i profesjonalna argumentacja prawna. Efekt? Żuraw ponownie pracuje, a ubezpieczyciel zapłacił to co powinien.

odszkodowanie żuraw

Pierwsza decyzja – 70 tysięcy złotych

Podczas prac na budowie uszkodzeniu uległ specjalistyczny dźwig typu „żuraw”.  Uszkodzenia dźwigu były na tyle poważne, iż wymagał on kompleksowej naprawy zatwierdzonej przez dozór techniczny, celem dopuszczenia go do ponownej pracy. Według serwisu producenta koszt pełnej i profesjonalnej naprawy miał wynieść kilkaset tysięcy złotych. Tymczasem, po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanemu kwotę zaledwie 70 tysięcy zł. 

 

Pomoc prawna od samego początku

Pomimo prób odwołania, ubezpieczyciel odmawiał  dokonania dopłaty jakichkolwiek kwot. Wprawdzie zakład ubezpieczeń przyznał, że  koszty naprawy są znacznie wyższe, niż przyznana kwota, ale zastosował szereg różnego rodzaju potrąceń, tj. zużycie, niedoubezpieczenie oraz współczynniki techniczne. Jakby to nie było już wystarczająco zawiłe, ubezpieczyciel powoływał się też na szereg skomplikowanych zapisów OWU. Poszkodowany zachował się jednak bardzo roztropnie. Chcąc jak najszybciej naprawić dźwig i przywrócić go do pracy w jego firmie, a jednocześnie nie angażować znacznych własnych  środków pieniężnych i nie zamykać sobie drogi do uzyskania odszkodowania od zakładu ubezpieczeń, przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań, już na tym etapie zwrócił się o pomoc prawną. Prawnicy XALTUM przeanalizowali polisę ubezpieczeniową i opracowali dokładny plan dalszej likwidacji szkody, który najlepiej jak to możliwe zabezpieczał interes poszkodowanego.

 

Naprawa dźwigu i dopłata odszkodowania

Po pierwsze, poprosiliśmy serwis producenta o dokładne zbadanie wszelkich uszkodzeń, w tym tych ukrytych i przygotowanie pełnego kosztorysu naprawy dźwigu. Po drugie, ustalono co musi być wykonane w serwisie producenta, co może zostać naprawione w firmie poszkodowanego. Po trzecie, prawnicy XALTUM zwrócili się do ubezpieczyciela z odpowiednią argumentacją prawną, dzięki czemu zakład ubezpieczeń zrezygnował ze stosowania niektórych potrąceń i co najważniejsze, dopłacił kolejne 70 tysięcy złotych na poczet zakupu części oraz wystawił gwarancje dla serwisu na pokrycie kosztów pracy jego pracowników. 

Następnie została wykonana naprawa dźwigu oraz badanie techniczne. Wszystko zostało szczegółowo udokumentowane według precyzyjnych zaleceń prawników XALTUM. To pozwoliło na kolejną interwencję prawną w zakładzie ubezpieczeń, czego skutkiem było dopłacenie 110 tysięcy złotych. Łączna kwota odszkodowania na tym etapie wyniosła więc 250 tysięcy złotych.

 

Ugoda na 320 tysięcy złotych 

W ten sposób koszty naprawy zostały niemal całkowicie wyrównane, a dźwig mógł wrócić do pracy. Dla prawników XALTUM nie był to jednak koniec sprawy. Dzięki sprawnie przeprowadzonym negocjacjom, ubezpieczyciel dopłacił kolejne 70 tysięcy złotych na podstawie zawartej ugody. W ten sposób, dzięki profesjonalnej pomocy w całym postępowaniu ubezpieczeniowym, poszkodowany bez długotrwałego i kosztownego procesu sądowego uzyskał odszkodowanie w łącznej kwocie 320 tysięcy złotych.

Newsy

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały w sprawie zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych...

11.01.2021

Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...
Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Sąd Najwyższy ponownie zajmie się kwestią zadośćuczynienia dla osób bliskich poszkodowanego

8.10.2020

Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...
Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie

Sprawdź czy należy Ci się dopłata – przeprowadzimy dla Ciebie darmową analizę!Dopłaty do odszkodowań z OC

Ubezpieczyciele bardzo często wypłacają zbyt niskie kwoty odszkodowania za uszkodzony pojazd. Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowania za uszkodzony pojazd zarówno od ubezpieczyciela sprawcy wypadku (OC) jak i Twojego ubezpieczyciela (AC).