Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Ubytek wartości pojazdu

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 29.07.2016


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Otrzymałeś odszkodowanie odpowiadające kosztom naprawy pojazdu? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o dodatkowe świadczenie z tytułu rynkowego ubytku wartości pojazdu.

Dodatkowe roszczenie

Bardzo często, sama naprawa pojazdu nie rekompensuje w pełni poniesionej szkody. Nawet profesjonalnie naprawione auto będzie mniej warte, niż pojazd bezwypadkowy. Wbrew ustawowemu obowiązkowi, ubezpieczyciele przeważnie nie informują poszkodowanych, iż przysługuje im z tego tytułu odrębne, dodatkowe roszczenie. Tymczasem, „odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie” –  tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12.10.2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01).

 Czy dotyczy to wszystkich pojazdów?

W praktyce wysokość tego roszczenia wyliczają specjaliści za pomocą programu eksperckiego Info – Ekspert. Posługują się oni instrukcją autorstwa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych Ekspertmot. Zgodnie z nią, ubytek wartości pojazdu dotyczy:

samochodów osobowych i terenowych:

– o maksymalnie 6 – cio letnim okresie eksploatacji (przy czym, im nowszy pojazd, tym wyższy spadek jego wartości);

– w których uszkodzone zostały lakierowane, metalowe elementy nadwozia (w wypadku samochodu z ramą dotyczy to zarówno nadwozia – kabiny kierowcy, jak i ramy).

Jeżeli uszkodzone zostały jedynie elementy wyposażenia nadwozia, zespoły mechaniczne lub elektryczne, pojazd taki nie podlega szacowaniu rynkowego ubytku wartości.

motocykli:

– o maksymalnie 3 – letnim okresie eksploatacji;

– gdy zachodzi konieczność wymiany lub prostowania ramy nośnej, naprawy elementów oblachowania, zbiornika paliwa lub lakierowanych osłon.

W wypadku uszkodzenia jedynie zespołów mechanicznych, osprzętu elektrycznego lub gdy wystarczająca jest tylko wymiana elementów nadwozia, pojazd taki nie podlega szacowaniu rynkowego ubytku wartości.

samochodów ciężarowych do 3,5 tony:

– o maksymalnie 4 – letnim okresie eksploatacji;

– serwisowanych, bez wcześniejszych uszkodzeń i napraw nadwozia;

– w których uszkodzone zostało nadwozie, rama lub zabudowa ładunkowa.

Nie dotyczy to jednak uszkodzeń elementów odejmowalnych oraz zespołów mechanicznych i elektrycznych.

samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony:

– o maksymalnie 3 – letnim okresie eksploatacji;

– serwisowanych, bez wcześniejszych uszkodzeń i napraw nadwozia;

– gdy zachodzi konieczność wymiany lub naprawy ramy albo naprawy lub wymiany elementów nieodejmowalnych kabiny kierowcy lub zabudowy ładunkowej.

Wszystkie wymienione wyżej pojazdy muszą być utrzymane w dobrym stanie technicznym, a ponadto roszczenie związane z ubytkiem wartości pojazdu przysługuje tylko w wypadku pierwszego ich uszkodzenia.

Dodatkowe przesłanki.

Po pierwsze, omawiane roszczenie dotyczy tylko szkód likwidowanych z ubezpieczenia OC sprawcy. Nie przysługuje ono przy ubezpieczeniu autocasco.

Po drugie, można go dochodzić tylko w wypadku tzw. szkody częściowej (więcej na ten temat w artykule Co to jest szkoda częściowa?).

Po trzecie, wyliczony ubytek wartości pojazdu musi przekroczyć kwotę 200 zł.

Na koniec warto dodać, iż ubezpieczyciel nie może bronić się argumentem, iż suma kosztów naprawy oraz kwoty odpowiadającej ubytkowi wartości pojazdu przekroczy wartość pojazdu sprzed szkody (innymi słowy, iż wysokość odszkodowania przekroczyłaby wysokość szkody). Odszkodowania za rynkowy ubytek wartości pojazdu nie uwzględnia się bowiem przy ocenie, czy w danym wypadku wystąpiła tzw. szkoda całkowita.

Newsy

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Sąd Najwyższy przesądził, że poszkodowany nie musi płacić za opiekę, żeby otrzymać odszkodowanie

24.07.2020

W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 
W uchwale składu 7 sędziów, Sąd Najwyższy w dniu 22.07.2020 r. wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie (III CZP 31/19). 

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...