Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Filip Stefanowicz

Surowe kary za brak OC podczas wyjazdu za granicę?

Filip Stefanowicz

AUTOR: Filip Stefanowicz


DATA: 10.04.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Planujesz wyjazd za granicę? Upewnij się, czy posiadasz ważne ubezpieczenie OC. Unia Europejska chce umożliwić dokonywanie automatycznych transgranicznych kontroli za pomocą systemu podobnego do tego, na zasadzie którego działają fotoradary.  Za brak ważnego OC przewidziane będą kary, z konfiskatą pojazdu włącznie.

Xaltum, odszkodowania

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad rozwiązaniami przewidującymi możliwość kontrolowania przez służby krajów UE kierowców prowadzących samochody zarejestrowane w innych krajach Wspólnoty pod kątem posiadania przez nich obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Projektowane zmiany zmierzające do ograniczenia, czy wręcz wyeliminowania problemu prowadzenia nieubezpieczonych pojazdów, potencjalnie mogą mieć wpływ na niższe składki ubezpieczeniowe.

Szkody spowodowane przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów

Jak wynika ze sprawozdań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) w minionym roku zgłoszono Funduszowi 5055 szkód z ubezpieczeń obowiązkowych OC spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów.

Problem związany ze szkodami komunikacyjnymi spowodowanymi przez nieubezpieczonych kierowców nabiera większego znaczenia, jeśliby spojrzeć na niego z szerszej perspektywy. Z danych opublikowanych przez Stowarzyszenie Europejskich Urzędów Rejestracji Pojazdów i Kierowców (EREG) wynika, że wartość szkód związanych z ruchem nieubezpieczonych pojazdów przekracza miliard euro.

Skala zjawiska zmotywowała Komisję Europejska do zmiany treści przepisów unijnych dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym m.in. dyrektywy komunikacyjnej. Wśród szeregu zmian nowelizacja przepisów przewiduje m.in. wzmożoną kontrolę polis OC.

Kontrola kierowców pojazdów zarejestrowanych zagranicą

Obecnie poruszając się samochodem po terytorium Unii Europejskiej w toku kontroli drogowej policja co do zasady nie sprawdza czy kierowca auta zarejestrowanego w innym kraju UE posiada polisę OC. Sytuację tę zmienić mają projektowane przepisy. Przyjęte w niej rozwiązania przewidują system kontrolowania polis OC również kierowców aut zarejestrowanych w innych krajach Wspólnoty. Kontrola ta odbywać ma się w sposób elektroniczny, bez konieczności zatrzymywania pojazdów, za pomocą systemu automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych (ANPR) poprzez urządzenia umiejscowione przy drogach w formie bramek lub słupków (podobnie jak fotoradary) lub mobilne kamery będące na wyposażeniu radiowozów. Sczytywane dane z tablic rejestracyjnych przesyłane będą do Europejskiego Systemu Wymiany Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy (EUCARIS) przy wykorzystaniu, którego sprawdzane będą informacje czy kierowca kontrolowanego pojazdu posiada ubezpieczenie OC.

odszkodowania, Xaltum

Jeżeli w toku kontroli okazałoby się, że kierowca sprawdzanego pojazdu nie posiada ubezpieczenia OC, wtedy policja odpowiedniego państwa (na którego terytorium doszło do kontroli) nałoży na niego kary finansowe. Dolegliwość takiego rozwiązania jest o tyle poważniejsza, że kierowcy mają być karani według prawa właściwego dla danego państwa – miejsca przeprowadzenia kontroli

Warto przy tym mieć na uwadze, że w porównaniu z polskimi rozwiązaniami, środki przewidziane w innych państwach UE są bardziej dotkliwe. Poczynając od kar finansowych, które swoją wysokością przewyższają te przyjęte na rodzimym gruncie, dochodząc nawet do możliwości konfiskaty samochodu, którą przewidują porządki prawne m. in. we Włoszech, Niemczech, Belgii czy Francji.

Skutki projektowanych zmian

Opracowywane zmiany, chociaż będące obecnie na etapie procedowania na forum Parlamentu Europejskiego, należy śledzić z zainteresowaniem, albowiem postulowane rozwiązania należy ocenić pozytywnie.

Problem związany z prowadzeniem „nieubezpieczonych pojazdów” przejawia realny, negatywny wpływ na sytuacje zarówno sprawcy wypadku spowodowanego przez kierowanie nieubezpieczonym pojazdem, poszkodowanego, jak i w szerszym znaczeniu – na wszystkich ubezpieczających posiadających polisy ubezpieczeń komunikacyjnych. Nadmierna liczba wypadków spowodowanych przy udziale kierujących nieubezpieczonymi pojazdami powoduje wzrost składek ubezpieczeniowych, albowiem szkody te są likwidowane w ramach wypłacanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odszkodowań, które są finansowane z opłat uiszczanych od polis ubezpieczeniowych.

Newsy

Od 11.07. na drogach można spotkać zielone tablice rejestracyjne

12.07.2019

To za sprawą nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zielone tablice rejestracyjne i tzw. profesjonalne dowody rejestracyjne, to nowość która stanowi szczególne ułatwienie dla dealerów samochodowych. Dzięki zmianom, podmioty te będą mogły pozyskać tablice rejestracyjne z zielonymi napisami, które będą mogli używać wielokrotnie na różnych pojazdach. Zmi...
To za sprawą nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zielone tablice rejestracyjne i tzw. profesjonalne dowody rejestracyjne, to nowość która stanowi szczególne ułatwienie dla dealerów samochodowych. Dzięki zmianom, podmioty te będą mogły pozyskać tablice rejestracyjne z zielonymi napisami, które będą mogli używać wielokrotnie na różnych pojazdach. Zmi...

Piesi muszą zachować czujność na przejściach dla pieszych

10.07.2019

Jak wynika z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, aż 85% kierowców przekracza prędkość w rejonach przejścia dla pieszych i nie udziela pieszym pierwszeństwa. Dlatego warto, aby piesi zachowywali szczególną ostrożność i stosowali zasadę ograniczonego zaufania do kierowców pojazdów.
Jak wynika z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, aż 85% kierowców przekracza prędkość w rejonach przejścia dla pieszych i nie udziela pieszym pierwszeństwa. Dlatego warto, aby piesi zachowywali szczególną ostrożność i stosowali zasadę ograniczonego zaufania do kierowców pojazdów.

Zażądanie przez ubezpieczyciela zwrotu pojazdu zastępczego nie oznacza braku prawa poszkodowanego do najmu pojazdu

3.07.2019

Jeżeli ubezpieczyciel nie zapewnia poszkodowanemu pojazdu zastępczego, albo po upływie czasu żąda zwrotu pojazdu zastępczego, wskazując, że dalej nie będzie pokrywał tych kosztów, pomimo, że nie wypłacił jeszcze odszkodowania za szkodę w pojeździe, poszkodowany ma prawo do dalszego najmu, niezależnie od stanowiska ubezpieczyciela (wyrok Sądu Rejono...
Jeżeli ubezpieczyciel nie zapewnia poszkodowanemu pojazdu zastępczego, albo po upływie czasu żąda zwrotu pojazdu zastępczego, wskazując, że dalej nie będzie pokrywał tych kosztów, pomimo, że nie wypłacił jeszcze odszkodowania za szkodę w pojeździe, poszkodowany ma prawo do dalszego najmu, niezależnie od stanowiska ubezpieczyciela (wyrok Sądu Rejono...

Wypłata dla poszkodowanego pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej

3.07.2019

W dniu 02.07.2019 r. przyjęto projekt ustawy dającej ciężko poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych prawo do wypłaty świadczeń mimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej na podstawie przepisów obowiązujących przed 01.01.2006 r., m.in. w polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Po pewnych korektach projekt został przyjęty. Projekt trafi do Sejm...
W dniu 02.07.2019 r. przyjęto projekt ustawy dającej ciężko poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych prawo do wypłaty świadczeń mimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej na podstawie przepisów obowiązujących przed 01.01.2006 r., m.in. w polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Po pewnych korektach projekt został przyjęty. Projekt trafi do Sejm...

Niezweryfikowana informacja od policji o przekroczeniu prędkości jest wystarczająca do zatrzymania prawa jazdy

2.07.2019

To sedno uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01.07.2019 r. (I OPS 3/18). Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, NSA zbadał czy Starosta słusznie jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy na podstawie niezweryfikowanej informacji pozyskanej od  policji o przekroczeniu przez kierowcę prędkości w terenie zabudowanym o 50 k...
To sedno uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01.07.2019 r. (I OPS 3/18). Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, NSA zbadał czy Starosta słusznie jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy na podstawie niezweryfikowanej informacji pozyskanej od  policji o przekroczeniu przez kierowcę prędkości w terenie zabudowanym o 50 k...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...