Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Filip Stefanowicz

Surowe kary za brak OC podczas wyjazdu za granicę?

Filip Stefanowicz

AUTOR: Filip Stefanowicz


DATA: 10.04.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Planujesz wyjazd za granicę? Upewnij się, czy posiadasz ważne ubezpieczenie OC. Unia Europejska chce umożliwić dokonywanie automatycznych transgranicznych kontroli za pomocą systemu podobnego do tego, na zasadzie którego działają fotoradary.  Za brak ważnego OC przewidziane będą kary, z konfiskatą pojazdu włącznie.

Xaltum, odszkodowania

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad rozwiązaniami przewidującymi możliwość kontrolowania przez służby krajów UE kierowców prowadzących samochody zarejestrowane w innych krajach Wspólnoty pod kątem posiadania przez nich obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Projektowane zmiany zmierzające do ograniczenia, czy wręcz wyeliminowania problemu prowadzenia nieubezpieczonych pojazdów, potencjalnie mogą mieć wpływ na niższe składki ubezpieczeniowe.

Szkody spowodowane przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów

Jak wynika ze sprawozdań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) w minionym roku zgłoszono Funduszowi 5055 szkód z ubezpieczeń obowiązkowych OC spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów.

Problem związany ze szkodami komunikacyjnymi spowodowanymi przez nieubezpieczonych kierowców nabiera większego znaczenia, jeśliby spojrzeć na niego z szerszej perspektywy. Z danych opublikowanych przez Stowarzyszenie Europejskich Urzędów Rejestracji Pojazdów i Kierowców (EREG) wynika, że wartość szkód związanych z ruchem nieubezpieczonych pojazdów przekracza miliard euro.

Skala zjawiska zmotywowała Komisję Europejska do zmiany treści przepisów unijnych dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym m.in. dyrektywy komunikacyjnej. Wśród szeregu zmian nowelizacja przepisów przewiduje m.in. wzmożoną kontrolę polis OC.

Kontrola kierowców pojazdów zarejestrowanych zagranicą

Obecnie poruszając się samochodem po terytorium Unii Europejskiej w toku kontroli drogowej policja co do zasady nie sprawdza czy kierowca auta zarejestrowanego w innym kraju UE posiada polisę OC. Sytuację tę zmienić mają projektowane przepisy. Przyjęte w niej rozwiązania przewidują system kontrolowania polis OC również kierowców aut zarejestrowanych w innych krajach Wspólnoty. Kontrola ta odbywać ma się w sposób elektroniczny, bez konieczności zatrzymywania pojazdów, za pomocą systemu automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych (ANPR) poprzez urządzenia umiejscowione przy drogach w formie bramek lub słupków (podobnie jak fotoradary) lub mobilne kamery będące na wyposażeniu radiowozów. Sczytywane dane z tablic rejestracyjnych przesyłane będą do Europejskiego Systemu Wymiany Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy (EUCARIS) przy wykorzystaniu, którego sprawdzane będą informacje czy kierowca kontrolowanego pojazdu posiada ubezpieczenie OC.

odszkodowania, Xaltum

Jeżeli w toku kontroli okazałoby się, że kierowca sprawdzanego pojazdu nie posiada ubezpieczenia OC, wtedy policja odpowiedniego państwa (na którego terytorium doszło do kontroli) nałoży na niego kary finansowe. Dolegliwość takiego rozwiązania jest o tyle poważniejsza, że kierowcy mają być karani według prawa właściwego dla danego państwa – miejsca przeprowadzenia kontroli

Warto przy tym mieć na uwadze, że w porównaniu z polskimi rozwiązaniami, środki przewidziane w innych państwach UE są bardziej dotkliwe. Poczynając od kar finansowych, które swoją wysokością przewyższają te przyjęte na rodzimym gruncie, dochodząc nawet do możliwości konfiskaty samochodu, którą przewidują porządki prawne m. in. we Włoszech, Niemczech, Belgii czy Francji.

Skutki projektowanych zmian

Opracowywane zmiany, chociaż będące obecnie na etapie procedowania na forum Parlamentu Europejskiego, należy śledzić z zainteresowaniem, albowiem postulowane rozwiązania należy ocenić pozytywnie.

Problem związany z prowadzeniem „nieubezpieczonych pojazdów” przejawia realny, negatywny wpływ na sytuacje zarówno sprawcy wypadku spowodowanego przez kierowanie nieubezpieczonym pojazdem, poszkodowanego, jak i w szerszym znaczeniu – na wszystkich ubezpieczających posiadających polisy ubezpieczeń komunikacyjnych. Nadmierna liczba wypadków spowodowanych przy udziale kierujących nieubezpieczonymi pojazdami powoduje wzrost składek ubezpieczeniowych, albowiem szkody te są likwidowane w ramach wypłacanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odszkodowań, które są finansowane z opłat uiszczanych od polis ubezpieczeniowych.

Newsy

Pomagając można przyczynić się do powstania szkody

22.08.2019

Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...
Chęć niesienia pomocy jest nieoceniona. Należy jednak uważać, by i siebie nie narazić na szkodę. Przekonała się o tym jedna z pielęgniarek, która chciała pomóc osobie, która ucierpiała na skutek zawalenia się stropu. Gdy pobiegła z pomocą, jedna ze ścian również się zawaliła i spowodowała obrażenia ciała niosącej pomoc. Poszkodowana pozwała właścic...

Pasażer taksówki wyrządził szkodę, odpowiedzialność ponosi taksówkarz

21.08.2019

A to dlatego, że taksówkarz zatrzymał się na chodniku wbrew obowiązującemu w tym miejscu zakazowi zatrzymywania się i postoju, nie ostrzegając nadto pasażera, aby przy wysiadaniu uważał na inne pojazdy, a przede wszystkim by wysiadł z samochodu od strony chodnika, a nie od strony ulicy. Pasażer wysiadając od strony ulic, otworzył szeroko drzwi, co ...
A to dlatego, że taksówkarz zatrzymał się na chodniku wbrew obowiązującemu w tym miejscu zakazowi zatrzymywania się i postoju, nie ostrzegając nadto pasażera, aby przy wysiadaniu uważał na inne pojazdy, a przede wszystkim by wysiadł z samochodu od strony chodnika, a nie od strony ulicy. Pasażer wysiadając od strony ulic, otworzył szeroko drzwi, co ...

Miejsce zamieszkania nie decyduje o wysokości zadośćuczynienia

20.08.2019

To nie miejsce zamieszkania poszkodowanego, a w tym wysokość wynagrodzenia w danym miejscu, ale koszty utrzymania i poziom cen mogą być pomocniczo brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego (z dnia 24.04.2019r., sygn. akt: IV CSK 45/18). Sąd Najwyższy podkreślił bowiem, że aprobata odmiennego roz...
To nie miejsce zamieszkania poszkodowanego, a w tym wysokość wynagrodzenia w danym miejscu, ale koszty utrzymania i poziom cen mogą być pomocniczo brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego (z dnia 24.04.2019r., sygn. akt: IV CSK 45/18). Sąd Najwyższy podkreślił bowiem, że aprobata odmiennego roz...

Wymusił pierwszeństwo, dostał zadośćuczynienie, ale o 70% umniejszone

12.08.2019

Sąd Najwyższy potwierdził, że wymuszenie pierwszeństwa w przypadku jednocześnie nadmiernej prędkości drugiego uczestnika wypadku skutkuje 70% przyczynieniem się do powstania szkody. Fakt, że gdyby drugi uczestnik poruszał się z administracyjnie dopuszczalną prędkością, do wypadku by nie doszło, nie umniejsza przyczynienia poszkodowanego, bowiem to ...
Sąd Najwyższy potwierdził, że wymuszenie pierwszeństwa w przypadku jednocześnie nadmiernej prędkości drugiego uczestnika wypadku skutkuje 70% przyczynieniem się do powstania szkody. Fakt, że gdyby drugi uczestnik poruszał się z administracyjnie dopuszczalną prędkością, do wypadku by nie doszło, nie umniejsza przyczynienia poszkodowanego, bowiem to ...

Wnuk też cierpi po śmierci babci. Nawet kilkanaście lat po zdarzeniu.

6.08.2019

Śmierć babci niewątpliwie jest dla wnuków przeżyciem traumatycznym, ponieważ tracą oni cząstkę swojego dziedzictwa. Śmierć taka w warunkach nagłych (np. wypadku drogowego) zakłóca więzy i relacje rodzinne, które podlegają ochronie w randze konstytucyjnej. Powoduje ona naruszenie dóbr osobistych, a wystąpienie z powództwem po 14 latach nie umniejsza...
Śmierć babci niewątpliwie jest dla wnuków przeżyciem traumatycznym, ponieważ tracą oni cząstkę swojego dziedzictwa. Śmierć taka w warunkach nagłych (np. wypadku drogowego) zakłóca więzy i relacje rodzinne, które podlegają ochronie w randze konstytucyjnej. Powoduje ona naruszenie dóbr osobistych, a wystąpienie z powództwem po 14 latach nie umniejsza...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
Regulamin



Popularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...