Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Filip Stefanowicz

Surowe kary za brak OC podczas wyjazdu za granicę?

Filip Stefanowicz

AUTOR: Filip Stefanowicz


DATA: 10.04.2019


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Planujesz wyjazd za granicę? Upewnij się, czy posiadasz ważne ubezpieczenie OC. Unia Europejska chce umożliwić dokonywanie automatycznych transgranicznych kontroli za pomocą systemu podobnego do tego, na zasadzie którego działają fotoradary.  Za brak ważnego OC przewidziane będą kary, z konfiskatą pojazdu włącznie.

Xaltum, odszkodowania

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad rozwiązaniami przewidującymi możliwość kontrolowania przez służby krajów UE kierowców prowadzących samochody zarejestrowane w innych krajach Wspólnoty pod kątem posiadania przez nich obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Projektowane zmiany zmierzające do ograniczenia, czy wręcz wyeliminowania problemu prowadzenia nieubezpieczonych pojazdów, potencjalnie mogą mieć wpływ na niższe składki ubezpieczeniowe.

Szkody spowodowane przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów

Jak wynika ze sprawozdań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) w minionym roku zgłoszono Funduszowi 5055 szkód z ubezpieczeń obowiązkowych OC spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów.

Problem związany ze szkodami komunikacyjnymi spowodowanymi przez nieubezpieczonych kierowców nabiera większego znaczenia, jeśliby spojrzeć na niego z szerszej perspektywy. Z danych opublikowanych przez Stowarzyszenie Europejskich Urzędów Rejestracji Pojazdów i Kierowców (EREG) wynika, że wartość szkód związanych z ruchem nieubezpieczonych pojazdów przekracza miliard euro.

Skala zjawiska zmotywowała Komisję Europejska do zmiany treści przepisów unijnych dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym m.in. dyrektywy komunikacyjnej. Wśród szeregu zmian nowelizacja przepisów przewiduje m.in. wzmożoną kontrolę polis OC.

Kontrola kierowców pojazdów zarejestrowanych zagranicą

Obecnie poruszając się samochodem po terytorium Unii Europejskiej w toku kontroli drogowej policja co do zasady nie sprawdza czy kierowca auta zarejestrowanego w innym kraju UE posiada polisę OC. Sytuację tę zmienić mają projektowane przepisy. Przyjęte w niej rozwiązania przewidują system kontrolowania polis OC również kierowców aut zarejestrowanych w innych krajach Wspólnoty. Kontrola ta odbywać ma się w sposób elektroniczny, bez konieczności zatrzymywania pojazdów, za pomocą systemu automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych (ANPR) poprzez urządzenia umiejscowione przy drogach w formie bramek lub słupków (podobnie jak fotoradary) lub mobilne kamery będące na wyposażeniu radiowozów. Sczytywane dane z tablic rejestracyjnych przesyłane będą do Europejskiego Systemu Wymiany Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy (EUCARIS) przy wykorzystaniu, którego sprawdzane będą informacje czy kierowca kontrolowanego pojazdu posiada ubezpieczenie OC.

odszkodowania, Xaltum

Jeżeli w toku kontroli okazałoby się, że kierowca sprawdzanego pojazdu nie posiada ubezpieczenia OC, wtedy policja odpowiedniego państwa (na którego terytorium doszło do kontroli) nałoży na niego kary finansowe. Dolegliwość takiego rozwiązania jest o tyle poważniejsza, że kierowcy mają być karani według prawa właściwego dla danego państwa – miejsca przeprowadzenia kontroli

Warto przy tym mieć na uwadze, że w porównaniu z polskimi rozwiązaniami, środki przewidziane w innych państwach UE są bardziej dotkliwe. Poczynając od kar finansowych, które swoją wysokością przewyższają te przyjęte na rodzimym gruncie, dochodząc nawet do możliwości konfiskaty samochodu, którą przewidują porządki prawne m. in. we Włoszech, Niemczech, Belgii czy Francji.

Skutki projektowanych zmian

Opracowywane zmiany, chociaż będące obecnie na etapie procedowania na forum Parlamentu Europejskiego, należy śledzić z zainteresowaniem, albowiem postulowane rozwiązania należy ocenić pozytywnie.

Problem związany z prowadzeniem „nieubezpieczonych pojazdów” przejawia realny, negatywny wpływ na sytuacje zarówno sprawcy wypadku spowodowanego przez kierowanie nieubezpieczonym pojazdem, poszkodowanego, jak i w szerszym znaczeniu – na wszystkich ubezpieczających posiadających polisy ubezpieczeń komunikacyjnych. Nadmierna liczba wypadków spowodowanych przy udziale kierujących nieubezpieczonymi pojazdami powoduje wzrost składek ubezpieczeniowych, albowiem szkody te są likwidowane w ramach wypłacanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odszkodowań, które są finansowane z opłat uiszczanych od polis ubezpieczeniowych.

Newsy

Nie zapłacimy już za kopię dokumentacji medycznej

~15 godzin temu

Od maja placówki medyczne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie kopii dokumentacji medycznej, której pacjent dotychczas nie otrzymał. Jeżeli natomiast pacjent wystąpi o ponownie udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, wtedy naliczona zostanie już opłata.
Od maja placówki medyczne nie będą mogły pobierać opłat za wydanie kopii dokumentacji medycznej, której pacjent dotychczas nie otrzymał. Jeżeli natomiast pacjent wystąpi o ponownie udostępnienie kopii dokumentacji medycznej, wtedy naliczona zostanie już opłata.

Kary za brak OC takie same dla wszystkich

~wczoraj

Karę za brak OC w wysokości przewidzianej przepisami zapłaci każdy, kto takiego ubezpieczenia nie posiada, bez względu na to czy jest to emeryt poruszający się 20-letnim samochodem, czy też początkujący kierowca poruszający się samochodem z 200-konnym silnikiem. Tak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację, uznając że wysokość ka...
Karę za brak OC w wysokości przewidzianej przepisami zapłaci każdy, kto takiego ubezpieczenia nie posiada, bez względu na to czy jest to emeryt poruszający się 20-letnim samochodem, czy też początkujący kierowca poruszający się samochodem z 200-konnym silnikiem. Tak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację, uznając że wysokość ka...

Hulajnogi zalewają miasta, a regulacji nadal brak

10.04.2019

Pomimo coraz to większej liczby użytkowników elektrycznych hulajnóg, nie ma na chwilę obecną widoków na regulację w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia dla takich pojazdów. Częściej słyszymy o wypadkach z udziałem tego rodzaju pojazdów, przez wzgląd na wzrost ich liczby. Ustawodawcy nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Pojawiają się różne pomysły,...
Pomimo coraz to większej liczby użytkowników elektrycznych hulajnóg, nie ma na chwilę obecną widoków na regulację w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia dla takich pojazdów. Częściej słyszymy o wypadkach z udziałem tego rodzaju pojazdów, przez wzgląd na wzrost ich liczby. Ustawodawcy nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. Pojawiają się różne pomysły,...

Sprzedaż samochodu bez naprawy nie wyłącza prawa do odszkodowania

5.04.2019

To sedno najnowszego wyroku Sądu Najwyższego (II CSK 100/18), który ponownie podkreślił, że następcze postępowanie z uszkodzonym pojazdem jest bez znaczenia dla wyliczenia wysokości odszkodowania. Przede wszystkim sprzedaż uszkodzonego pojazdu bez jego naprawy nie pozbawia poszkodowanego prawa do żądania odszkodowania w wysokości odpowiadającej hip...
To sedno najnowszego wyroku Sądu Najwyższego (II CSK 100/18), który ponownie podkreślił, że następcze postępowanie z uszkodzonym pojazdem jest bez znaczenia dla wyliczenia wysokości odszkodowania. Przede wszystkim sprzedaż uszkodzonego pojazdu bez jego naprawy nie pozbawia poszkodowanego prawa do żądania odszkodowania w wysokości odpowiadającej hip...

Regres możliwy nawet po wielu latach od wypadku

3.04.2019

Przy regresie nieistotna jest data wypadku lecz data wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania. Oznacza to, że ubezpieczyciel  może dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy wypadku także wtedy, kiedy w chwili spowodowania zdarzenia przepisy nie przewidywały tzw. regresu ubezpieczeniowego (np. za zbiegnięcie z miejsca zdarzenia lub ja...
Przy regresie nieistotna jest data wypadku lecz data wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania. Oznacza to, że ubezpieczyciel  może dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy wypadku także wtedy, kiedy w chwili spowodowania zdarzenia przepisy nie przewidywały tzw. regresu ubezpieczeniowego (np. za zbiegnięcie z miejsca zdarzenia lub ja...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...