Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Szymon Wiśny

Sprawca wypadku zbiegł – jakie czekają go konsekwencje i co z naszym odszkodowaniem ?

Szymon Wiśny

AUTOR: Szymon Wiśny


DATA: 25.02.2021


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

W ostatnich tygodniach w internecie szybko rozpowszechniało się nagranie zdarzenia drogowego w Poznaniu w którym doszło do potrącenia dziecka. Kierowca który uczestniczył w wypadku oddalił się z jego miejsca. Podobne sytuacje zdarzają się często na polskich drogach i niosą za sobą konsekwencje zarówno dla kierowcy jak i dla pieszego, bowiem poszkodowany może domagać się odszkodowania, a sprawcy za ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi utrata prawa jazdy, a nawet kara pozbawienia wolności. Jak dokładnie to wygląda w praktyce o tym poniżej.

Konsekwencje dla sprawcy zdarzenia 

Przyczyną  ucieczek z miejsca wypadku najczęściej jest stan nietrzeźwości, ale bywają też inne sytuacje. Dlatego też pamiętać należy, że nie każde oddalenie się z miejsca wypadku to ucieczka (więcej na ten temat: http://odszkodowaniamotoryzacyjne.pl/2237/2016/08/30/). Jeżeli jednak już sprawca zostanie ,,zakwalifikowany” jako uciekinier to grożą mu poważne konsekwencje znajdujące odzwierciedlenie na gruncie przepisów kodeksu karnego.

Kodeks karny stanowi, że ucieczka z miejsca wypadku nie jest samodzielnym przestępstwem a jedynie okolicznością, która może wpłynąć na zwiększony wymiar kary. Sąd potraktuje sprawce na równi z osobą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, w  przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia po popełnieniu następujących przestępstw: (1) spowodowanie katastrofy, (2) sprowadzenie niebezpieczeństwa tej katastrofy czy w końcu (3) spowodowanie wypadku, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby – w takich sytuacjach sąd obligatoryjnie wymierzy sprawcy surowszą karę.

To nie wszystko co czeka sprawcę. Sąd może też orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata, czy nawet dożywotnio. Ponadto, ucieczka z miejsca zdarzenia, w szczególności gdy w wypadku zostali ranni ludzie, może też wiązać się z popełnieniem przestępstwa nieudzielenia pomocy. Za nieudzielenie pomocy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Powyższe kary mają odstraszać sprawców wypadków od ucieczek z ich miejsca, natomiast dla poszkodowanych niezwykle ważna jest inna kwestia mianowicie jak uzyskać odszkodowanie. 

 

Co z naszym odszkodowaniem ? 

Sprawca uciekł – ratunkiem dla poszkodowanych jest w takich sprawach UFG, do którego zgłaszamy nasze roszczenia, ale korzystanie z pomoc funduszu jest ograniczone pewnymi wyjątkami, bowiem odpowiedzialność Funduszu na miejsce, gdy doszło do szkody na osobie czyli takiej dotyczącej zdrowia i życia człowieka. Taka zasada wynika z ustawy o  ubezpieczeniach obowiązkowych.

Sprawca jest znany – gdy sprawcę udało się ustalić, ale nie miał on polisy OC, w takiej sytuacji poszkodowany dostanie odszkodowanie z UFG zarówno za szkody na osobie, jak i szkody materialne. Gdy sprawca miał polisę OC, wtedy możemy  pozwać albo sprawcę albo zakład ubezpieczeń. Pozywanie samego sprawcy nie jest dobrym pomysłem, gdyż są oni często niewypłacalni i nawet wyrok zasądzający odszkodowanie nie daje nam gwarancji uzyskania należnych nam środków. Zatem najlepiej pozwać ubezpieczyciela, który wypłaca należne świadczenie a potem sprawca zwraca tą kwotę zakładowi ubezpieczeń. 

 

Podsumowanie 

Jak widać z powyższego tekstu ustawodawca przewidział dla uciekinierów z miejsca zdarzenia surowy katalog kar. Należy mieć na względzie, że w dobie wszechobecnych kamer czy też rozwiniętych technik poszukiwawczych znalezienie sprawcy jest bardzo prawdopodobne i jest to bardzo ważne dla poszkodowanych, gdyż UFG w przypadku nie wykrycia sprawcy pokrywa szkodę tylko na osobie. Dlatego też uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy gdy zostanie on już zidentyfikowany, jest dla nas najlepszym rozwiązaniem, ale na pewno nie odbędzie się bezproblemowo, więc warto poprosić o pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

Newsy

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały w sprawie zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych...

11.01.2021

Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...
Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Sąd Najwyższy ponownie zajmie się kwestią zadośćuczynienia dla osób bliskich poszkodowanego

8.10.2020

Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...
Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Czego nie pisać w odwołaniu do ubezpieczyciela?

socialmediasl444

Rodzice nie upilnowali dziecka, dziecko nie otrzyma zadośćuczynienia

Kolarskie ubezpieczenie

Sprawdź czy należy Ci się dopłata – przeprowadzimy dla Ciebie darmową analizę!Dopłaty do odszkodowań z OC

Ubezpieczyciele bardzo często wypłacają zbyt niskie kwoty odszkodowania za uszkodzony pojazd. Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowania za uszkodzony pojazd zarówno od ubezpieczyciela sprawcy wypadku (OC) jak i Twojego ubezpieczyciela (AC).