Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Rażące niedbalstwo w wyborze przewoźnika

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 9.01.2015


KATEGORIA: Dla przewoźników


Drukuj

Kradzież towaru w trakcie spedycji nie zawsze świadczy o rażącym niedbalstwie w wyborze przewoźnika. Jeśli spedytor powierzył przewóz podmiotowi wyszukanemu na profesjonalnej giełdzie, którego wiarygodność obiektywnie nie budziła wątpliwości, ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania.

Utrata towaru wskutek kradzieży stanowi plagę branży spedycyjnej. Oszuści podszywają się pod istniejące firmy transportowe, by pozyskać wiedzę o dacie załadunku i przywłaszczyć towar. Ubezpieczyciele nie przyjmują odpowiedzialności za tego rodzaju szkody wskazując, że skoro spedytor nie sprawdził wystarczająco przewoźnika, to znaczy, że zachował się rażąco niedbale. Decyzje odmowne są w większości całkowicie bezzasadne.

Co to jest rażące niedbalstwo

Zgodnie z poglądami wyrażonymi w orzecznictwie, z rażącym niedbalstwem spedytora mamy do czynienia tylko wówczas, gdy przekroczył on podstawowe, elementarne zasady staranności. Chodzi tu o bezmyślność i niefrasobliwość w wyborze przewoźnika, która bliska jest celowemu wyrządzeniu szkody. Jeśli natomiast spedytor przedsięwziął typową procedurę weryfikacyjną, jaką stosuje większość przedsiębiorstw w branży, nie można przypisywać mu rażącego niedbalstwa.

Jak się bronić

Szczegółowo problem ten rozwinął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16.01.2013 r., sygn. akt II CSK 202/12. Wyrok dotyczył kradzieży towaru przez oszusta podszywającego się pod firmę włoskiego przewoźnika. Sąd Najwyższy nie znalazł tam podstaw dla przyjęcia rażącego niedbalstwa spedytora. W wyroku zwrócono uwagę na następujące okoliczności:

  • wyszukanie przewoźnika przez profesjonalną giełdę transportową;
  • pozyskanie od przewoźnika wszystkich niezbędnych dokumentów, tj. licencja na transport, OCP, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • krótki okres realizacji zlecenia spedycyjnego narzucony przez nadawcę towaru, uniemożliwiający szczegółową weryfikację przewoźnika;
  • brak wcześniejszych przypadków kradzieży w przedsiębiorstwie spedytora, świadczący o tym, że procedury weryfikacyjne były wystarczające;
  • fachowe przygotowanie przewoźnika do popełnienia przestępstwa.

Każdy przypadek kradzieży w transporcie powinien być rozpatrywany indywidualnie. Jeśli spedytor dochował podstawowego standardu staranności, a mimo to spotkał się z odmową zaspokojenia roszczeń z OCS, może dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

Newsy

Notatki policyjne dostępne online

~2 dni temu

Jak informuje UFG, ubezpieczyciele uzyskali elektroniczny dostęp do notatek policyjnych z wypadków. Taka możliwość powinna zatem wpłynąć na przyspieszenie procesu likwidacji szkód.
Jak informuje UFG, ubezpieczyciele uzyskali elektroniczny dostęp do notatek policyjnych z wypadków. Taka możliwość powinna zatem wpłynąć na przyspieszenie procesu likwidacji szkód.

Czy prawo jazdy też zostawimy w domu?

15.10.2018

Resort cyfryzacji i infrastruktury planuje kolejne zmiany, a mianowicie zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy. Wszystko za sprawą działań nad wprowadzeniem prawa jazdy w formie elektronicznej. Ministrowie dają nadzieję, że już w przyszłym roku stanie się to możliwe. ...
Resort cyfryzacji i infrastruktury planuje kolejne zmiany, a mianowicie zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy. Wszystko za sprawą działań nad wprowadzeniem prawa jazdy w formie elektronicznej. Ministrowie dają nadzieję, że już w przyszłym roku stanie się to możliwe. ...

Brak adresu zamieszkania w prawie jazdy

8.10.2018

Możliwe, że niedługo nie będziemy musieli wymieniać prawa jazdy z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Zgodnie z projektem nowelizacji, w prawie jazdy nie będziemy wskazywać adresu zamieszkania. Ministrowie stwierdzili, że prawo jazdy potwierdza uprawnienia do kierowania pojazdem, zatem zbędne jest wskazywanie w nim miejsca zamieszkania kierowcy....
Możliwe, że niedługo nie będziemy musieli wymieniać prawa jazdy z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Zgodnie z projektem nowelizacji, w prawie jazdy nie będziemy wskazywać adresu zamieszkania. Ministrowie stwierdzili, że prawo jazdy potwierdza uprawnienia do kierowania pojazdem, zatem zbędne jest wskazywanie w nim miejsca zamieszkania kierowcy....

Dwa mandaty za niezapięte pasy bezpieczeństwa

3.10.2018

Warto wiedzieć, że w przypadku niezapięcia pasów bezpieczeństwa przez pasażera, mandat może dostać zarówno pasażer pojazdu jak i kierowca. I w przypadku kierowcy i w przypadku pasażera mandat wynosi 100 złotych. Kierowcy przypisuje się jednak dodatkowo 4 punkty karne.
Warto wiedzieć, że w przypadku niezapięcia pasów bezpieczeństwa przez pasażera, mandat może dostać zarówno pasażer pojazdu jak i kierowca. I w przypadku kierowcy i w przypadku pasażera mandat wynosi 100 złotych. Kierowcy przypisuje się jednak dodatkowo 4 punkty karne.

Już nie ITD a Policja da mandat za przejazd na czerwonym

2.10.2018

Tak wynika z doniesień Rzeczpospolitej. Wszystkie fotoradary oraz kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle mają być pod nadzorem Policji.
Tak wynika z doniesień Rzeczpospolitej. Wszystkie fotoradary oraz kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle mają być pod nadzorem Policji.

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Ubezpieczenie autocasco a uderzenie w wiadukt

Przewoźnik zapłaci za skradziony towar nawet gdy oszust podszyje się pod policjanta