Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Rażące niedbalstwo w wyborze przewoźnika

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 9.01.2015


KATEGORIA: Dla przewoźników


Drukuj

Kradzież towaru w trakcie spedycji nie zawsze świadczy o rażącym niedbalstwie w wyborze przewoźnika. Jeśli spedytor powierzył przewóz podmiotowi wyszukanemu na profesjonalnej giełdzie, którego wiarygodność obiektywnie nie budziła wątpliwości, ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania.

Utrata towaru wskutek kradzieży stanowi plagę branży spedycyjnej. Oszuści podszywają się pod istniejące firmy transportowe, by pozyskać wiedzę o dacie załadunku i przywłaszczyć towar. Ubezpieczyciele nie przyjmują odpowiedzialności za tego rodzaju szkody wskazując, że skoro spedytor nie sprawdził wystarczająco przewoźnika, to znaczy, że zachował się rażąco niedbale. Decyzje odmowne są w większości całkowicie bezzasadne.

Co to jest rażące niedbalstwo

Zgodnie z poglądami wyrażonymi w orzecznictwie, z rażącym niedbalstwem spedytora mamy do czynienia tylko wówczas, gdy przekroczył on podstawowe, elementarne zasady staranności. Chodzi tu o bezmyślność i niefrasobliwość w wyborze przewoźnika, która bliska jest celowemu wyrządzeniu szkody. Jeśli natomiast spedytor przedsięwziął typową procedurę weryfikacyjną, jaką stosuje większość przedsiębiorstw w branży, nie można przypisywać mu rażącego niedbalstwa.

Jak się bronić

Szczegółowo problem ten rozwinął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16.01.2013 r., sygn. akt II CSK 202/12. Wyrok dotyczył kradzieży towaru przez oszusta podszywającego się pod firmę włoskiego przewoźnika. Sąd Najwyższy nie znalazł tam podstaw dla przyjęcia rażącego niedbalstwa spedytora. W wyroku zwrócono uwagę na następujące okoliczności:

  • wyszukanie przewoźnika przez profesjonalną giełdę transportową;
  • pozyskanie od przewoźnika wszystkich niezbędnych dokumentów, tj. licencja na transport, OCP, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • krótki okres realizacji zlecenia spedycyjnego narzucony przez nadawcę towaru, uniemożliwiający szczegółową weryfikację przewoźnika;
  • brak wcześniejszych przypadków kradzieży w przedsiębiorstwie spedytora, świadczący o tym, że procedury weryfikacyjne były wystarczające;
  • fachowe przygotowanie przewoźnika do popełnienia przestępstwa.

Każdy przypadek kradzieży w transporcie powinien być rozpatrywany indywidualnie. Jeśli spedytor dochował podstawowego standardu staranności, a mimo to spotkał się z odmową zaspokojenia roszczeń z OCS, może dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

Newsy

Stawki za holowanie niezgodne z prawem

14.03.2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że uchwała Rady Warszawy o wysokości opłat za odholowanie aut, obowiązujących w 2016 roku, jest nieważna. Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że stawka opłat powinna być dostosowana do faktycznych kosztów usuwania pojazdów, obowiązujących na terenie konkretnego powiatu. Tymczasem Rada Warszawy za...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że uchwała Rady Warszawy o wysokości opłat za odholowanie aut, obowiązujących w 2016 roku, jest nieważna. Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że stawka opłat powinna być dostosowana do faktycznych kosztów usuwania pojazdów, obowiązujących na terenie konkretnego powiatu. Tymczasem Rada Warszawy za...

Wjazd na rondo bez kierunkowskazu

12.03.2018

Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że rondo należy traktować jak zwykłe skrzyżowanie i nie ma sensu włączanie lewego kierunkowskazu w momencie, gdy wjeżdżamy na rondo, by skręcić w lewo. Sygnalizujemy dopiero chęć zjazdu ze skrzyżowania. Identycznej interpretacji znaku „ruch okrężny” dokonały już tr...
Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że rondo należy traktować jak zwykłe skrzyżowanie i nie ma sensu włączanie lewego kierunkowskazu w momencie, gdy wjeżdżamy na rondo, by skręcić w lewo. Sygnalizujemy dopiero chęć zjazdu ze skrzyżowania. Identycznej interpretacji znaku „ruch okrężny” dokonały już tr...

Mandaty dla kierowców spoza UE lądują w koszu

9.03.2018

Co najmniej 80 tys. mandatów dla kierowców spoza UE ląduje w koszu, Polska traci przez to nawet 20 mln złotych. Sytuacja ta dotyczy głównie złapanych przez fotoradar kierowców z naszej wschodniej granicy - Ukrainy, Rosji i Białorusi. Niestety, ani rząd, ani parlament nie zmienił przepisu pozwalającego Straży Granicznej wystawiać mandaty na polskich...
Co najmniej 80 tys. mandatów dla kierowców spoza UE ląduje w koszu, Polska traci przez to nawet 20 mln złotych. Sytuacja ta dotyczy głównie złapanych przez fotoradar kierowców z naszej wschodniej granicy - Ukrainy, Rosji i Białorusi. Niestety, ani rząd, ani parlament nie zmienił przepisu pozwalającego Straży Granicznej wystawiać mandaty na polskich...

10,2 mld zł odszkodowań z OC i AC w 2017 roku

7.03.2018

Ze wstępnego podsumowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że w 2017 roku ubezpieczyciele wypłacili blisko 10,2 miliarda złotych odszkodowań za wypadki drogowe w Polsce. To o ponad 6% więcej niż w roku poprzednim. Blisko 6 mld zł z podanej na wstępie kwoty przypadło na odszkodowania wypłacone z OC. Pozostałe 4,2 mld zł to wypłaty z ...
Ze wstępnego podsumowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że w 2017 roku ubezpieczyciele wypłacili blisko 10,2 miliarda złotych odszkodowań za wypadki drogowe w Polsce. To o ponad 6% więcej niż w roku poprzednim. Blisko 6 mld zł z podanej na wstępie kwoty przypadło na odszkodowania wypłacone z OC. Pozostałe 4,2 mld zł to wypłaty z ...

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło nową e-usługę „Mój Pojazd”

21.02.2018

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, uruchomiona w listopadzie ubiegłego roku, nadal przechodzi modernizację. W wielu miastach dane aut zgłaszanych do rejestracji czy wyrejestrowania z powodu błędów systemu, były wprowadzane do ręcznie, co generowało długie kolejki. Mimo utrudnień w funkcjonowaniu systemu, Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło be...
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, uruchomiona w listopadzie ubiegłego roku, nadal przechodzi modernizację. W wielu miastach dane aut zgłaszanych do rejestracji czy wyrejestrowania z powodu błędów systemu, były wprowadzane do ręcznie, co generowało długie kolejki. Mimo utrudnień w funkcjonowaniu systemu, Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło be...

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Ubezpieczenie autocasco a uderzenie w wiadukt

Przewoźnik zapłaci za skradziony towar nawet gdy oszust podszyje się pod policjanta