Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Rażące niedbalstwo w wyborze przewoźnika

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 9.01.2015


KATEGORIA: Dla przewoźników


Drukuj

Kradzież towaru w trakcie spedycji nie zawsze świadczy o rażącym niedbalstwie w wyborze przewoźnika. Jeśli spedytor powierzył przewóz podmiotowi wyszukanemu na profesjonalnej giełdzie, którego wiarygodność obiektywnie nie budziła wątpliwości, ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania.

Utrata towaru wskutek kradzieży stanowi plagę branży spedycyjnej. Oszuści podszywają się pod istniejące firmy transportowe, by pozyskać wiedzę o dacie załadunku i przywłaszczyć towar. Ubezpieczyciele nie przyjmują odpowiedzialności za tego rodzaju szkody wskazując, że skoro spedytor nie sprawdził wystarczająco przewoźnika, to znaczy, że zachował się rażąco niedbale. Decyzje odmowne są w większości całkowicie bezzasadne.

Co to jest rażące niedbalstwo

Zgodnie z poglądami wyrażonymi w orzecznictwie, z rażącym niedbalstwem spedytora mamy do czynienia tylko wówczas, gdy przekroczył on podstawowe, elementarne zasady staranności. Chodzi tu o bezmyślność i niefrasobliwość w wyborze przewoźnika, która bliska jest celowemu wyrządzeniu szkody. Jeśli natomiast spedytor przedsięwziął typową procedurę weryfikacyjną, jaką stosuje większość przedsiębiorstw w branży, nie można przypisywać mu rażącego niedbalstwa.

Jak się bronić

Szczegółowo problem ten rozwinął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16.01.2013 r., sygn. akt II CSK 202/12. Wyrok dotyczył kradzieży towaru przez oszusta podszywającego się pod firmę włoskiego przewoźnika. Sąd Najwyższy nie znalazł tam podstaw dla przyjęcia rażącego niedbalstwa spedytora. W wyroku zwrócono uwagę na następujące okoliczności:

  • wyszukanie przewoźnika przez profesjonalną giełdę transportową;
  • pozyskanie od przewoźnika wszystkich niezbędnych dokumentów, tj. licencja na transport, OCP, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • krótki okres realizacji zlecenia spedycyjnego narzucony przez nadawcę towaru, uniemożliwiający szczegółową weryfikację przewoźnika;
  • brak wcześniejszych przypadków kradzieży w przedsiębiorstwie spedytora, świadczący o tym, że procedury weryfikacyjne były wystarczające;
  • fachowe przygotowanie przewoźnika do popełnienia przestępstwa.

Każdy przypadek kradzieży w transporcie powinien być rozpatrywany indywidualnie. Jeśli spedytor dochował podstawowego standardu staranności, a mimo to spotkał się z odmową zaspokojenia roszczeń z OCS, może dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

Newsy

AudaSmart – nowe narzędzie do samodzielnej likwidacji szkód komunikacyjnych w Generali

15.12.2017

Generali wdrożyło nowe narzędzie do samodzielnej likwidacji szkód komunikacyjnych - AudaSmart, dzięki któremu klienci akceptujący kwotę wyliczoną przez system, już w ciągu jednego dnia mogą otrzymać pieniądze na naprawę auta. Z tego sposobu wyceny szkody wyłączone są przypadki dotyczące szkody całkowitej, z cesją ubezpieczenia na bank lub firmę lea...
Generali wdrożyło nowe narzędzie do samodzielnej likwidacji szkód komunikacyjnych - AudaSmart, dzięki któremu klienci akceptujący kwotę wyliczoną przez system, już w ciągu jednego dnia mogą otrzymać pieniądze na naprawę auta. Z tego sposobu wyceny szkody wyłączone są przypadki dotyczące szkody całkowitej, z cesją ubezpieczenia na bank lub firmę lea...

2,4 mld zł – niemal o tyle wzrósł dochód zakładów z OC

13.12.2017

Przez dziewięć miesięcy 2017 roku ubezpieczyciele zebrali z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o blisko 2,4 mld zł składek więcej niż w tym okresie poprzedniego roku. Na podstawie zebranych danych UFG oszacował, że w pierwszej połowie tego roku zakłady zebrały 11 218 mln zł z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych oraz rolnych, czyli o ...
Przez dziewięć miesięcy 2017 roku ubezpieczyciele zebrali z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o blisko 2,4 mld zł składek więcej niż w tym okresie poprzedniego roku. Na podstawie zebranych danych UFG oszacował, że w pierwszej połowie tego roku zakłady zebrały 11 218 mln zł z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych oraz rolnych, czyli o ...

Carsharing zamiast samochodu zastępczego w Warcie

11.12.2017

Zamiast auta zastępczego Warta wprowadza nową możliwość skorzystania ze współdzielonych samochodów Traficara. Klienci nie muszą ponosić kosztów związanych z paliwem, ani z miejskimi parkingami, a każda podróż Traficarem jest objęta kompleksowym ubezpieczeniem bez udziału własnego w szkodzie. Podpisana pomiędzy obydwoma firmami umowa obowiązuje w si...
Zamiast auta zastępczego Warta wprowadza nową możliwość skorzystania ze współdzielonych samochodów Traficara. Klienci nie muszą ponosić kosztów związanych z paliwem, ani z miejskimi parkingami, a każda podróż Traficarem jest objęta kompleksowym ubezpieczeniem bez udziału własnego w szkodzie. Podpisana pomiędzy obydwoma firmami umowa obowiązuje w si...

Kary dla ubezpieczycieli za zbyt niskie składki OC

7.12.2017

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ukarała kolejne towarzystwo za stosowanie zbyt niskich składek w okresie wojny cenowej. Lista zagrożonych sankcjami może się jeszcze zwiększyć. Na posiedzeniu KNF zdecydowała o nałożeniu na ubezpieczyciela kary za naruszenie art. 18 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej poprzez ustalenie składki w wysokości...
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ukarała kolejne towarzystwo za stosowanie zbyt niskich składek w okresie wojny cenowej. Lista zagrożonych sankcjami może się jeszcze zwiększyć. Na posiedzeniu KNF zdecydowała o nałożeniu na ubezpieczyciela kary za naruszenie art. 18 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej poprzez ustalenie składki w wysokości...

Mandaty dla kierowców w oparciu o monitoring miejski?

30.11.2017

Policja coraz częściej sięga po nagrania z miejskiego monitoringu, aby na ich podstawie wystawić mandaty dla kierowców. Właściciel samochodu, który złamał przepisy najpierw otrzyma wezwanie do wskazania osoby, która kierowała autem, a na koniec zostanie wystawiony mandat. Działania te krytykuje Andrzej Łukasik, prezes Polskiego Towarzystwa Kierowcó...
Policja coraz częściej sięga po nagrania z miejskiego monitoringu, aby na ich podstawie wystawić mandaty dla kierowców. Właściciel samochodu, który złamał przepisy najpierw otrzyma wezwanie do wskazania osoby, która kierowała autem, a na koniec zostanie wystawiony mandat. Działania te krytykuje Andrzej Łukasik, prezes Polskiego Towarzystwa Kierowcó...

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Ubezpieczenie autocasco a uderzenie w wiadukt

Przewoźnik zapłaci za skradziony towar nawet gdy oszust podszyje się pod policjanta