Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Odszkodowanie za zalany samochód

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 2.10.2019


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Miasto odpowiada za szkodę w pojeździe powstałą na skutek zatopienia auta w zalegającej na drodze kałuży. Miasto jako zarządca drogi ponosi winę za to, że studzienki i inne urządzenia melioracyjne nie zapobiegają zalaniu drogi, w wyniku czego powstają rozlewiska wodne, które zalewają przejeżdżające przez nie pojazdy. Odpowiedzialności tej nie wyłącza fakt zlecenia zadań melioracyjnych odrębnej spółce. Kierowcy może jednak zostać przypisane przyczynienie, czyli współwina, która obniża wysokość odszkodowania.

odszkodowanie

Zalany samochód

W wyniku ulewy na skrzyżowaniu ulic Łodzi powstała ogromna kałuża. Rozlewisko wodne obejmowało całą szerokość jezdni, uniemożliwiając przejazd „suchym kołem”. Po pokonaniu krzyżówki, w wyniku zalania uszkodzeniu uległ samochód osobowy, a koszty jego naprawy wyniosły ok. 13 tys. zł. Właściciel pojazdu zwrócił się do miasta o odszkodowanie z tego tytułu. Warto dodać, że rozlewisko wodne w tym miejscu pojawiało się regularnie, a w tym przypadku powstało na godzinę przed zdarzeniem.

Odszkodowanie od miasta

Miasto odmówiło wypłaty odszkodowania, wskazując, że ulewa była bardzo gwałtowna, a wiec miała charakter siły wyższej, a także że zadania związane z melioracją zostały zlecone profesjonalnej spółce, co wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą. Miasto podniosło też, że zachowanie kierowcy było nieprawidłowe, gdyż zdecydował się po ciemku pokonać głęboką kałuże, nie wiedząc co znajduje się pod wodą.

Właściciel pojazdu skierował sprawę na drogę sądową, lecz Sąd Rejonowy odmówił mu racji. Poszkodowany odwołał się  od zapadłego wyroku. W efekcie, Sąd Okręgowy w Łodzi zmienił to rozstrzygnięcie, uznając, że zarówno miasto – jako zarządca drogi, jak i spółka „melioracyjna” ponoszą winę za powstałe zdarzenie. Sąd uznał, że oba te podmioty są zobowiązane za organizacje skutecznego systemu melioracji dróg. Działanie te muszą polegać na zapewnieniu możliwości bezpiecznej komunikacji na drogach, przy uwzględnieniu ukształtowania terenu, możliwości wystąpienia intensywnych opadów oraz zjawisk mogących zakłócić działanie urządzeń melioracyjnych. Ponadto, w wypadku wystąpienia rozlewisk wodnych, winny być one niezwłocznie usunięte. Tymczasem w zaistniałej sytuacji, ogromna kałuża zalegała na intensywnie uczęszczanej drodze przez ponad godzinę.

Przyczynienie

Sąd ostatecznie przyznał poszkodowanemu połowę kosztów naprawy pojazdu. Uznał bowiem, że kierujący także przyczynił się do powstania szkody. Innymi słowy, poszkodowany również ponosi częściową winę za zaistniałe zdarzenie, gdyż przy słabej widoczności zdecydował się na ryzykowny manewr przejazdu przez rozlewisko wodne, bez znajomości jego głębokości i nie wiedząc, co znajduje się pod wodą. Dlatego odszkodowanie zostało pomniejszone o 50% przyczynienia się poszkodowanego. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Sąd Okręgowego w Łodzi z 25.06.2019 r., sygn. akt III Ca 2091/18.

 

kredyt frankowy

Newsy

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Gefion nadal z kłopotami

30.12.2019

Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...
Duński organ nadzoru finansowego, który kontroluje Gefion Insurance A/S ostrzegł, że podmiot ten ma problemy z płynnością, które wynikają m.in. z konieczności uzbierania do końca br. kwoty 5 mln euro. Gdyby problemy te spowodowały ogłoszenie upadłości, oznaczałoby to automatyczne rozwiązanie umów ubezpieczenia OC ppm w terminie 3 miesięcy od dnia o...

Rzecznik Finansowy pyta SN co z zadośćuczynieniem dla osób bliskich

18.12.2019

Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...
Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?”. Odpowiedź wydawała się oczywista (...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...