Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Odszkodowanie za zalany samochód

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 2.10.2019


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Miasto odpowiada za szkodę w pojeździe powstałą na skutek zatopienia auta w zalegającej na drodze kałuży. Miasto jako zarządca drogi ponosi winę za to, że studzienki i inne urządzenia melioracyjne nie zapobiegają zalaniu drogi, w wyniku czego powstają rozlewiska wodne, które zalewają przejeżdżające przez nie pojazdy. Odpowiedzialności tej nie wyłącza fakt zlecenia zadań melioracyjnych odrębnej spółce. Kierowcy może jednak zostać przypisane przyczynienie, czyli współwina, która obniża wysokość odszkodowania.

odszkodowanie

Zalany samochód

W wyniku ulewy na skrzyżowaniu ulic Łodzi powstała ogromna kałuża. Rozlewisko wodne obejmowało całą szerokość jezdni, uniemożliwiając przejazd „suchym kołem”. Po pokonaniu krzyżówki, w wyniku zalania uszkodzeniu uległ samochód osobowy, a koszty jego naprawy wyniosły ok. 13 tys. zł. Właściciel pojazdu zwrócił się do miasta o odszkodowanie z tego tytułu. Warto dodać, że rozlewisko wodne w tym miejscu pojawiało się regularnie, a w tym przypadku powstało na godzinę przed zdarzeniem.

Odszkodowanie od miasta

Miasto odmówiło wypłaty odszkodowania, wskazując, że ulewa była bardzo gwałtowna, a wiec miała charakter siły wyższej, a także że zadania związane z melioracją zostały zlecone profesjonalnej spółce, co wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą. Miasto podniosło też, że zachowanie kierowcy było nieprawidłowe, gdyż zdecydował się po ciemku pokonać głęboką kałuże, nie wiedząc co znajduje się pod wodą.

Właściciel pojazdu skierował sprawę na drogę sądową, lecz Sąd Rejonowy odmówił mu racji. Poszkodowany odwołał się  od zapadłego wyroku. W efekcie, Sąd Okręgowy w Łodzi zmienił to rozstrzygnięcie, uznając, że zarówno miasto – jako zarządca drogi, jak i spółka „melioracyjna” ponoszą winę za powstałe zdarzenie. Sąd uznał, że oba te podmioty są zobowiązane za organizacje skutecznego systemu melioracji dróg. Działanie te muszą polegać na zapewnieniu możliwości bezpiecznej komunikacji na drogach, przy uwzględnieniu ukształtowania terenu, możliwości wystąpienia intensywnych opadów oraz zjawisk mogących zakłócić działanie urządzeń melioracyjnych. Ponadto, w wypadku wystąpienia rozlewisk wodnych, winny być one niezwłocznie usunięte. Tymczasem w zaistniałej sytuacji, ogromna kałuża zalegała na intensywnie uczęszczanej drodze przez ponad godzinę.

Przyczynienie

Sąd ostatecznie przyznał poszkodowanemu połowę kosztów naprawy pojazdu. Uznał bowiem, że kierujący także przyczynił się do powstania szkody. Innymi słowy, poszkodowany również ponosi częściową winę za zaistniałe zdarzenie, gdyż przy słabej widoczności zdecydował się na ryzykowny manewr przejazdu przez rozlewisko wodne, bez znajomości jego głębokości i nie wiedząc, co znajduje się pod wodą. Dlatego odszkodowanie zostało pomniejszone o 50% przyczynienia się poszkodowanego. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Sąd Okręgowego w Łodzi z 25.06.2019 r., sygn. akt III Ca 2091/18.

 

kredyt frankowy

Newsy

Data wyroku nie jest datą początkową naliczania odsetek

~2 godziny temu

Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...
Potwierdził to po raz kolejny Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.11.2019 r. (III CZP 32/19). Sąd podkreślił, że jeżeli dłużnik może oszacować w przybliżeniu kwotę odszkodowania, to odsetki mogą być zasądzone od daty wcześniejszej aniżeli data wyroku. Sąd dodał też, że zasądzenie odsetek od daty wcześniejszej nie powoduje zasądzenia podwójnego od...

Wyższa płaca minimalna, wyższe kary za brak OC

24.09.2019

Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...
Z uwagi na fakt, że wysokość kar za brak OC uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wzrost minimalnego wynagrodzenia siłą rzeczy generuje wzrost wysokości kar. I tak, uwzględniając fakt, że w 2020 r. minimalna płaca wyniesie 2.600 złotych brutto, kary za brak OC będą wynosić od 170 złotych do nawet 7.800 złotych w przy...

Sąd Najwyższy wypowie się o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za zerwane więzi

24.09.2019

Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...
Na 22 października zaplanowano rozpoznanie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia czy w przypadku zerwania więzi na skutek doznania przez poszkodowanego ciężkich obrażeń ciała, najbliżsi mają prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, ewentualnie czy można uznać, że doznali oni bezpośredni...

SN rozstrzygnie kwestie dotyczące najmu pojazdu zastępczego

19.09.2019

Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...
Do Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne: "Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w...

Za uszkodzenie auta na zalanej drodze zapłaci miasto. Ale nie w 100%.

17.09.2019

Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...
Miasto jako zarządca drogi, powinno przeprowadzić taką organizację pracy, aby zapewnić przejezdność drogi nawet w czasie intensywnych opadów. Nie może uwolnić się od odpowiedzialności zlecając firmie zewnętrznej utrzymanie porządku i czystości. Oznacza to, że zalanie jezdni na skutek ulewnych deszczy jest niedopełnieniem obowiązków miasta. Dlatego ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...