Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Odszkodowanie za zalany samochód

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 2.10.2019


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Miasto odpowiada za szkodę w pojeździe powstałą na skutek zatopienia auta w zalegającej na drodze kałuży. Miasto jako zarządca drogi ponosi winę za to, że studzienki i inne urządzenia melioracyjne nie zapobiegają zalaniu drogi, w wyniku czego powstają rozlewiska wodne, które zalewają przejeżdżające przez nie pojazdy. Odpowiedzialności tej nie wyłącza fakt zlecenia zadań melioracyjnych odrębnej spółce. Kierowcy może jednak zostać przypisane przyczynienie, czyli współwina, która obniża wysokość odszkodowania.

odszkodowanie

Zalany samochód

W wyniku ulewy na skrzyżowaniu ulic Łodzi powstała ogromna kałuża. Rozlewisko wodne obejmowało całą szerokość jezdni, uniemożliwiając przejazd „suchym kołem”. Po pokonaniu krzyżówki, w wyniku zalania uszkodzeniu uległ samochód osobowy, a koszty jego naprawy wyniosły ok. 13 tys. zł. Właściciel pojazdu zwrócił się do miasta o odszkodowanie z tego tytułu. Warto dodać, że rozlewisko wodne w tym miejscu pojawiało się regularnie, a w tym przypadku powstało na godzinę przed zdarzeniem.

Odszkodowanie od miasta

Miasto odmówiło wypłaty odszkodowania, wskazując, że ulewa była bardzo gwałtowna, a wiec miała charakter siły wyższej, a także że zadania związane z melioracją zostały zlecone profesjonalnej spółce, co wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą. Miasto podniosło też, że zachowanie kierowcy było nieprawidłowe, gdyż zdecydował się po ciemku pokonać głęboką kałuże, nie wiedząc co znajduje się pod wodą.

Właściciel pojazdu skierował sprawę na drogę sądową, lecz Sąd Rejonowy odmówił mu racji. Poszkodowany odwołał się  od zapadłego wyroku. W efekcie, Sąd Okręgowy w Łodzi zmienił to rozstrzygnięcie, uznając, że zarówno miasto – jako zarządca drogi, jak i spółka „melioracyjna” ponoszą winę za powstałe zdarzenie. Sąd uznał, że oba te podmioty są zobowiązane za organizacje skutecznego systemu melioracji dróg. Działanie te muszą polegać na zapewnieniu możliwości bezpiecznej komunikacji na drogach, przy uwzględnieniu ukształtowania terenu, możliwości wystąpienia intensywnych opadów oraz zjawisk mogących zakłócić działanie urządzeń melioracyjnych. Ponadto, w wypadku wystąpienia rozlewisk wodnych, winny być one niezwłocznie usunięte. Tymczasem w zaistniałej sytuacji, ogromna kałuża zalegała na intensywnie uczęszczanej drodze przez ponad godzinę.

Przyczynienie

Sąd ostatecznie przyznał poszkodowanemu połowę kosztów naprawy pojazdu. Uznał bowiem, że kierujący także przyczynił się do powstania szkody. Innymi słowy, poszkodowany również ponosi częściową winę za zaistniałe zdarzenie, gdyż przy słabej widoczności zdecydował się na ryzykowny manewr przejazdu przez rozlewisko wodne, bez znajomości jego głębokości i nie wiedząc, co znajduje się pod wodą. Dlatego odszkodowanie zostało pomniejszone o 50% przyczynienia się poszkodowanego. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Sąd Okręgowego w Łodzi z 25.06.2019 r., sygn. akt III Ca 2091/18.

 

kredyt frankowy

Newsy

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

7.07.2020

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Ubezpieczyciel będzie miał obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego?

24.06.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...