Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Krzysztof Kasprzak

Odszkodowanie za opóźniony autobus w komunikacji miejskiej

Krzysztof Kasprzak

AUTOR: Krzysztof Kasprzak


DATA: 2.01.2020


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Zdecydowana większość podróżujących jest świadoma, że w przypadku opóźnionego samolotu czy pociągu może domagać się odszkodowania. Co jednak w przypadku opóźnienia autobusu w komunikacji miejskiej bądź w dalszej podróży? Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia pozwala przyjąć, że nawet w przypadku krótkich miejskich przejazdów przewoźnik będzie ponosił odpowiedzialność za nieterminowy przyjazd autobusu – bez względu na zwiększone natężenie ruchu.

odszkodowanie, xaltum

Odpowiedzialność przewoźnika w komunikacji miejskiej

Wspomniane wyżej orzeczenie dotyczyło sytuacji z 6 września 2017 r. Wówczas to licealista spieszący się do szkoły – wobec opóźnia autobusu wynoszącego już kilkadziesiąt minut – zrezygnował z dalszego oczekiwania na autobus, pomimo opłaconego biletu miesięcznego. Zamiast tego zamówił przejazd do szkoły za pośrednictwem popularnej aplikacji na smartfony, którego koszt wyniósł 22 zł. Następnie uczeń zwrócił się do przewoźnika o zwrot kosztów podróży prywatnym przewozem. Przewoźnik naturalnie odmówił zwrotu żądanej kwoty wskazując, że opóźnienia są typowe dla systemu miejskiego transportu, a pasażer jako stały użytkownik tego systemu powinien być do tego przyzwyczajony. Można podejrzewać, że właśnie nie sam fakt odmowy, ale jej treść zdecydowała skierowaniu sprawę na drogę postępowania sądowego.

Profesjonalnego przewoźnika powinna cechować podwyższona staranność

Argumenty przedstawione przez operatora przewozów miejskich nie znalazły uznania Sądu rozpoznającego spór. W ocenie Sądu przewoźnicy komunikacji miejskiej jako profesjonaliści powinni dołożyć wszelkich starań aby poszczególne przewozy były realizowane terminowo. Jeżeli, zdaniem przewoźnika, terminowa realizacja przedstawionego rozkładu jazdy jest niemożliwa i z góry przewiduje on opóźnienia w przewozie pasażerów, to powinien odstąpić od zawierania takiej umowy. Dodatkowo Sąd wskazał, że w przedmiotowej sprawie opóźnienie nie było wynikiem trudnych warunków atmosferycznych, a tylko i wyłącznie wzmożonego ruchu drogowego. Okoliczność ta nie może skutecznie wyłączyć odpowiedzialności przewoźnika. Niewątpliwie wpływ na decyzje sądu miała również okoliczność, że spór dotyczył relacji konsument – przedsiębiorca oraz umowy przewozu, na której kształt podróżujący – konsument nie ma zasadniczo żadnego wpływu. Tym bardziej przewoźnik – przedsiębiorca powinien dążyć do terminowej realizacji rozkładu jazdy.

Sprawa o 20 zł, a skutki odczuwalne dla całej branży

Z uwagi na charakter sprawy, opisywany wyrok jest szeroko komentowany w środowiskach zajmujących się realizacją transportu miejskiego. Zasądzona kwota nie jest co prawda duża, ale przyjęta przez Sąd zasada odpowiedzialności przewoźnika za nieterminowy przyjazd autobusu miejskiego może skutkować wzrostem kosztów działalności tych podmiotów, a w efekcie podwyższeniem cen biletów. Dlatego wysoce prawdopodobne jest, że pozwana spółka odwoła się od orzeczenia sądu I instancji. Na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy przyjdzie nam zatem jeszcze poczekać.

Newsy

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

~11 godzin temu

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Ubezpieczyciel będzie miał obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego?

24.06.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie