Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Krzysztof Kasprzak

Odszkodowanie za opóźniony autobus w komunikacji miejskiej

Krzysztof Kasprzak

AUTOR: Krzysztof Kasprzak


DATA: 2.01.2020


KATEGORIA: Odmowa wypłaty


Drukuj

Zdecydowana większość podróżujących jest świadoma, że w przypadku opóźnionego samolotu czy pociągu może domagać się odszkodowania. Co jednak w przypadku opóźnienia autobusu w komunikacji miejskiej bądź w dalszej podróży? Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia pozwala przyjąć, że nawet w przypadku krótkich miejskich przejazdów przewoźnik będzie ponosił odpowiedzialność za nieterminowy przyjazd autobusu – bez względu na zwiększone natężenie ruchu.

odszkodowanie, xaltum

Odpowiedzialność przewoźnika w komunikacji miejskiej

Wspomniane wyżej orzeczenie dotyczyło sytuacji z 6 września 2017 r. Wówczas to licealista spieszący się do szkoły – wobec opóźnia autobusu wynoszącego już kilkadziesiąt minut – zrezygnował z dalszego oczekiwania na autobus, pomimo opłaconego biletu miesięcznego. Zamiast tego zamówił przejazd do szkoły za pośrednictwem popularnej aplikacji na smartfony, którego koszt wyniósł 22 zł. Następnie uczeń zwrócił się do przewoźnika o zwrot kosztów podróży prywatnym przewozem. Przewoźnik naturalnie odmówił zwrotu żądanej kwoty wskazując, że opóźnienia są typowe dla systemu miejskiego transportu, a pasażer jako stały użytkownik tego systemu powinien być do tego przyzwyczajony. Można podejrzewać, że właśnie nie sam fakt odmowy, ale jej treść zdecydowała skierowaniu sprawę na drogę postępowania sądowego.

Profesjonalnego przewoźnika powinna cechować podwyższona staranność

Argumenty przedstawione przez operatora przewozów miejskich nie znalazły uznania Sądu rozpoznającego spór. W ocenie Sądu przewoźnicy komunikacji miejskiej jako profesjonaliści powinni dołożyć wszelkich starań aby poszczególne przewozy były realizowane terminowo. Jeżeli, zdaniem przewoźnika, terminowa realizacja przedstawionego rozkładu jazdy jest niemożliwa i z góry przewiduje on opóźnienia w przewozie pasażerów, to powinien odstąpić od zawierania takiej umowy. Dodatkowo Sąd wskazał, że w przedmiotowej sprawie opóźnienie nie było wynikiem trudnych warunków atmosferycznych, a tylko i wyłącznie wzmożonego ruchu drogowego. Okoliczność ta nie może skutecznie wyłączyć odpowiedzialności przewoźnika. Niewątpliwie wpływ na decyzje sądu miała również okoliczność, że spór dotyczył relacji konsument – przedsiębiorca oraz umowy przewozu, na której kształt podróżujący – konsument nie ma zasadniczo żadnego wpływu. Tym bardziej przewoźnik – przedsiębiorca powinien dążyć do terminowej realizacji rozkładu jazdy.

Sprawa o 20 zł, a skutki odczuwalne dla całej branży

Z uwagi na charakter sprawy, opisywany wyrok jest szeroko komentowany w środowiskach zajmujących się realizacją transportu miejskiego. Zasądzona kwota nie jest co prawda duża, ale przyjęta przez Sąd zasada odpowiedzialności przewoźnika za nieterminowy przyjazd autobusu miejskiego może skutkować wzrostem kosztów działalności tych podmiotów, a w efekcie podwyższeniem cen biletów. Dlatego wysoce prawdopodobne jest, że pozwana spółka odwoła się od orzeczenia sądu I instancji. Na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy przyjdzie nam zatem jeszcze poczekać.

Newsy

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Sąd Najwyższy ponownie zajmie się kwestią zadośćuczynienia dla osób bliskich poszkodowanego

8.10.2020

Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...
Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Bez dokumentu prawa jazdy pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku

27.07.2020

W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...
W piątek Sejm przegłosował ustawę znoszącą m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Ustawa ma wejść w życie w większkości po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania, a zatem możliwe, że jeszcze w tym roku przepisy zaczną obowiązywać. Dzięki ustawie nie będzie też obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy skończy się...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kradzież pojazdu z niestrzeżonego parkingu

Brak opon zimowych przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

Faktyczna naprawa a odszkodowanie