Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Tomasz Karlikowski

Nowe zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych

Tomasz Karlikowski

AUTOR: Tomasz Karlikowski


DATA: 30.03.2021


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Po kilku latach „analizowania tematu” oraz „prac legislacyjnych” mamy wreszcie uchwalone przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym ma na celu uporządkowanie dotychczasowego chaosu prawnego panującego w tym obszarze. W niniejszym artykule prezentujemy zasady poruszania się e-hulajnogami według nowo uchwalonych przepisów.

prawnicy odszkodowania

Blisko dwa lata temu w jednym z artykułów zwracaliśmy uwagę, że ruch e-hulajnogami i innymi podobnymi urządzeniami nie podlega żadnym szczególnym regulacjom. Urządzenia te nie spełniały definicji żadnego z wymienionych w prawie o ruchu drogowym pojazdów, co prowadziło do tak kuriozalnych wniosków, że użytkownicy e-hulajnóg traktowani byli jako piesi. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym zdefiniowała e-hulajnogę jako „pojazd  napędzany  elektrycznie,  dwuosiowy, z kierownicą,  bez  siedzenia  i  pedałów,  konstrukcyjnie  przeznaczony  do poruszania  się  wyłącznie  przez  kierującego  znajdującego  się  na  tym pojeździe”. Każde inne podobne urządzenie, nie będące e-hulajnogą, ustawa nazywa „urządzeniem transportu osobistego”. Nowe przepisy regulują, kto może ich używać, gdzie można nimi jeździć, a nawet, jak je parkować. 

Kto może kierować e-hulajnogą?

Po wejściu w życie nowych przepisów, e-hulajnogą będzie mógł jeździć każdy, kto ma ukończone 18 lat, bez żadnych dodatkowych warunków. Nie będzie potrzebne prawo jazdy ani ukończenie jakiegokolwiek kursu czy zdanie egzaminu. Nieletni w wieku 10-18 lat również będą mogli używać tych urządzeń, ale pod warunkiem posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Natomiast dzieci w wieku poniżej 10 lat będą mogły z nich korzystać wyłącznie w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Gdzie i jak szybko można jeździć e-hulajnogą?

E-hulajnogą należy co do zasady poruszać się po ścieżce rowerowej lub pasie wydzielonym dla rowerów, z prędkością nie większą niż 20 km/h. Jest to istotna i bardzo pożądana zmiana w stosunku do stanu poprzedniego. Do tej pory bowiem Policja traktowała użytkowników e-hulajnóg jako pieszych i wymuszała korzystanie przez nich wyłącznie z chodników i ścieżek dla pieszych, co stwarzało zagrożenie dla pieszych.

Jeżeli nie ma ścieżki rowerowej ani wydzielonego dla rowerów pasa, e-hulajnogą należy jechać po jezdni, o ile obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h, z tym, że e-hulajnogę nadal obowiązuje wówczas ograniczenie do 20 km/h. Dopiero, gdy nie ma ani ścieżki rowerowej lub pasa dla rowerów ani jezdni z ograniczeniem prędkości do 30 km/h, użytkownik e-hulajnogi będzie mógł się nią poruszać po chodniku. Musi wówczas zawsze ustępować pierwszeństwa pieszym i dostosować prędkość do prędkości pieszego. W praktyce oznacza to, że nie będzie można pieszych wyprzedzać, co skądinąd podważa sens poruszania się tym środkiem transportu po chodniku. Można to zobrazować w poniższej tabeli:

 

 

Inne ograniczenia

Nowe przepisy zabraniają ciągnięcia e-hulajnogą innego pojazdu oraz przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku. O ile ta pierwsza kwestia nie budzi kontrowersji, to druga jest złą wiadomością dla wszystkich, którzy lubili na e-hulajnodze odwozić dzieci do przedszkola lub jeździć na drobne zakupy. Już niedługo, będzie to karane mandatem w wysokości 100 zł. Zabronione będzie także korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego (chyba, że nie wymaga trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręce), a także kierowanie e-hulajnogą w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu albo innego podobnego środka.

Jak parkować?

 Ustawodawca nie zapomniał też o uregulowaniu zasad parkowania e-hulajnóg. Słusznie, gdyż do tej pory były one często porzucane w różnych miejscach. Co do zasady, będzie można je parkować tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Dopiero, gdy w danej okolicy nie będzie miejsc wyznaczonych, dopuszczalne będzie pozostawienie e-hulajnogi na chodniku, przy spełnieniu poniższych warunków:

– ustawienie e-hulajnogi jak najbliżej zewnętrznej (oddalonej od jezdni) krawędzi chodnika;

– ustawienie e-hulajnogi równolegle do krawędzi chodnika;

– pozostawienie co najmniej 1,5 m szerokości chodnika dla ruchu pieszych.

Zaparkowanie e-hulajnogi z naruszeniem powyższych zasad grozi usunięciem sprzętu na koszt właściciela i mandatem karnym w wysokości  100 zł.

E-hulajnogi nadal bez OC

Uchwalenie nowych przepisów jest niewątpliwie krokiem w dobrym kierunku, gdyż do tej pory ruch e-hulajnogami nie był regulowany przez żadne przepisy, co powodowało chaos i niepewność co do tego, co wolno a czego nie. Teraz sytuacja ta się zmieni, choć dopiero praktyka pokaże, czy ustawodawca wybrał najbardziej optymalne rozwiązania. Jedno jednak się nie zmienia – użytkownicy e-hulajnóg nadal nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Dlatego nasze wcześniejsze porady zamieszczone w ww. artykule, co do wykupu dobrowolnych ubezpieczeń, pozostają aktualne.

Newsy

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie uchwały w sprawie zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych...

11.01.2021

Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...
Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu uchwały z dnia 22.07.2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19) wskazał, że nie znajduje argumentów, które mogłyby zaprzeczyć zasadności zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez najbliższych członków rodziny nieodpłatnie. Sąd podkreślił, że "z bezpłatnej formy opieki korzystają często osoby niezamożne,któr...

Likwidacja Rzecznika Finansowego coraz bliżej

29.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.
W dniu 28.10.2020 r. pomimo wielu sprzeciwów przyjęto projekt ustawy zakładający połączenie funkcji Rzecznika Finansowego z i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym samym jest to kolejny krok w kierunku likwidacji bardzo dobrze ocenianej intytucji Rzecznika Finansowego.

Sąd Najwyższy ponownie zajmie się kwestią zadośćuczynienia dla osób bliskich poszkodowanego

8.10.2020

Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...
Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb odpowie czy osobom bliskim poszkodowanego, który znajduje się w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie.Taka uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Jest to o tyle istotne, że w dotychczasowym orzecznictwie występują rozbieżności w tej materii, a brak jednolitego stanowiska komplikuje proces dochod...

Rzecznik Finansowy podejmuje działania w sprawach Autocasco

14.08.2020

Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...
Jak informuje Rzecznik Finansowy, wezwał on czterech czołowych ubezpieczycieli do zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w przypadku polis Autocasco. Rzecznik zauważa, że ubezpieczyciele stosują różne kryteria likwidacji szkód. W przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na najniższym poziomie, natomiast przy w...

Sąd Najwyższy potwierdza, że samo zgłoszenie zdarzenia przerywa bieg przedawnienia

10.08.2020

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.08.2020 r. (sygn. akt: III CZO 76/19) potwierdził, że samo zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia przerywa w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę. Sąd tym samym daje wyr...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...

Sprawdź czy należy Ci się dopłata – przeprowadzimy dla Ciebie darmową analizę!Dopłaty do odszkodowań z OC

Ubezpieczyciele bardzo często wypłacają zbyt niskie kwoty odszkodowania za uszkodzony pojazd. Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowania za uszkodzony pojazd zarówno od ubezpieczyciela sprawcy wypadku (OC) jak i Twojego ubezpieczyciela (AC).