Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Kto wypłaca odszkodowanie pracownikowi tymczasowemu?

DATA: 11.01.2018


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

Na rynku pracy działa wiele podmiotów – agencji pracy tymczasowych – trudniących się zatrudnianiem osób (pracowników) celem kierowania ich do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz innych podmiotów – „pracodawców użytkowników”. W konsekwencji, pracownik wykonuje faktycznie swoje obowiązki u pracodawcy użytkownika, ale jest pracownikiem agencji pracy tymczasowej, z którą ma zawartą umowę. Od którego z tych podmiotów pracownik może dochodzić odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy?

Zgodnie z przepisami ustawy, to pracodawca użytkownik ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. Sporządza protokół powypadkowy i wskazuje, czy dany wypadek można zakwalifikować jako wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy, a tym samym, czy istnieją przesłanki do wypłaty na rzecz pracownika jednorazowego odszkodowania wypadkowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość tego świadczenia często nie satysfakcjonuje pracownika, który dalszych roszczeń w zakresie zadośćuczynienia i odszkodowania może dochodzić na drodze procesu sądowego i w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

Kogo może pozwać pracownik tymczasowy zdaniem Sądów I i II instancji?
W jednej ze spraw, pracownik żądał zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania od pracodawcy użytkownika, w związku z wypadkiem przy pracy. Sądy obu instancji uznały, że pracownik powinien swoich roszczeń dochodzić wyłącznie od agencji pracy tymczasowej. To ten podmiot jest bowiem jego pracodawcą, z którym ma zawartą umowę. Jednocześnie, pracownika tymczasowego nie łączy z pracodawcą użytkownikiem żadna umowa, chociaż – jak przyznały Sądy obu instancji – pracownik podlega kierownictwu pracodawcy użytkownika w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Pracownik przegrał sprawę w obu instancjach, gdyż w ocenie sądów nie mógł skierować swoich roszczeń przeciwko pracodawcy użytkownikowi. Pracownik złożył skargę kasacyjną.

Kogo może pozwać pracownik tymczasowy zdaniem Sądu Najwyższego?
To, że pracownik tymczasowy ma zawartą umowę tylko z agencją pracy tymczasowej nie oznacza, że nie pozostaje (nie może pozostawać) z pracodawcą użytkownikiem w żadnym stosunku prawnym (relacji prawnej), także w aspekcie uzupełniającej odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego z tytułu następstw wypadku przy pracy. Skoro bowiem pracownik przedmiotowe roszczenia wywodzi z przepisów prawa cywilnego o czynach niedozwolonych – deliktach (art. 415 k.c. – zasada winy, art. 435 k.c. – zasada ryzyka), to pozostają one same w sobie źródłem powstania stosunku zobowiązaniowego. W konsekwencji, odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi każdy sprawca szkody. Cechą odpowiedzialności deliktowej jest więc to, że między poszkodowanym a sprawcą szkody nie musi istnieć umowa. W konsekwencji, Sąd Najwyższy uznał, że pracownik tymczasowy może dochodzić roszczeń uzupełniających na podstawie prawa cywilnego także od pracodawcy użytkownika, a nie wyłącznie od agencji pracy tymczasowej.

Newsy

Spowodowałeś szkodę na parkingu – kartka pozostawiona za wycieraczką nie wystarczy

8.01.2019

W takiej sytuacji sprawca może oddalić się z miejsca zdarzenia, ale pod warunkiem, że poinformuje poszkodowanego przynajmniej o danych zakładu ubezpieczeń, numerze polisy i marce oraz nr rej. pojazdu. Niezbędne jest także powiadomieni swojego ubezpieczyciela. W przeciwnym wypadku sprawca może zostać uznany za sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzen...
W takiej sytuacji sprawca może oddalić się z miejsca zdarzenia, ale pod warunkiem, że poinformuje poszkodowanego przynajmniej o danych zakładu ubezpieczeń, numerze polisy i marce oraz nr rej. pojazdu. Niezbędne jest także powiadomieni swojego ubezpieczyciela. W przeciwnym wypadku sprawca może zostać uznany za sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzen...

Same twierdzenia nie wystarczą do zmiany notatki policyjnej

20.12.2018

Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (sygn. akt: II SA/Bk645/18). Dlatego też, warto zadbać o dokładne przekazanie niezbędnych informacji funkcjonariuszom policji. Na podstawie tych informacji policja sporządza zaświadczenie o zdarzeniu drogowym, którego zmiana jest sprawą trudną. Policja nie ma bowiem podstaw ...
Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (sygn. akt: II SA/Bk645/18). Dlatego też, warto zadbać o dokładne przekazanie niezbędnych informacji funkcjonariuszom policji. Na podstawie tych informacji policja sporządza zaświadczenie o zdarzeniu drogowym, którego zmiana jest sprawą trudną. Policja nie ma bowiem podstaw ...

Będzie więcej fotoradarów?

15.12.2018

Inspekcja Transportu Drogowego zamierza do końca 2020 roku podwoić liczbę działających fotoradarów - zarówno tych rejestrujących przekroczenie prędkości jak i tych rejestrujących przejazd na czerwonym świetle.
Inspekcja Transportu Drogowego zamierza do końca 2020 roku podwoić liczbę działających fotoradarów - zarówno tych rejestrujących przekroczenie prędkości jak i tych rejestrujących przejazd na czerwonym świetle.

Wyższe sumy gwarancyjne, nieznacznie wyższe składki

14.12.2018

Wyższe sumy gwarancyjne w obowiązkowych ubezpieczeniach OC to już fakt. W środę prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą sumy te zostaną podwyższone dla szkód na osobie do 5,21 mln euro, a dla szkód materialnych do 1,05 mln euro. Według Ministerstwa Finansów, jeżeli zmiana ta wpłynie na wysokość składek OC to jedynie nieznacznie....
Wyższe sumy gwarancyjne w obowiązkowych ubezpieczeniach OC to już fakt. W środę prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą sumy te zostaną podwyższone dla szkód na osobie do 5,21 mln euro, a dla szkód materialnych do 1,05 mln euro. Według Ministerstwa Finansów, jeżeli zmiana ta wpłynie na wysokość składek OC to jedynie nieznacznie....

Nie jedźmy z zaparowaną szybą

14.12.2018

W okresie jesienno-zimowym szczególnie ważne jest zapewnienie sobie, jako kierowcy odpowiedniego pola widzenia. Okres ten sprzyja parowaniu szyb czy ich oszronieniu. Nieodpowiednie przygotowanie do jazdy, często wynikające z pośpiechu, może doprowadzić do tragedii, a w konsekwencji nawet pozbawienia wolności takiego kierowcy. Przypomniał o tym Sąd ...
W okresie jesienno-zimowym szczególnie ważne jest zapewnienie sobie, jako kierowcy odpowiedniego pola widzenia. Okres ten sprzyja parowaniu szyb czy ich oszronieniu. Nieodpowiednie przygotowanie do jazdy, często wynikające z pośpiechu, może doprowadzić do tragedii, a w konsekwencji nawet pozbawienia wolności takiego kierowcy. Przypomniał o tym Sąd ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Czego nie pisać w odwołaniu do ubezpieczyciela?

socialmediasl444

Rodzice nie upilnowali dziecka, dziecko nie otrzyma zadośćuczynienia

Kolarskie ubezpieczenie