Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Kto wypłaca odszkodowanie pracownikowi tymczasowemu?

DATA: 11.01.2018


KATEGORIA: Szkoda na osobie


Drukuj

Na rynku pracy działa wiele podmiotów – agencji pracy tymczasowych – trudniących się zatrudnianiem osób (pracowników) celem kierowania ich do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz innych podmiotów – „pracodawców użytkowników”. W konsekwencji, pracownik wykonuje faktycznie swoje obowiązki u pracodawcy użytkownika, ale jest pracownikiem agencji pracy tymczasowej, z którą ma zawartą umowę. Od którego z tych podmiotów pracownik może dochodzić odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy?

Zgodnie z przepisami ustawy, to pracodawca użytkownik ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. Sporządza protokół powypadkowy i wskazuje, czy dany wypadek można zakwalifikować jako wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy, a tym samym, czy istnieją przesłanki do wypłaty na rzecz pracownika jednorazowego odszkodowania wypadkowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość tego świadczenia często nie satysfakcjonuje pracownika, który dalszych roszczeń w zakresie zadośćuczynienia i odszkodowania może dochodzić na drodze procesu sądowego i w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

Kogo może pozwać pracownik tymczasowy zdaniem Sądów I i II instancji?
W jednej ze spraw, pracownik żądał zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania od pracodawcy użytkownika, w związku z wypadkiem przy pracy. Sądy obu instancji uznały, że pracownik powinien swoich roszczeń dochodzić wyłącznie od agencji pracy tymczasowej. To ten podmiot jest bowiem jego pracodawcą, z którym ma zawartą umowę. Jednocześnie, pracownika tymczasowego nie łączy z pracodawcą użytkownikiem żadna umowa, chociaż – jak przyznały Sądy obu instancji – pracownik podlega kierownictwu pracodawcy użytkownika w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Pracownik przegrał sprawę w obu instancjach, gdyż w ocenie sądów nie mógł skierować swoich roszczeń przeciwko pracodawcy użytkownikowi. Pracownik złożył skargę kasacyjną.

Kogo może pozwać pracownik tymczasowy zdaniem Sądu Najwyższego?
To, że pracownik tymczasowy ma zawartą umowę tylko z agencją pracy tymczasowej nie oznacza, że nie pozostaje (nie może pozostawać) z pracodawcą użytkownikiem w żadnym stosunku prawnym (relacji prawnej), także w aspekcie uzupełniającej odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego z tytułu następstw wypadku przy pracy. Skoro bowiem pracownik przedmiotowe roszczenia wywodzi z przepisów prawa cywilnego o czynach niedozwolonych – deliktach (art. 415 k.c. – zasada winy, art. 435 k.c. – zasada ryzyka), to pozostają one same w sobie źródłem powstania stosunku zobowiązaniowego. W konsekwencji, odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi każdy sprawca szkody. Cechą odpowiedzialności deliktowej jest więc to, że między poszkodowanym a sprawcą szkody nie musi istnieć umowa. W konsekwencji, Sąd Najwyższy uznał, że pracownik tymczasowy może dochodzić roszczeń uzupełniających na podstawie prawa cywilnego także od pracodawcy użytkownika, a nie wyłącznie od agencji pracy tymczasowej.

Newsy

Stawki za holowanie niezgodne z prawem

14.03.2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że uchwała Rady Warszawy o wysokości opłat za odholowanie aut, obowiązujących w 2016 roku, jest nieważna. Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że stawka opłat powinna być dostosowana do faktycznych kosztów usuwania pojazdów, obowiązujących na terenie konkretnego powiatu. Tymczasem Rada Warszawy za...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że uchwała Rady Warszawy o wysokości opłat za odholowanie aut, obowiązujących w 2016 roku, jest nieważna. Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że stawka opłat powinna być dostosowana do faktycznych kosztów usuwania pojazdów, obowiązujących na terenie konkretnego powiatu. Tymczasem Rada Warszawy za...

Wjazd na rondo bez kierunkowskazu

12.03.2018

Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że rondo należy traktować jak zwykłe skrzyżowanie i nie ma sensu włączanie lewego kierunkowskazu w momencie, gdy wjeżdżamy na rondo, by skręcić w lewo. Sygnalizujemy dopiero chęć zjazdu ze skrzyżowania. Identycznej interpretacji znaku „ruch okrężny” dokonały już tr...
Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że rondo należy traktować jak zwykłe skrzyżowanie i nie ma sensu włączanie lewego kierunkowskazu w momencie, gdy wjeżdżamy na rondo, by skręcić w lewo. Sygnalizujemy dopiero chęć zjazdu ze skrzyżowania. Identycznej interpretacji znaku „ruch okrężny” dokonały już tr...

Mandaty dla kierowców spoza UE lądują w koszu

9.03.2018

Co najmniej 80 tys. mandatów dla kierowców spoza UE ląduje w koszu, Polska traci przez to nawet 20 mln złotych. Sytuacja ta dotyczy głównie złapanych przez fotoradar kierowców z naszej wschodniej granicy - Ukrainy, Rosji i Białorusi. Niestety, ani rząd, ani parlament nie zmienił przepisu pozwalającego Straży Granicznej wystawiać mandaty na polskich...
Co najmniej 80 tys. mandatów dla kierowców spoza UE ląduje w koszu, Polska traci przez to nawet 20 mln złotych. Sytuacja ta dotyczy głównie złapanych przez fotoradar kierowców z naszej wschodniej granicy - Ukrainy, Rosji i Białorusi. Niestety, ani rząd, ani parlament nie zmienił przepisu pozwalającego Straży Granicznej wystawiać mandaty na polskich...

10,2 mld zł odszkodowań z OC i AC w 2017 roku

7.03.2018

Ze wstępnego podsumowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że w 2017 roku ubezpieczyciele wypłacili blisko 10,2 miliarda złotych odszkodowań za wypadki drogowe w Polsce. To o ponad 6% więcej niż w roku poprzednim. Blisko 6 mld zł z podanej na wstępie kwoty przypadło na odszkodowania wypłacone z OC. Pozostałe 4,2 mld zł to wypłaty z ...
Ze wstępnego podsumowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że w 2017 roku ubezpieczyciele wypłacili blisko 10,2 miliarda złotych odszkodowań za wypadki drogowe w Polsce. To o ponad 6% więcej niż w roku poprzednim. Blisko 6 mld zł z podanej na wstępie kwoty przypadło na odszkodowania wypłacone z OC. Pozostałe 4,2 mld zł to wypłaty z ...

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło nową e-usługę „Mój Pojazd”

21.02.2018

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, uruchomiona w listopadzie ubiegłego roku, nadal przechodzi modernizację. W wielu miastach dane aut zgłaszanych do rejestracji czy wyrejestrowania z powodu błędów systemu, były wprowadzane do ręcznie, co generowało długie kolejki. Mimo utrudnień w funkcjonowaniu systemu, Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło be...
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, uruchomiona w listopadzie ubiegłego roku, nadal przechodzi modernizację. W wielu miastach dane aut zgłaszanych do rejestracji czy wyrejestrowania z powodu błędów systemu, były wprowadzane do ręcznie, co generowało długie kolejki. Mimo utrudnień w funkcjonowaniu systemu, Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło be...

Więcej informacji

Newsletter

Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Kolarskie ubezpieczenie

Wypadek drogowy – kierowca bez prawa jazdy

Carpooling – kto odpowiada?