Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Anna Sekura

Czego nie obejmuje Twoje OC?

Anna Sekura

AUTOR: Anna Sekura


DATA: 12.01.2015


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Ubezpieczenie OC ppm nie pokrywa wszystkich szkód wynikłych z ruchu pojazdu mechanicznego. Z uwagi na ustawowe granice odpowiedzialności ubezpieczyciela, w pewnych sytuacjach musisz zapłacić za szkodę z własnej kieszeni.

Szkoda we własnym mieniu

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody polegające na uszkodzeniu mienia wyrządzone posiadaczowi pojazdu mechanicznego przez kierowcę. Chodzi tu np. o taką sytuację, gdy syn manewrując na podwórku pojazdem należącym do ojca doprowadzi do uszkodzenia drugiego samochodu, którego ojciec również jest właścicielem. Ojciec nie otrzyma wówczas odszkodowania z ubezpieczenia OC pojazdu, którym poruszał się syn, nawet jeśli nie miał żadnego wpływu na powstanie szkody. Może zgłosić szkodę jedynie z ubezpieczenia autocasco.

Szkoda w przewożonych rzeczach

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC nie przysługuje także za szkody powstałe w ładunku lub bagażu przewożonym odpłatnie na rzecz osoby trzeciej. Jeśli wskutek wypadku taki bagaż uległ zniszczeniu, poszkodowany może zgłosić roszczenia do przewoźnika na podstawie przepisów ustawy Prawo przewozowe, a nie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu OC. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, a sprawcą wypadku jest wyłącznie inny kierowca, który ze swojej winy uderzył w auto przewoźnika. Wówczas z jego ubezpieczenia OC szkoda w towarze może zostać naprawiona.

Utrata biżuterii lub gotówki

Ubezpieczyciel pojazdu nie odpowie również za szkodę polegającą na utracie gotówki, biżuterii czy papierów wartościowych, jakie były przewożone w aucie w chwili wypadku. Rozwiązanie to ma na celu ochronę zakładu ubezpieczeń przed zwiększonym ryzykiem ochrony dóbr szczególnie cennych lub unikatowych. Co ciekawe, w wyroku z dnia 16.08.1977 r. (sygn. akt: I CR 268/77) Sąd Najwyższy stwierdził, że wyłączenie to nie odnosi się do zegarka, nawet jeśli był bardzo wartościowy (np. w złotej kopercie). Wynika to z faktu, że pierwszoplanową funkcją zegarka jest funkcja użytkowa, a nie funkcja biżuteryjna.

Szkody w środowisku naturalnym

Polisa OC nie obejmie także szkód polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska. Wyciek substancji niebezpiecznych z auta może bowiem spowodować szkody bardzo dużych rozmiarów, którego to ryzyka ubezpieczyciele nie chcą na siebie przyjmować w ramach ubezpieczenia OC. Jeśli kierowca często przewozi tego rodzaju substancje powinien zatem rozważyć zawarcie dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia od szkód środowiskowych.

Granice kwotowe

Niezależnie od powyższych ograniczeń przedmiotowych, ubezpieczenie OC ppm ma też swoje granice kwotowe (tzw. suma gwarancyjna). I tak, w przypadku szkód na osobie ubezpieczyciel wypłaci co najwyżej 5 000 000 euro za skutki jednego wypadku komunikacyjnego, a w przypadku szkód w mieniu 1 000 000 euro – bez względu na liczbę poszkodowanych. Sumy te mogą wydawać się bardzo wysokie i praktycznie niemożliwe do przekroczenia, niemniej jednak w razie wypadków z udziałem autobusów lub zniszczenia budynku o dużej wartości, odpowiedzialność ubezpieczyciela może ulec wyczerpaniu. Wówczas poszkodowany będzie mógł domagać się pozostałego odszkodowania bezpośrednio od posiadacza pojazdu.

Newsy

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez jednego z ubezpieczycieli

~11 godzin temu

Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...
Rzecznik Finansowy z uwagi na pozorność zabezpieczenia konsumenta, wystąpił do sądu przeciwko Bankowi Millennium S.A. oraz TU Europa S.A., którzy oferowali grupowe ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu. Rzecznik wskazał, że konsumenci skarżyli się na brak obiecanej ochrony ubezpieczeniowej. Z wyników kontroli wynika, iż w niektórych pr...

Ubezpieczyciel będzie miał obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego?

24.06.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami dotyczącymi najmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma mieć obowiązek udostępnienia poszkodowanemu pojazdu zastępczego w tym okresie. Rozwiązanie to ma w rezultacie doprowadzić do ograniczenia spraw dotyczących czynszu najmu pojazdu zastępcz...

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...