Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Nie uciekaj z miejsca zdarzenia!

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 30.08.2016


KATEGORIA: Prawnik radzi


Drukuj

Jeżeli sprawca kolizji drogowej zbiegł z miejsca zdarzenia, ubezpieczyciel OC PPM może domagać się od niego zwrotu wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania. Kiedy powstaje takie roszczenie i w jaki sposób uchronić się przed regresem ubezpieczyciela?

Spowodowanie kolizji drogowej wiąże się z mandatem karnym oraz podwyższeniem składek na OC. Zdarza się, że sprawca chcąc uniknąć tych konsekwencji, oddala się z miejsca zdarzenia. Pomijając aspekty moralne takiego zachowania, warto pamiętać, że jest ono zwyczajnie nieopłacalne. Na podstawie art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, ubezpieczyciel może domagać się  od takiego „uciekiniera” zwrotu wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania.

W artykule: Kiedy ubezpieczyciel ma regres do kierowcy? wyjaśniliśmy czym jest regres ubezpieczyciela. Dziś dokładniej przyjrzymy się sytuacji oddalenia się sprawcy z miejsca zdarzenia.

Ucieczka  z miejsca zdarzenia

Kiedy sprawca kolizji świadomie oddala się z miejsca zdarzenia, nie ma wątpliwości, iż jest to zachowanie które uprawnia ubezpieczyciela do wystąpienia z regresem. Nie zawsze jednak określenie, czy w danej sprawie mamy do czynienia z ucieczką z miejsca zdarzenia jest takie proste. Sprawcy, który oddala się z miejsca kolizji, nie musi przecież towarzyszyć zła wola, np. podczas wyjeżdżania z parkingu, kierowcom często zdarza się uszkodzić inne auto, nie zauważając tego, bądź też,  pomimo usilnych prób i długiego oczekiwania, odnalezienie poszkodowanego nie udaje się. Pojęcie ucieczki nie zostało zdefiniowane w prawie cywilnym. W prawie karnym zaś występuje :instytucja”  „zbiegnięcia z miejsca zdarzenia”, ale sądy przyjmują, iż nie ma ona zastosowania na gruncie regresu ubezpieczeniowego.

Przyjmuje się więc, żeo ucieczce kierowcy z miejsca wypadku można mówić wtedy, gdy oddala się on z miejsca wypadku, by uniknąć zidentyfikowania go, by utrudnić ustalenie przyczyny wypadku, bądź też by uniknąć ewentualnej odpowiedzialności za spowodowanie wypadku” – tak Sąd Najwyższy wyroku z dnia 27.08.1968 r. (sygn. akt RW 948/68).  Aby zatem przypisać kierowcy zachowanie określone w sposób: „zbiegł z miejsca wypadku”, należałoby wykazać, iż kierowca „szybko” w celu jego niezauważenia, opuścił miejsce wypadku bez zamiaru powrotu. Tylko takie bowiem zachowanie daje się określić jako zbiegnięcie z miejsca wypadku. Jeżeli kierowca opuścił miejsce wypadku w towarzystwie świadka zdarzenia w celu powiadomienia Policji, a następnie powrócił na to miejsce, to nie można twierdzić, że zbiegł z miejsca wypadku –  postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18.11.1998 r., sygn. akt II CKN 40/98. Wszystko zależy więc od indywidualnych okoliczności danej sytuacji.

Nieobecny sprawca nie zawsze jest „uciekinierem”

W lipcu tego roku,  przed Sądem Rejonowym w Zgierzu zapadł wyrok dotyczący zagadnienia „ucieczki”. Sprawa dotyczyła sytuacji, w której samochód pozostawiony przez kuriera stoczył się na inny pojazd, powodując jego uszkodzenie. Kurier, co oczywiste, musiał dalej wykonywać swoje obowiązki, dlatego gdy nie udało mu się odnaleźć właściciela auta, zostawił za wycieraczką kartkę ze swoimi danymi i odjechał. Powiadomił jednak o kolizji swojego przełożonego, który zadzwonił na Policję. Ubezpieczyciel kuriera uznał, iż w tej sytuacji miała miejsce ucieczka z miejsca zdarzenia i wystąpił wobec sprawcy wypadku o zwrot odszkodowania, które wypłacił poszkodowanemu (regres). Powództwo zostało jednak oddalone. Sąd słusznie uznał, że kurier nie próbował celowo uniknąć odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę i nie dlatego oddalił się z miejsca wypadku. Wręcz przeciwnie, próbował odnaleźć poszkodowanego, zadbał o powiadomienie policji, a także przyznał się do winy i przyjął mandat karny.

Oddalenie się z miejsca wypadku to nie zawsze „ucieczka”, a często próba odnalezienia poszkodowanego. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe, jedynym i słusznym wyjściem, jest zawiadomienie Policji i przyznanie się do spowodowania kolizji czy stłuczki. Rozsądniej jest stawić czoła sytuacji, zapłacić większą składkę OC, przyjąć mandat i punkty karne, niż otrzymać wezwanie do zapłaty z zakładu ubezpieczeń, które może opiewać na znaczą kwotę.

Newsy

Nie będzie trzeba jeździć z dokumentem prawa jazdy

27.05.2020

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, dzięki któremu miałby być zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Dodatkowo proponuje się, aby zrezygnować z kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych, ale także wskazano na możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu. Niewątpliwie proponowane zmiany nale...

Za najem pojazdu zastępczego poszkodowany nie musi zapłacić

17.03.2020

Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...
Do tej pory nie było jasne, czy w przypadku najmu pojazdu zastępczego bez zapłaty czynszu, poszkodowanemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mówiło się, że koszty muszą być poniesione, a sama faktura nie oznaczała przecież, że zostały one poniesione, ale z drugiej strony zobowiązanie do ich zapłaty powstało. ...

Czy pijani i odurzeni kierowcy zapłacą za koszty leczenia poszkodowanych i siebie?

14.01.2020

Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...
Tego domagają się projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawcy wypadków będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mieliby pokrywać wszystkie koszty związane z leczeniem, w tym także koszty ewentualnych późniejszych operacji. Oczywiście, zgodnie z projektem, pierwo...

Biegły sądowy zapłaci odszkodowanie za złą opinię

10.01.2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...
Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że biegły sądowy może ponosić odpowiedzialność za wyrok wydany w oparciu o sporządzoną przez niego, nieprawidłową opinię. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego taką opinią kwotę 80.000 złotych odszkodowania. Wyrok ten może otworzyć drogę do tego rodzaju powództw. Z drugiej jednak strony może spowodować, że biegli...

Brak kluczyka nie przesądza o odmowie wypłaty świadczenia

7.01.2020

Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...
Niezależnie od zapisów OWU, brak oryginalnego kluczyka nie może przesądzać o odmowie wypłaty świadczenia w przypadku kradzieży pojazdu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, zaznaczając że istotne jest zbadanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy brakiem kluczyka a kradzieżą pojazdu (wyrok z dnia 07.03.2019 r., sygn. akt: VI ACa 1554/17). ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...