Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
admin

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – czym jest i czym się zajmuje?

DATA: 1.12.2014


KATEGORIA: UFG


Drukuj

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją silnie związaną z prawem ubezpieczeń. W zakresie swojej działalności pełni on funkcję informacyjną oraz kontrolną, jak również w określonych sytuacjach dokonuje wypłaty odszkodowań za szkody w pojeździe.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, której głównym celem jest ochrona osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Członkami UFG są krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, które na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wykonują działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników.

Zadania UFG określone zostały w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Na podstawie analizy ww. przepisów wyróżnić można następujące obszary działalności Funduszu:

  • wypłata odszkodowań za szkody w pojeździe wyrządzone ruchem innego zidentyfikowanego pojazdu, którego posiadacz nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC;
  • wypłata odszkodowań w przypadkach, gdy nie ustalono tożsamości posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego takim pojazdem;
  • kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz karanie osób nieubezpieczonych;
  • prowadzenie rejestru umów ubezpieczenia autocasco oraz ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
  • gromadzenie danych dotyczących reprezentantów do spraw roszczeń ustanawianych przez zakłady ubezpieczeń oraz danych organów odszkodowawczych ustanowionych w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

W ramach pełnienia funkcji ośrodka informacji UFG stworzyło system informatyczny, dzięki któremu można za pomocą Internetu sprawdzić czy właściciel danego pojazdu posiada ważną polisę ubezpieczenia OC. Za pomocą wskazanego systemu można również znaleźć reprezentanta do spraw roszczeń określonego zakładu ubezpieczeń. Wyszukiwarka on – line danych polisy OC pojazdu, jak również wyszukiwarka reprezentantów do spraw roszczeń znajdują się pod adresem https://zapytania.oi.ufg.pl/.

W przypadku, gdy to UFG jest podmiotem właściwym do wypłaty odszkodowania za szkodę w pojeździe, osoba uprawniona do odszkodowania powinna zgłosić swoje roszczenie Funduszowi za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń posiadającego zezwolenie na zawieranie umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Po przeprowadzeniu tzw. postępowania likwidacyjnego, zakład ubezpieczeń przekazuje akta szkody do UFG, informując o tym osobę poszkodowaną, zaś UFG wypłaca świadczenie.

Jak z powyższego wynika, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jest podmiotem o wielu funkcjach, istotnych z punktu widzenia ochrony praw osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Newsy

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

SN uznał, że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym

1.06.2021

Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...
Uchwała ta – pomimo tego, że sprzeczna z oczekiwaniami w tym zakresie – nie przekreśla prawa do dochodzenia roszczeń w związku ze szkodą doznaną na skutek oddychania smogiem. Sąd Najwyższy nie uznał tego prawa jako dobro osobiste, jednak wskazał, że skutki zanieczyszczenia środowiska mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do zdrow...

Nᴀ ᴜᴄʜᴡᴀᴌᴇ̨ ᴡ sᴘʀᴀᴡɪᴇ ᴢᴀᴅᴏśᴄ́ᴜᴄᴢʏɴɪᴇɴɪᴀ ᴅʟᴀ ᴏsᴏ́ʙ ʙʟɪsᴋɪᴄʜ ᴄɪᴇ̨ᴢ̇ᴋᴏ ᴘᴏsᴢᴋᴏᴅᴏᴡᴀɴᴇɢᴏ ᴊᴇsᴢᴄᴢᴇ ᴘᴏᴄᴢᴇᴋᴀᴍʏ....

26.05.2021

Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...
Sąd Najwyższy ponownie nie pojął ważnej uchwały, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku uchwały w sprawie kredytów frankowych. Co prawda posiedzenie się odbyło i stwierdzono, że istnieją podstawy do podjęcia uchwały, a nawet poddano pod głosowanie projekt uchwały, jednak ostatecznie nie został on przyjęty. Dlatego też prace nad treścią ...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

Karambol

Skąd UFG wie o braku OC

Mobilna pomoc od UFG