Partner
merytoryczny
portalu

Barczak Rozpara
Łukasz Gil

Stała wartość pojazdu

Łukasz Gil

AUTOR: Łukasz Gil


DATA: 30.09.2016


KATEGORIA: Szkoda w pojeździe


Drukuj

Klauzula stałej wartości pojazdu oznacza wyższą składkę ubezpieczeniową. W zamian odszkodowanie winno być ustalone przy uwzględnieniu sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie, bez weryfikacji wartości pojazdu na dzień szkody. Jasne i klarowne? No to zobaczmy, jak to wygląda w praktyce?

Stała i zmienna wartość pojazdu

Istota klauzuli stałej wartości pojazdu sprowadza się do wypłacenia odszkodowania przewyższającego wysokość szkody.  Przykładowo, jeżeli w dniu ubezpieczania samochód został wyceniony na 50.000 złotych, zaś kilka miesięcy później, w chwili kradzieży, jest wart 45.000 zł, to odszkodowanie z umowy ubezpieczenia autocasco winno wynieść 50.000 zł. W wypadku wystąpienia szkody całkowitej, odszkodowanie powinno odpowiadać różnicy między kwotą 50.000 zł, a wartością wraku (pozostałości).

Odszkodowanie powinno więc być zawsze wyższe, niż faktyczny uszczerbek w majątku. W powyższym przykładzie będzie to różnica na poziomie 5.000 zł. Dlaczego więc, pomimo zapłaty wyższej składki ubezpieczeniowej, nie zawsze się tak dzieje?

Ubezpieczyciel ignoruje klauzulę stałej wartości pojazdu

W procesie likwidacji szkody ubezpieczyciel często nie uwzględnia faktu, że ubezpieczony miał wykupioną opcję stałej sumy ubezpieczenia, bądź też wskazuje, że zmieniły się parametry właściwe dla ustalenia wartości pojazdu. Kwalifikując szkodę jako tzw. szkodę całkowitą, ponownie ustala wartość rynkową pojazdu w stanie sprzed szkody, czym narusza zawartą umowę.

Stała wartość pojazdu określona w umowie ubezpieczenia została zawyżona?

Niekiedy, na etapie likwidacji szkody ubezpieczyciel twierdzi, iż określona w polisie stała wartość pojazdu została zawyżona i dlatego konieczne jest jej ponowne oszacowanie. W takim wypadku, należy dokładnie sprawdzić zapisy naszej umowy AC. Przeważnie jest bowiem tak, że do ubezpieczenia przyjęto wartość pojazdu ustaloną przez ubezpieczyciela, który często celowo ją zawyża, aby pobrać wyższą składkę. Skoro ubezpieczyciel – jako profesjonalista – decyduje się na zawarcie umowy z tego typu klauzulą, to powinien szczególnie ostrożnie oceniać ubezpieczane pojazdy, precyzyjnie szacować ich wartość oraz dokładnie określać wysokość sumy ubezpieczenia. Niejako następcze przerzucanie tego ryzyka na ubezpieczonego, który dostarczył ubezpieczycielowi wszystkich wymaganych przez niego dokumentów i informacji, jest zasadniczo niedopuszczalne.

Szkoda częściowa zamiast szkody całkowitej

Większość umów ubezpieczenia autocasco jest tak skonstruowana, że gdy koszty naprawy liczone wg wariantu ASO przekroczą 70 % wartości pojazdu, to szkodę kwalifikuje się jako całkowitą. W wypadku najtańszego wariantu autocasco, bądź wykupienia stałej wartości pojazdu, rozliczenie takie jest z reguły bardziej korzystne dla ubezpieczonego, niż szkoda częściowa. Zdarza się wiec, że ubezpieczyciel „unika” szkody całkowitej i przyrównuje koszty naprawy do stałej wartości pojazdu, podczas gdy zgodnie z OWU powinien je porównać z wartością pojazdu z chwili wystąpienia szkody. W pierwszym wariancie mamy do czynienia ze szkodą częściową, zaś w drugim ze szkodą całkowitą, gdzie odszkodowanie powinno być wyższe, ze względu na stałą wartość pojazdu.

Newsy

Czy sprawy sądowe będą tańsze dla osób poszkodowanych w wypadkach?

18.02.2022

Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...
Trwają pracę nad zmianą przepisów, której celem de facto ma być ułatwienie poszkodowanym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Wysokie opłaty sądowe, które niejednokrotnie odstraszają poszkodowanych przed skierowaniem sprawy do sądu, mają być znacznie ograniczone. Postuluje się, by opłata sądowa wynosiła maksymalnie 1.000 złotych we wszystkich s...

Odszkodowanie za skradziony pojazd

10.01.2022

Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...
Nasz klient zakupił samochód od pośrednika, który sprowadził pojazd z Francji, a następnie został on skradziony. Kradzież została zgłoszona do ubezpieczyciela, który odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że pojazd ubezpieczonego został wprowadzony na terytorium Polski w sposób nielegalny.📑 Złożyliśmy reklamację i wykazaliśmy, że ...

Od 31.01.2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu

27.08.2021

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...
W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 31.01.2022 r.będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy na okres od 3 do 12 miesięcy. To ważna informacja dla osób, których pojazd uległ znacznemu uszkodzeniu, a przez to nie mogą go czasowo używać. Przywrócenie do...

Kara za brak OC

20.08.2021

Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...
Znamy już sugerowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ma ona wynieść 3.000 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa więc na podwyższenie kar za brak OC. Jak będą one kształtować się w 2022 r. przy takiej wartości minimalnego wynagrodzenia? W przypadku pojazdów osobowych podstawa wymiaru kary wyniesie 6.000 złotych, w prz...

Ważna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

1.06.2021

W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...
W dniu 01.06.2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy prawo ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany: - pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych oraz w momencie wchodzenia na nie; - pieszy nie ma pierwszeństwa jedynie przed tramwajem, chyba że pieszy znajduje się już na przejściu dla pieszych; - pieszy w momencie przech...

Więcej informacji

Newsletter


Masz problem
z odszkodowaniem?

- Zobacz co możesz zrobić -

Szkody
w transporcie

- Odszkodowanie -

Zaproponuj
temat artykułu

Chętnie rozważymy Twoją propozycję

Akceptuję
RegulaminPopularne posty

xaltum, odszkodowania

Jazda bez dowodu i OC, ale co zrobić w przypadku kolizji?

Zatrzymany dowód rejestracyjny

xaltum

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i co jeszcze? Jakie roszczenia przysługują poszkodowan...